Trường Cao đẳng nghề số 2 | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trường Cao đẳng nghề số 2
   Trường Cao đẳng nghề số 2
   Trường Cao đẳng nghề số 2
   Trường Cao đẳng nghề số 2
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   6 ngành

   Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

   Công nghệ thông tin
   3 năm
   Công nghệ thông tin
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

   + Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

   + Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;

   + Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;

   + Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;

   + Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;

   + Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp.

   - Kỹ năng:

   + Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học, kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp;

   + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; cài đặt, bảo trì máy tính;

   + Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

   + Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

   + Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;

   + Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

   + Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

   + Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

   + Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

   + Lập trình hoàn chỉnh phần mềm ứng dụng, xây dựng kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.

   + Quản trị được hệ thống mạng doanh nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

   + Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;

   + Lập trình viên thiết kế phần mềm ứng dụng;

   + Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

   + Chuyên viên lắp ráp, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính làm việc ở các công ty máy tính;

   + Chuyên viên thiết kế và quản trị website thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp;

   + Tự mở được các công ty quảng cáo, ảnh viện áo cưới

   + Chuyên viên quản trị hệ thống mạng của đơn vị, doanh nghiệp

   Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

   Điện công nghiệp

   Điện công nghiệp
   1 tháng
   Điện công nghiệp
   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;

   + Đọc được các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

   + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho

   các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);

   + Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;

   + Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của

   các thiết bị điện;

   + Vận dụng được các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện;

   - Kỹ năng:

   + Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;

   + Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;

   + Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;

   + Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;

   + Đọc, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện

   đại theo tài liệu hướng dẫn.

   + Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn;

   + Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp

   và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;

   + Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;

   + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ:

   - Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;

   - Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Kỹ thuật viên khai thác;

   - Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;

   - Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

   Công nghệ ô tô

   Công nghệ ô tô
   3 năm
   Công nghệ ô tô
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ ô tô;

   + Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô;

   + Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

   + Trình bày được các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

   + Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô;

   + Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của ô tô hiện đại;

   + Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô;

   + Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô;

   + Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô;

   + Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.

   + Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp;

   - Kỹ năng:

   + Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô;

   + Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ô tô đúng quy trình kỹ thật và đảm bảo an toàn lao động;

   + Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực trong ô tô;

   + Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn;

   + Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp;

   + Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản;

   + Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô;

   + Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô;

   + Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các cơ sở đào tạo nghề; có thể được phân công làm việc ở các vị trí:

   - Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.

   - Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

   - Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô.

   - Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.

   - Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm
   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

   + Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

   + Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;

   + Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

   + Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

   - Kỹ năng:

   + Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

   + Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

   + Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

   + Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   + Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

   + Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

   + Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

   + Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

   - Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

   - Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Hàn

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   + Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa.

   + Giải thích được các vị trí hàn (1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F, 5G, 6G, 6GR).

   + Hiểu được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản.

   + Trình bày được phạm vi ứng dụng của các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG).

   + Nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG).

   + Thiết lập quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất.

   + Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW...).

   + Cài đặt được chế độ hàn TIG trên máy hàn.

   + Tính toán được chế độ hàn hợp lý.

   + Trình bày được các khuyết tật của mối hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG) nguyên nhân và biện pháp đề phòng.

   + Trình bày được các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ kỹ thuật.

   + Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất.

   + Phân tích được quy trình kiểm tra ngoại dạng mối hàn theo tiêu chuẩn Quốc tế (AWS).

   + Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản.

   + Biết các biện pháp an toàn phòng cháy, chống nổ và cấp cứu người khi bị tai nạn xảy ra.

   + Trình bày và giải thích được quy trình hàn, chọn được vật liệu hàn, áp dụng vào thực tế của sản xuất.

   + Giải thích được các ký hiệu vật liệu hàn, vật liệu cơ bản.

   + Tính toán được chế độ hàn thích hợp khi thực hiện các nhiệm vụ, công việc hàn cụ thể.

   + Phân tích nội dung thiết lập một quy trình hàn.

   + Trình bày các ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn trên bản vẽ tiêu chuẩn kỹ thuật với trình độ Anh văn chuyên ngành.

   + Trình bày được nguyên lý, vận hành máy xử lý nhiệt của mối hàn.

   + Biết phân tích, tổng hợp, đánh giá tiến độ thi công, ứng xử, giao tiếp.

   + Giải thích được ký hiệu mối hàn, phương pháp hàn từ Anh ngữ.

   - Kỹ năng:

   + Chế tạo được phôi hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ bằng mỏ cắt khí bằng tay, máy cắt khí con rùa.

   + Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật.

   + Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG).

   + Đấu nối được thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, TIG) một cách thành thạo.

   + Chọn được chế độ hàn hợp lý cho các phương pháp hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG).

   + Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F - 4F), mối hàn giáp mối từ (1G - 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.

   + Hàn được các mối hàn MAG/MIG vị trí hàn 1F - 3F, 1G - 4G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

   + Hàn được các mối hàn TIG căn bản, nâng cao.

   + Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

   + Hàn được thép hợp kim bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu.

   + Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục hay đề phòng.

   + Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập.

   + Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công.

   + Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn.

   + Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn.

   - Làm tổ trưởng, trưởng nhóm.

   - Học liên thông lên đại học.

   - Công tác trong nước hoặc đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài.

   Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Mục tiêu đào tạo

   - Kiến thức:

   +Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

   +Biết được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

   +Đọc và nắm vững các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

   +Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

   +Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

   +Phân tích được hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp;

   +Phân tích, đánh giá và đ­ưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống tính và thiết bị ngoại vi;

   +Phân tích, đánh giá được hiện trạng hệ thống máy tính, lập kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính và mạng máy tính;

   +Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

   - Kỹ năng:

   +Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

   +Lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

   +Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

   +Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

   +Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng máy tính;

   +Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN;

   +Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng,quản lý mạng cục bộ;

   +Kèm cặp và hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

   - Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

   - Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;

   - Tự mở doanh nghiệp.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm