Trường cao đẳng Nông Lâm Sơn La | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường cao đẳng Nông Lâm Sơn La

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Khoa học cây trồng
3 năm

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng
1 tháng

Nông Lâm kết hợp

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
1 tháng

Chăn nuôi-thú y

Chăn nuôi
1 tháng

Khuyến nông lâm

Khuyến nông
1 tháng

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp
1 tháng

Lâm sinh

Lâm sinh
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm