Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc bộ | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc bộ

1 đánh giá
7.0
Khá
1 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Chăn nuôi gia súc gia cầm

Chăn nuôi

Chăn nuôi gia súc gia cầm

Ngành

Chăn nuôi

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Ngành

Phát triển nông thôn

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Quản ký đất đai

Quản lý đất đai

Quản ký đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Kinh tế - Quản lý

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Dịch vụ thú y

Thú y

Dịch vụ thú y

Ngành

Thú y

Khuyến nông

Khuyến nông

Khuyến nông

Ngành

Khuyến nông

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Lâm sinh

Lâm sinh

Lâm sinh

Ngành

Lâm sinh

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm