Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa | Edu2Review

Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp

Ngành

Lâm nghiệp

Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

Chăn nuôi

Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

Ngành

Chăn nuôi

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngành

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kỹ thuật trồng lúa năng suất cao

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật trồng lúa năng suất cao

Ngành

Khoa học cây trồng

Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

Chăn nuôi

Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

Ngành

Chăn nuôi

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Chăn nuôi

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

Ngành

Chăn nuôi

Kỹ thuật trồng cây dược liệu

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật trồng cây dược liệu

Ngành

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật trồng tre lấy măng

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật trồng tre lấy măng

Ngành

Khoa học cây trồng

Trồng trọt-Bảo vệ thực vật

Khoa học cây trồng

Trồng trọt-Bảo vệ thực vật

Ngành

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật trồng rau an toàn

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật trồng rau an toàn

Ngành

Khoa học cây trồng

Trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Lâm nghiệp

Trồng cây lâm sản ngoài gỗ

Ngành

Lâm nghiệp

Kỹ thuật trồng cây có múi

Khoa học cây trồng

Kỹ thuật trồng cây có múi

Ngành

Khoa học cây trồng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

Chăn nuôi thú y

Ngành

Chăn nuôi

Nuôi dê thỏ

Chăn nuôi

Nuôi dê thỏ

Ngành

Chăn nuôi

Lâm nghiệp đô thị

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp đô thị

Ngành

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

Ngành

Lâm nghiệp

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm