Trường cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội | Edu2Review

Trường cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật chế biến món ăn/ẩm thực quốc tế

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn/ẩm thực quốc tế

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật Xây dựng - định hướng Nhật Bản

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật Xây dựng - định hướng Nhật Bản

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hướng dẫn du lịch quốc tế

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch quốc tế

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Hộ sinh

Hộ sinh

Hộ sinh

Ngành

Hộ sinh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm