Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review

Chuyên ngành Kế toán

Chương trình

Ngành

Kế toán

Thời lượng

1 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành “ Kế toán” cung cấp cho sinh viên kiến thức về khung pháp lý của kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

- Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

- Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

- Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Biết cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tại chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Về kỹ năng

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi giờ.

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp.

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

- Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

- Phân tích được tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp.

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.

- Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Tin học: Đạt chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Cơ hội nghề nghiệp

- Sinh viên sẽ làm việc ở các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cũng như ở các ngân hàng, công ty chứng khoán và các định chế tài chính phi ngân hàng như các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện…với vai trò nhân viên kế toán hay kế toán trưởng.

- Sinh viên có khả năng tiếp tục học liên thông đại học, thạc sĩ,… thuộc lĩnh vực kinh tế.

- Sinh viên có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

10
Xuất sắc
1 đánh giá
Phạm Quang Lợi
Phạm Quang Lợi

Điều Kiện Học Tập Và Làm Việc Tốt

Ưu điểm

Nhà trường có đội ngũ giáo viên tận tình, cán bộ nhân viên tận tâm, cơ hội tiếp xúc thực tế, thực hành ngay khi học nhiều. Sinh viên ra trường có việc làm ngay!

Điểm cần cải thiện

Cần bổ sung một số trang thiết bị.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn tìm một công việc ổn định, đúng với chuyên ngành mình học thì các bạn nên chọn học ở đây với nhiều ngành nghề như: Điều Dưỡng, Dược, Điện từ, CNTT, Kỹ Thuật Ô Tô, Du Lịch Lữ Hành

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.