Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
   4 hình
   8.2
   Tốt
   1 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   10 ngành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành “Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của Khách sạn, Nhà hàng (lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo,..), của Lữ hành (Thiết kế điều hành tour, hướng dẫn du lịch,…).

   Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ Cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

   - Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

   - Mô tả được vị trí, vai trò của Khách sạn – Nhà hàng trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

   - Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp du lịch (Khách sạn, Nhà hàng, Công ty Lữ hành); mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp Du lịch và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch;

   - Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn (nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn); các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong Lữ hành và Hướng dẫn du lịch

   - Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;

   - Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị hoạt động kinh doanh Khách sạn và kinh doanh Lữ hành nói riêng;

   - Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch và cách thức đánh giá chất lượng;

   - Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;

   - Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

   - Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

   Về kỹ năng

   - Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

   - Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;

   - Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;

   - Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện;

   - Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;

   - Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

   - Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;

   - Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

   - Kỹ năng trong việc báo cáo, trình bày ý tưởng hoặc báo cáo bằng tiếng Việt và bằng ngoại ngữ;

   - Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, làm việc độc lập;

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng lựa chọn công việc theo sở thích, sở trường và sự lựa chọn chuyên ngành nâng cao trong chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực:

   - Đảm nhận được một trong các vị trí của nhân viên trong khách sạn: Nhân viên lễ tân, nhân viên buồng, nhân viên tiền sảnh, nhân viên phục vụ khu vực dịch vụ bổ sung, nhân viên chăm sóc khách hàng,…

   - Đảm nhận được một trong các vị trí của nhân viên trong nhà hàng: Nhân viên phục vụ bàn, nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ hội nghị, nhân viên đón tiếp và chăm sóc khách hàng, nhân viên seles,…

   - Đảm nhận được một trong các vị trí của nhân viên trong công ty lữ hành: nhân viên thiết kế tour, nhân viên điều hành tour, nhân viên seles, hướng dẫn viên du lịch,...

   - Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và loại hình khách sạn, người học có khả năng đảm đương các vị trí công tác cao hơn như giám sát bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc quản lý doanh nghiệp du lịch có quy mô nhỏ.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo kỹ sư thực hành trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm tự tìm việc làm, nâng cao dần và ổn định thu nhập. Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

   Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc, cụ thể:

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

   - Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

   - Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử.

   - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống điện - điện tử.

   - Hiểu được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành điện - điện tử.

   - Giải thích được nội dung các công việc và trình bày được các bước tiến hành trong quy trình lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện - điện tử.

   - Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề điện - điện tử;

   - Nêu được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp;

   - Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.

   Về kỹ năng

   - Hiểu biết và có kiến thức cơ bản về lý thuyết cơ sở, kiến thức chuyên môn của nghề; áp dụng được các kiến thức chuyên môn và có khả năng nhận biết để vận dụng các kiến thức để xử lý, giải quyết các vấn đề thông thường trong các tình huống khác nhau;

   - Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong nghề điện - điện tử

   - Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện trong nhà; các trang bị điện trong các máy gia công cơ khí; các hệ điều khiển cho các thiết bị điện và các công trình dân dụng.

   - Tham gia thiết kế, bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện - điện tử.

   - Đọc và phân tích các bản vẽ thiết kế về mạch điện.

   - Khảo sát được hiện trường để có phương án lắp đặt hoặc sửa chữa hợp lý.

   - Nhận biết, phân tích và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; có khả năng hướng dẫn người khác trong tổ, nhóm; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình về chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của người khác trong tổ, nhóm.

   - Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, phù hợp với yêu cầu công việc;

   - Tham gia đào tạo nhân viên kỹ thuật về điện - điện tử;

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Chuyên viên kỹ thuật phụ trách các công việc liên quan đến phần điện - điện tử trong các xí nghiệp công nghiệp, các công ty Điện lực, công ty Xây lắp điện, các công ty hoạt động trong lĩnh vực điện - điện tử….

   - Xây lắp, vận hành, sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện - điện tử trong các hệ thống điều khiển tự động hóa, hệ thống điện dân dụng, điện công nghiệp, điện tử viễn thông…

   - Chuyên viên kỹ thuật tại các trung tâm viễn thông, phát thanh, truyền hình...

   - Làm việc ở các cơ quan quản lý thuộc ngành điện - điện tử.

   - Làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực điện-điện tử.

   - Tự phát triển doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực điện - điện tử.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Công nghệ kỹ thuật ô tô

   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật ô tô
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, được trang bị kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về công nghệ ô tô, có khả năng tự đào tạo nâng cao trình độ cho mình. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện và lắp ráp ô tô, các cơ sở sửa chữa ô tô, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến ngành công nghệ ô tô, các văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh ô tô, máy động lực và phụ tùng ô tô hoặc tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Hiểu biết các kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ LĐ- TB&XH, gồm kiến thức của các môn lý luận chính trị, kiến thức khoa học xã hội và nhân văn, tiếng Anh;

   - Vận dụng được kiến thức cơ bản của các môn khoa học tự nhiên và cơ sở ngành để làm tiền đề, cơ sở tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngành nghề được đào tạo và có khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

   - Biết được kiến thức về cấu tạo, chức năng của các thiết bị trong xưởng ô tô, quản lý, lựa chọn các thiết bị phù hợp với công việc trong xưởng sửa chữa – bảo trì ô tô;

   - Hiểu được các vấn đề chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô từ phần động cơ (cơ khí động cơ và điện động cơ), khung gầm đến phần trang bị điện ô tô;

   - Ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết kế và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật...

   - Hiểu và nắm được kiến thức về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi giờ máy và các hệ thống của động cơ ô tô, gầm ô tô, điện ô tô, động cơ phun xăng và động cơ phun dầu điều khiển bằng điện tử trên các ô tô đời mới, hệ thống điều hòa không khí và thiết bị tiện nghi trên ô tô;

   - Đo kiểm tra, điều chỉnh được: hệ thống phân phối khí, hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống đánh lửa, hệ thống khởi động, hệ thống điện thân xe, hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo, hệ thống thủy lực trên máy công trình;

   - Phân tích hư hỏng, sửa chữa được: các chi giờ động cơ đốt trong, hệ thống phân phối khí, hệ thống nhiên liệu, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống đánh lửa, hệ thống khởi động, hệ thống điện thân xe, hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái...

   - Thiết kế được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, kiểm định được ô tô;

   - Vận dụng được những kiến thức toán và vật lý để phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành ô tô.

   Về kỹ năng

   - Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được những hư hỏng của ô tô;

   - Sử dụng được thiết bị kiểm tra, chẩn đoán ô tô;

   - Thực hiện được các quá trình tháo lắp, chuẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phục hồi các chi giờ, cụm chi giờ, các bộ phận của xe ôtô;

   - Sử dụng được các máy móc, thiết bị kiểm tra chẩn đoán bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp ôtô; trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo;

   - Phân tích, đánh giá được trạng thái kỹ thuật của ôtô;

   - Có khả năng cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng xe ôtô.

   - Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm hiệu quả;

   - Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp;

   - Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ các hoạt động công tác thông dụng;

   - Có khả năng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, làm việc nhóm;

   - Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu chuyên môn nghề nghiệp bằng tiếng Anh;

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Làm kỹ thuật viên, nhân viên tư vấn dịch vụ trong các đơn vị sản xuất và dịch vụ ô tô.

   - Làm kỹ thuật viên tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ôtô, xe máy và các thiết bị động lực, các cơ sở kinh doanh ô tô và kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô, động cơ đốt trong.

   - Vào làm việc tại các trạm đăng kiểm ô tô, các trung tâm dạy nghề và các cơ quan hành chính quản lý về kỹ thuật ô tô - máy động lực, có khả năng tự tạo việc làm.

   - Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô;

   - Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các cơ sở đào tạo.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành quản trị kinh doanh, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tự tìm việc làm, nâng cao dần và ổn định thu nhập. Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

   - Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

   - Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề quản trị kinh doanh;

   - Nắm được qui trình nghiên cứu thị trường; qui trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp (DN)...

   - Giải thích được nội dung các công việc sản xuất, tài chính, marketing...

   - Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm và phương pháp đo kiểm của từng loại sản phẩm trong DN;

   - Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các thông tin nghiên cứu thị trường, các sản phẩm trong quá trình sản xuất...

   - Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước tiến hành khi DN tham gia vào các quá trình hội nhập, thị trường chứng khoán...

   Về kỹ năng

   - Kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, phân tích, lãnh đạo và kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

   - Kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, tạo lập và phát triển doanh nghiệp mới;

   - Lập và triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các vấn đề quản trị doanh nghiệp;

   - Có khả năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp;

   - Kỹ năng giao tiếp, truyền thông và đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh;

   - Sử dụng thành thạo công cụ tin học và các phầm mềm chuyên ngành quản trị như phần mềm SPSS, phần mềm quản trị hệ thống thông tin quản lý;

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác quản trị ở các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lí Nhà nước, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội; các đơn vị hành chính, ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất;

   - Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các cơ sở đào tạo.

   - Làm nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên trong các công ty, nhà máy ở mọi lĩnh vực.

   - Làm giám sát khu vực, vùng, đại diện sale cho khu vực, vùng.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành tài chính ngân hàng, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tự tìm việc làm, nâng cao dần và ổn định thu nhập. Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

   Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

   - Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

   - Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề tài chính ngân hàng;

   - Nắm được qui trình hoạt động trong ngân hàng, ngân hàng trung ương

   - Giải thích được nội dung các công việc phân tích tín dụng và cho vay, các hoạt động tài chính trong ngân hàng.

   - Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá mức độ rủi ro tài chính, các hoạt động đầu tư tài chính.

   - Nắm được các kiến thức của hoạt động bảo hiểm, thẩm định giá tài sản Doanh nghiệp...

   Về kỹ năng

   - Phân tích, khảo sát, nghiên cứu thị trường tài chính để hoạch định chiến lược kinh doanh;

   - Có năng lực tổ chức điều hành công tác tài chính tổng hợp, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay của ngân hàng;

   - Có khả năng kiểm tra sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế, đánh giá các báo cáo quyết toán của các đơn vị kinh doanh;

   - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý tài chính;

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công tác, thẩm định dự án, đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

   - Cán bộ tín dụng tại các ngân hàng thương mại; làm việc tại các tổ chức tài chính trung gian khác: các quĩ đầu tư thuộc các khu vực, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, có thể làm công tác thuế tại cục thuế, chi cục thuế, xã phường...

   - Công tác quản lý tài chính tại các công ty tài chính thuộc tổng công ty, phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch…

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo kỹ sư thực hành trình độ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, đào tạo cho sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt,có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại và phát triển kỹ năng nghề nghiệp sau này.

   Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong công việc và cuộc sống;

   - Nắm các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

   - Hiểu biết căn bản về kiến thức cơ sở ngành: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Đồ họa ứng dụng (Photoshop, Corel), Mạng máy tính cơ bản, Cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng, website,… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;

   - Vận dụng các kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin như: Hệ thống Mạng máy tính cơ bản, Cơ sở dữ liệu, Lập trình ứng dụng, Thiết kế Web....

   - Hiểu và vận dụng các kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế các ứng dụng Web, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; có kỹ năng lập trình và phát triển các ứng dụng đa phương tiện.

   Về kỹ năng

   - Mô tả và áp dụng các công nghệ và sử dụng các phương pháp thích hợp để trợ giúp người dùng hay một tổ chức đạt được mục tiêu họat động của mình;

   - Quản lý các tài nguyên công nghệ thông tin của doanh nghiệp;

   - Tiếp cận, đánh giá các công cụ của công nghệ mới cho doanh nghiệp;

   - Tiếp cận nhanh chóng, vận hành khai thác, bảo trì và phát triển hạ tầng CNTT cho các cơ quan, đơn vị; trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực CNTT; quản lí các dự án CNTT;

   - Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

   - Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

   - Kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề đặt ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tin học thông qua các phần mềm ứng dụng và đồ án môn học...

   - Có khả năng tham gia thiết kế tổ chức và lập trình, triển khai các ứng dụng phần mềm trên các môi trường Windows và Internet, triển khai các dự án phần mềm trong giai đoạn hiện nay.

   - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, có phương pháp tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet;

   - Có khả năng làm việc nhóm; khả năng tự học tập, tự phát triển, nghiên cứu độc lập và thích ứng với môi trường công việc có liên quan;

   - Kỹ năng giao tiếp, trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo thuyết trình chuyên môn; báo cáo đồ án môn học;

   - Kỹ năng giải quyết vấn đề, vấn đề đặt ra trong ngành thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học...

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin có thể làm việc tại các trung tâm tin học, các trung tâm phần mềm, các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

   - Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế;

   - Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Dịch vụ pháp lý

   Dịch vụ pháp lý
   1 tháng
   Dịch vụ pháp lý
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   - Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam; có khả năng thích nghi tốt với môi trường pháp luật hiện tại và tương lai.

   - Có khả năng hiểu và phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật của tất cả các cơ quan, tổ chức.

   - Có khả năng phân tích và hướng dẫn thực hiện luật pháp tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, viện nghiên cứu...có liên quan đến hoạt động pháp luật.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Hiểu biết cơ bản về Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, quốc phòng – an ninh;

   - Nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận về Nhà nước và pháp luật, có kiến thức chuyên sâu về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

   - Hiểu biêt kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, kiến thức pháp lý ở Việt nam và thực tiễn pháp lý;

   - Năm bắt và vận dụng được những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên sâu về dịch vụ pháp lý đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế;

   - Nắm vững những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý và các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật.

   Về kỹ năng

   - Cập nhật kiến thức pháp luật hiện hành, có khả năng phân tích tình huống, sự kiện pháp lý phát sinh trong thực tiễn, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật trong thực tiễn, vận dụng đúng đắn pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động tư vấn pháp lý;

   - Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cũng như có được khả năng tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng và đơn khởi kiện…

   - Tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, hôn nhân, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng…

   - Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới qua đó có thể tiếp tục theo đuổi các bậc học cao hơn hoặc lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp.

   - Thực hiện thành thạo các kỹ năng: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng ký và quản lý các sự kiện hộ tịch; thực hiện công tác hòa giải và chứng thực ở cơ sở; thực hiện công tác thi hành án cấp cơ sở.

   - Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.

   - Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

   - Sử dụng thành thạo tin học để có thể soạn thảo văn bản, truy cập internet để thu thập và xử lý thông tin.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận được những vị trí công tác cụ thể như sau:

   - Nhân viên tư vấn pháp lý tại các trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc văn phòng luật sư, các công ty luật;

   - Làm việc tại Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp;

   - Cán bộ Tư pháp cấp xã, phòng Tư pháp, văn phòng các cơ quan Nhà nước;

   - Nhân viên phòng Quản lý nhân sự của doanh nghiệp hoặc các tổ chức xã hội;

   - Tư vấn pháp lý trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

   - Có thể được học tập nâng cao trình độ ở bậc đại học sau đó được học các khóa đào tạo bồi dưỡng chức danh tư pháp như: luật sư, công chứng viên, chấp hành viên.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Dược

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cán bộ Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Hiểu và vận dụng được kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

   - Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Nắm vững về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

   - Hiểu và vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản và d­ược học cơ sở;

   - Hiểu và vận dụng được kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững vàng về quản lý, cung ứng;

   - Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

   Về kỹ năng

   - Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

   - Thực hiện các nghiệp vụ về dư­ợc trong phạm vi nhiệm vụ đư­ợc giao: Tham gia thực hiện một số quy trình sản xuất, quản lý, đảm bảo chất lượng thuốc; tồn trữ thuốc, cung ứng thuốc; tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm...

   - Thực hiện được các văn bản pháp quy về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

   - Hư­ớng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ d­ược có trình độ thấp hơn.

   - Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh, với đồng nghiệp;

   - Lịch sự, hòa nhã và ứng xử văn minh;

   - Biết giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh;

   - Có phương pháp làm việc khoa học và có tính chuyên nghiệp;

   - Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập;

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công tác tại các công ty sản xuất , kinh doanh dược phẩm, trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm, các cơ sở y tế có liên quan đến ngành dược;

   - Trực tiếp mở quầy thuốc để bán lẻ.

   - Được học liên thông lên bậc đào tạo cao hơn theo quy định.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Điều dưỡng

   Điều dưỡng
   1 tháng
   Điều dưỡng
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng có phẩm chất chính trị; có kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cộng đồng cao; có thể lực và trí lực; có kỹ năng giao tiếp và năng lực hội nhập; có thái độ đúng đắn, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh và phục hồi sức khỏe nhân dân, có khả năng tham gia tổ chức quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Hiểu biết về kiến thức tổng quát, mô tả và giải thích được các đặc điểm về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý;

   - Áp dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành Điều dưỡng trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

   - Giải thích được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người;

   - Hiểu được tâm lý người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình giao tiếp;

   - Hiểu rõ 25 chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam trong công việc chăm sóc người bệnh, quản lý điều dưỡng và hành nghề điều dưỡng.

   - Hiểu biết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều dưỡng.

   Về kỹ năng

   - Lập kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện và trực tiếp thực hiện kế hoạch chăm sóc theo đúng quy trình chuyên môn

   - Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa; phối hợp với bác sỹ và các nhân viên y tế khác trong chăm sóc điều trị người bệnh;

   - Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;

   - Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;

   - Theo dõi, đánh giá toàn trạng và ghi chép hàng ngày những diễn biến bất của người bệnh, đặc biệt những bệnh nặng và cấp cứu; phát hiện báo cáo kịp thời các diễn biến bất thường của người bệnh để bác sỹ xử lý;

   - Tiếp đón người bệnh đến khám, vào viện, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện và thực hiện các quy định khi người bệnh tử vong;

   - Dự trù và chuẩn bị đúng đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị dụng cụ y tế, thuốc, hồ sơ bệnh án cho công tác khám, điều trị và chăm sóc;

   - Vận hành, sử dụng thành thạo, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện máy móc trang thiết bị được phân công; phát hiện hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý kịp thời;

   - Có kỹ năng sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;

   - Tổ chức giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình, nhóm người và cộng đồng. Đôn đốc nhắc nhở người bệnh, người nhà giữ gìn trật tự vệ sinh ngăn nắp tại cơ sở y tế

   - Tham gia tổ chức và huấn luyện cán bộ điều dưỡng có trình độ trung cấp và các nhân viên y tế khác, tham gia các khóa đào tạo liên tục;

   - Thực hiện chuẩn năng lực thực hành theo quy định 25 chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam.

   - Thực hiện các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy trình kỹ thuật của ngành y tế và các quy định của pháp luật liên quan đến ngành y tế;

   - Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt với người bệnh, thân nhân người bệnh, với đồng nghiệp;

   - Có kỹ năng tư vấn – giáo dục sức khỏe cho người bệnh;

   - Có kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong quá trình làm việc;

   - Kỹ năng tự học tự nghiên cứu để thường xuyên cập nhật kiến thức phục vụ cho công tác chăm sóc;

   - Kỹ năng quản lý: Quản lý tốt bản thân quantr lý thời gian và quản lý nhân lực

   - Kỹ năng chịu áp lực công việc;

   - Tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điều dưỡng cũng như các sáng kiến cải tiến trong công việc ;

   - Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh với bệnh nhân là người nước ngoài đến khám và điều trị tại bệnh viện;

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng có khả năng:

   - Đảm nhận công tác điều dưỡng tại các Bệnh viện, các trung tâm y tế, các trạm y tế xã phường và các đơn vị, dịch vụ khám chữa bệnh…

   - Tham gia các chương trình du học về lĩnh vực Điều dưỡng tại các nước như Nhật Bản, Đức…

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành “ Kế toán” cung cấp cho sinh viên kiến thức về khung pháp lý của kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   - Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

   - Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

   - Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

   - Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

   - Hiểu được các kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

   - Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

   - Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   - Biết cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tại chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   - Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

   Về kỹ năng

   - Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

   - Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi giờ.

   - Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

   - Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

   - Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

   - Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

   - Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp.

   - Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

   - Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

   - Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

   - Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

   - Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

   - Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

   Cơ hội nghề nghiệp

   - Sinh viên sẽ làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như ở các ngân hàng, công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện…với vai trò nhân viên kế toán hay kế toán trưởng.

   - Sinh viên có khả năng tiếp tục học liên thông đại học, thạc sĩ,… thuộc lĩnh vực kinh tế.

   - Sinh viên có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Đánh giá

   1 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Phạm Quang Lợi
   Phạm Quang Lợi
    

   Điều Kiện Học Tập Và Làm Việc Tốt

   Đã học khoá học: Điều dưỡng tại đây.

   Ưu điểm

   Nhà trường có đội ngũ giáo viên tận tình, cán bộ nhân viên tận tâm, cơ hội tiếp xúc thực tế, thực hành ngay khi học nhiều. Sinh viên ra trường có việc làm ngay!

   Điểm cần cải thiện

   Cần bổ sung một số trang thiết bị.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Nếu muốn tìm một công việc ổn định, đúng với chuyên ngành mình học thì các bạn nên chọn học ở đây với nhiều ngành nghề như: Điều Dưỡng, Dược, Điện từ, CNTT, Kỹ Thuật Ô Tô, Du Lịch Lữ Hành

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Giới thiệu chung

   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 7444/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng đã trở thành một địa điểm đào tạo có uy tín, thương hiệu tại khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và trên cả nước.

   Trường Cao đẳng Phương Đông là trường đa ngành, đa cấp học, gồm các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, hành chính và chăm sóc sức khỏe. Với năng lực đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, trường đang thu hút tỷ lệ khá lớn người học (khoảng 5000 sinh viên mỗi năm).

   Sau hơn 10 năm hoạt động, đến nay, trường đã cung cấp hơn 20.000 chuyên viên, kỹ thuật viên chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các

   Trường Cao đẳng Phương Đông

   Trường Cao đẳng Phương Đông

   Đội ngũ cán bộ

   Đội ngũ cán bộ quản lý của trường là những người có trình độ chuyên môn, có kỹ năng quản lý và nhiều kinh nghiệm. Đội ngữ giảng viên đều đạt chuẩn sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn được đầu tư nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập. Ngoài ra còn có thư viện và kí túc xá.

   Trường luôn chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên. Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có trình độ chuyên môn, có kỹ năng quản lý và nhiều kinh nghiệm. Trường có hơn 300 giảng viên. Tất cả giảng viên đều đạt chuẩn sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

   Cơ sở vật chất

   Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập, thực hành, thực tập luôn được quan tâm tăng cường. Tất cả các chuyên ngành đào tạo đều có phòng thực hành, thực tập với đầy đủ trang thiết bị. Có thư viện và ký túc xá phục vụ sinh viên.
   Sau 20 năm hoạt động, đến nay, trường đã cung cấp hơn 35.000 chuyên viên, kỹ thuật viên chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

   Giới thiệu vài nét về Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng (Nguồn: YouTube)

   Sứ mệnh

   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng thực hiện trọng trách đào tạo nhân lực đạt các tiêu chuẩn nghề nghiệp trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công nghệ, pháp luật, du lịch, y tế và sư phạm. Trường cam kết luôn cung cấp cho xã hội lực lượng lao động có kiến thức chuyên môn vững vàng, năng lực thực hành tốt, năng động, sáng tạo, tác phong lao động và đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực.

   Tầm nhìn

   Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng phấn đấu trở thành địa chỉ đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có uy tín hàng đầu, đạt các tiêu chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế; môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, đầy đủ phẩm chất cá nhân để phát huy năng lực bản thân, thích ứng nhanh với sự phát triển của nền kinh tế quốc tế.

   Hội thảo du học tại trường ESC Troyes - Pháp

   Hội thảo du học tại trường ESC Troyes - Pháp

   Thành tựu

   Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được các cấp chính quyền, đoàn thể trung ương và địa phương khen tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

   Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

   Địa điểm