Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao Đẳng Nông Lâm Đông Bắc

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Khoa học cây trồng
1 tháng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Phát triển nông thôn

Khuyến nông
1 tháng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Chăn nuôi - thú y

Chăn nuôi
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
1 tháng

Khuyến nông lâm

Khuyến nông
1 tháng

Dịch vụ thú y

Thú y
1 tháng

Quản lý tài nguyên và môi trường

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp
1 tháng

Chăn nuôi

Chăn nuôi
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm