Trường Cao Đẳng Nghề Tây Sài Gòn | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Nghề Tây Sài Gòn

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

1 khóa học

Kế toán tổng hợp

Kế toán
1 tháng

Cơ hội nghề nghiệp

Sau hai năm học tại Wesgo (gần 1 năm học thực tế) với các tình huống thực tại doanh nghiệp, sinh viên có thể làm các công việc sau:

  • Chuyên viên kiểm toán
  • Nhân viên kế toán giao dịch tại Ngân hàng
  • Chuyên viên thuế, tài chính doanh nghiệp
  • Chuyên viên kế toán: kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng, kế toán kho... tại doanh nghiệp.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm