Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

11 khóa học

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Nuôi trồng thủy sản
1 tháng

Công nghiệp kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Quản trị mạng, máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật
1 tháng

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
1 tháng

Chăn nuôi

Chăn nuôi
1 tháng

Thú y

Thú y
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm