Trường Cao Đẳng Nghề Viglacera | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Nghề Viglacera

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Sản xuất gốm sứ xây dựng

Gốm

Sản xuất gốm sứ xây dựng

Ngành

Gốm

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Hàn

Khoa học - Kỹ thuật

Hàn

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm