Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng - Chuyên ngành Công nghệ thông tin | Edu2Review

Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Chương trình

Ngành

Công nghệ thông tin

Thời lượng

1 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo kỹ sư thực hành trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, đào tạo cho sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt,có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại và phát triển kỹ năng nghề nghiệp sau này.

Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

- Nắm các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Hiểu biết căn bản về kiến thức cơ sở ngành: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Đồ họa ứng dụng (Photoshop, Corel), Mạng máy tính cơ bản, Cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng, website,… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;

- Vận dụng các kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin như: Hệ thống Mạng máy tính cơ bản, Cơ sở dữ liệu, Lập trình ứng dụng, Thiết kế Web....

- Hiểu và vận dụng các kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế các ứng dụng Web, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; có kỹ năng lập trình và phát triển các ứng dụng đa phương tiện.

Về kỹ năng

- Mô tả và áp dụng các công nghệ và sử dụng các phương pháp thích hợp để trợ giúp người dùng hay một tổ chức đạt được mục tiêu họat động của mình;

- Quản lý các tài nguyên công nghệ thông tin của doanh nghiệp;

- Tiếp cận, đánh giá các công cụ của công nghệ mới cho doanh nghiệp;

- Tiếp cận nhanh chóng, vận hành khai thác, bảo trì và phát triển hạ tầng CNTT cho các cơ quan, đơn vị; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực CNTT; quản lí các dự án CNTT;

- Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học thông qua các phần mềm ứng dụng và đồ án môn học...

- Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và lập trình, triển khai các ứng dụng phần mềm trên các môi trường Windows và Internet, triển khai các dự án phần mềm trong giai đoạn hiện nay.

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, có phương pháp tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet;

- Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, vấn đề đặt ra trong ngành thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học...

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin có thể làm việc tại các trung tâm tin học, các trung tâm phần mềm, các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế;

- Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.

Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

10
Xuất sắc
1 đánh giá
Phạm Quang Lợi
Phạm Quang Lợi

Điều Kiện Học Tập Và Làm Việc Tốt

Ưu điểm

Nhà trường có đội ngũ giáo viên tận tình, cán bộ nhân viên tận tâm, cơ hội tiếp xúc thực tế, thực hành ngay khi học nhiều. Sinh viên ra trường có việc làm ngay!

Điểm cần cải thiện

Cần bổ sung một số trang thiết bị.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn tìm một công việc ổn định, đúng với chuyên ngành mình học thì các bạn nên chọn học ở đây với nhiều ngành nghề như: Điều Dưỡng, Dược, Điện từ, CNTT, Kỹ Thuật Ô Tô, Du Lịch Lữ Hành

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.