Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Ngành

Nuôi trồng thủy sản

Công nghiệp kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghiệp kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Quản trị mạng, máy tính

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng, máy tính

Ngành

Quản trị mạng máy tính

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm