Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ

   Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ
   Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ
   Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ
   Trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ
   5 hình 3 video
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   8 ngành

   Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

   Công nghệ kỹ thuật máy tính
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật máy tính
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính; cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính; lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, máy tính xách tay, các thiết bị ngoại vi. Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi; lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm; chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi, xử lý các sự cố phần mềm máy tính. Bảo dưỡng hệ thống máy tính và quản lý được mạng LAN nhỏ.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

   + Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

   + Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

   + Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

   + Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

   + Phân tích được hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp;

   + Phân tích, đánh giá và đ¬ưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống tính và thiết bị ngoại vi;

   + Phân tích, đánh giá được hiện trạng hệ thống máy tính, lập kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính và mạng máy tính;

   + Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

   Kỹ năng:

   + Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

   + Lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

   + Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

   + Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

   + Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng máy tính;

   + Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN;

   + Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ;

   + Kèm cặp và hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

   - Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

   - Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;

   - Tự mở doanh nghiệp.

   Quản trị mạng máy tính

   Quản trị mạng máy tính
   1 tháng
   Quản trị mạng máy tính
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   - Có khả năng giải quyết các vấn đề quản trị hệ thống mạng theo yêu cầu tin học hóa đáp ứng thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp và đồng thời tuân thủ theo quy trình công nghệ, nhanh chóng đạt hiệu quả.

   - Hoàn thiện thực hành nghề nghiệp quản trị mạng cơ bản trên nền tảng các công nghệ thuộc lĩnh vực Quản trị mạng, Lập trình ứng dụng.

   - Có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực chuyên sâu, đảm bảo cho các vị trí quản lý chuyên môn và khởi nghiệp CNTT theo các lĩnh vực chuyên môn của công nghệ thông tin: Lập trình ứng dụng, Quản trị mạng.

   - Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

   + Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

   + Trình bày được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;

   + Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;

   + Trình bày được các kiến thức cơ bản về phát triến các ứng dụng trên mạng;

   + Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

   Kỹ năng:

   + Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

   + Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

   + Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

   + Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

   + Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

   + Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;

   + Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;

   + Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

   + Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;

   + Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Quản trị mạng máy tính, sinh viên làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp; thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng;

   - Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng
   Kế toán doanh nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề; vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn; tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

   + Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

   + Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;

   + Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

   + Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

   Kỹ năng:

   + Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

   + Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

   + Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

   + Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

   + Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

   + Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

   + Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

   - Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Điện tử công nghiệp

   Điện tử công nghiệp
   1 tháng
   Điện tử công nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, các mạch điện tử cơ bản, các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp. Nguyên lý hoạt động của các mạch điện, các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa…

   Vận hành các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp; lắp đặt, kết nối, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc; thiết kế một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng; sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí.

   + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong công nghiệp.

   + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng, của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp.

   + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử thông dụng trong công nghiệp, các dây chuyền công nghiệp.

   + Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện, của các thiết bị điện tử trong thiết kế, kiểm tra sửa chữa.

   + Phân tích được phương pháp thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử công nghiệp.

   Kỹ năng:

   + Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành;

   + Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề;

   + Đọc được các bản vẽ kỹ thuật (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, sơ đồ nguyên lý);

   + Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp;

   + Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

   + Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc;

   + Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng;

   + Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

   + Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng KHKT công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp nghề Điện tử công nghiệp có thể làm việc tại:

   - Các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm điện tử;

   - Các dây chuyền sản xuất tự động;

   - Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm điện tử công nghiệp;

   - Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử.

   Cắt gọt kim loại

   Cắt gọt kim loại
   1 tháng
   Cắt gọt kim loại
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Kiến thức và kỹ năng phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp, độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công, công dụng, nguyên lý hoạt động của những hệ thống điều khiển tự động bằng điện, khí nén, thủy lực trong máy công cụ đang sử dụng; tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt; vận hành, điều chỉnh máy gia công cắt gọt với những công nghệ phức tạp đạt cấp chính xác từ cấp 8 đến cấp 10, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Phân tích được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

   + Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt;

   + Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 - 2245;

   + Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công;

   + Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề;

   + Phân tích được nguyên tắc và trình tự thiết kế những bộ truyền động căn bản, thông dụng trong ngành cơ khí;

   + Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ;

   + Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn;

   + Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất;

   + Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành;

   + Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục;

   + Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC);

   + Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất;

   Kỹ năng:

   + Vẽ được bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

   + Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

   + Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay;

   + Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề;

   + Thiết kế được quy trình công nghệ gia công cơ đạt yêu cầu kỹ thuật;

   + Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng và cơ bản đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.

   + Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp đạt cấp chính xác từ cấp 8 đến cấp 10, độ nhám từ Rz20 đến Ra1.25, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy;

   + Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công;

   + Thiết kế và chế tạo được chi tiết, thiết bị cơ khí đơn giản;

   + Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản;

   + Lập được chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC) để gia công các loại chi tiết máy đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và máy.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   + Trực tiếp gia công trên các máy công cụ của nghề và máy tiện, phay CNC;

   + Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí;

   + Tổ trưởng sản xuất;

   + Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

   + Có khả năng tự tạo việc làm;

   + Tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

   Điện công nghiệp

   Điện công nghiệp
   1 tháng
   Điện công nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Trang bị kiến thức cơ bản về nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp; cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển; các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện.

   Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn đảm bảo an toàn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;

   + Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

   + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);

   + Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

   + Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện;

   + Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện;

   + Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp;

   + Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ B Tin học hoặc tương đương.

   Kỹ năng:

   + Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;

   + Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

   + Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;

   + Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;

   + Đọc được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn;

   + Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn;

   + Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn;

   + Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;

   + Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

   + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;

   - Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;

   - Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;

   - Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

   Thiết kế Web

   Thiết kế trang Web
   1 tháng
   Thiết kế trang Web
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   - Có các kiến thức hiểu biết cơ bản về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, lập trình web.

   - Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình web.

   - Có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan theo yêu cầu tin học hóa đáp ứng thực tiễn của cơ quan, doanh nghiệp và đồng thời tuân thủ theo quy trình công nghệ, nhanh chóng đạt hiệu quả.

   - Có tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực chuyên sâu, đảm bảo cho các vị trí quản lý chuyên môn và khởi nghiệp CNTT theo các lĩnh vực chuyên môn của công nghệ thông tin: Lập trình ứng dụng, Xây dựng và quản trị website.

   - Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo vị trí công việc, có phương pháp đánh giá kết quả công việc chuyên môn một cách độc lập và chính xác.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

   + Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

   + Am hiểu về các công cụ để phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu;

   + Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

   + Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

   + Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

   Kỹ năng:

   + Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

   + Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web;

   + Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

   + Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

   + Có khả năng vận hành công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu;

   + Có thể phát triển ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web;

   + Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

   + Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng internet;

   + Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống website cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

   + Xây dựng và quản trị website về giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử;

   + Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router;

   + Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;

   + Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   - Sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề Thiết kế website, sinh viên làm được công việc thiết kế và quản trị website tại các doanh nghiệp; kết hợp thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng tại doanh nghiệp;

   - Làm giáo viên trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo liên quan thiết kế web.

   Logistics

   Logistic
   1 tháng
   Logistic
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo các tác nghiệp viên ngành Logistics Quốc tế bậc cao đẳng có phẩm chất chính trị vững vàng; nêu cao đạo đức nghề nghiệp và biết tự rèn luyện sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, về kinh tế quốc tế và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ Logistics quốc tế; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực Logistics. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan có hoạt động Logistics quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   + Trang bị kiến thức chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực Logistics;

   + Vận dụng được kiến thức cơ bản để ứng dụng trong lĩnh vực logistics;

   + Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

   + Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến lĩnh vực logtics;

   + Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với lĩnh vực logistics.

   Kỹ năng:

   + Xây dựng kế hoạch quản lý tồn kho, giao hàng, nhận tiền theo đơn hàng đặt và phân phối hàng đến các đại lý;

   + Xây dựng kế hoạch linh hoạt, nhạy bén về kinh doanh và điều phối tốt;

   + Thiết lập mối quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp và khách hàng;

   + Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và cách đáp ứng nhu cầu đó;

   + Xây dựng các chiến lược nhằm tối thiểu hóa chi phí hoặc thời gian cần thiết cho hoạt động vận chuyển hàng hóa;

   + Đánh giá hiệu quả hoạt động Logistisc và xác định các lĩnh vực cần cải thiện;

   + Cung cấp dữ liệu kịp thời cho công tác quản lý;

   + Đề xuất các cải tiến cho bộ phận quản lý và phục vụ khách hàng;

   + Cập nhật các công nghệ trong hoạt động Logistics và kết hợp những công nghệ mới vào quy trình.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   Sau khi học xong nghề Logistisc, học viên có cơ hội:

   - Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

   - Làm chuyên viên phụ trách liên quan đến điều phối hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, Quản lý kho hàng và hàng tồn kho hiệu quả trong các doanh nghiệp.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu trường

   Thành lập từ năm 1898 với tên gọi đầu tiên là TRƯỜNG DẠY NGHỀ NAM KỲ (còn gọi là TRƯỜNG BÁ NGHỆ, TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC NGHIỆP SÀI GÒN).

   Trước năm 1975 có tên là TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ.

   Năm 1982 đổi tên là TRƯỜNG KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

   Tháng 3/1998 đến tháng 12-2011 đổi tên là TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

   Ngày 26/12/2011 đến ngày 18/7/2017 nâng cấp thành TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (theo Quyết định số 1711/QĐ-LĐTBXH ngày 26/12/2011).

   Từ ngày 18/7/2017 Trường đổi tên là TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (theo Quyết định số 1151/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2017).

   Cổng trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường TộCổng trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ

   Sứ mệnh

   Tổ chức đào tạo nghề cho người học theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; hợp tác đào tạo; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở dạy nghề và các cơ sở sản xuất để tổ chức đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội và nâng cao trình độ cho người học.

   Đội ngũ giảng viên

   Với bề dày truyền thống của mình, trường đã có một thế hệ cán bộ, giáo viên lâu năm, giàu kinh nghiệm, bên cạnh đội ngũ tri thức trẻ, hăng hái, nhiệt tình, với trình độ chuyên môn kỹ thuật hầu hết đã qua đại học và cao học (hoặc 2 bằng đại học trở lên...), đã qua đào tạo về trình độ sư phạm và đang tiến tới phổ cập về tin học và ngoại ngữ, với trên 60% đã qua khảo sát, tham quan và học tập (ngắn hạn và dài hạn) ở nước ngoài.

   Nguồn: Cao đẳng Nghề Nguyễn Trường Tộ

   Địa điểm