Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1 | Edu2Review

Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Báo chí

Báo chí

Báo chí

Ngành

Báo chí

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngành

Quan hệ công chúng

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm