TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - HÀN - QUẢNG NGÃI | Edu2Review

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - HÀN - QUẢNG NGÃI

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin - ứng dụng phần mềm

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ Hàn

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ Hàn

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại

Ngành

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ôtô

Công nghệ ô tô

Công nghệ ôtô

Ngành

Công nghệ ô tô

Cơ điện tử

Cơ điện tử

Cơ điện tử

Ngành

Cơ điện tử
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm