Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1 | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Báo chí

Báo chí
1 tháng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm