Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

21 khóa học

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
1 tháng

Kỹ thuật trồng lúa năng suất cao

Khoa học cây trồng
1 tháng

Kỹ thuật trồng cây dược liệu

Khoa học cây trồng
1 tháng

Kỹ thuật trồng tre lấy măng

Khoa học cây trồng
1 tháng

Trồng trọt-Bảo vệ thực vật

Khoa học cây trồng
1 tháng

Kỹ thuật trồng rau an toàn

Khoa học cây trồng
1 tháng

Kỹ thuật trồng cây có múi

Khoa học cây trồng
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng
1 tháng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật
1 tháng

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi
1 tháng

Nuôi dê thỏ

Chăn nuôi
1 tháng

Lâm nghiệp đô thị

Lâm nghiệp
1 tháng

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp
1 tháng

Chăn nuôi

Chăn nuôi
1 tháng

Thú y

Thú y
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm