Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Kế toán thương mại và dịch vụ

Kế toán

Kế toán thương mại và dịch vụ

Ngành

Kế toán

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Khoa học cây trồng

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Ngành

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Ngành

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Phát triển nông thôn

Khuyến nông

Phát triển nông thôn

Ngành

Khuyến nông

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Chăn nuôi - thú y

Chăn nuôi

Chăn nuôi - thú y

Ngành

Chăn nuôi

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Khuyến nông lâm

Khuyến nông

Khuyến nông lâm

Ngành

Khuyến nông

Dịch vụ thú y

Thú y

Dịch vụ thú y

Ngành

Thú y

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kinh tế - Quản lý

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Chăn nuôi gia súc gia cầm

Chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc gia cầm

Ngành

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Ngành

Lâm nghiệp

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm