Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng - Chuyên ngành Tài chính ngân hàng | Edu2Review

Chuyên ngành Tài chính ngân hàng

Chương trình

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Thời lượng

1 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành tài chính ngân hàng, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tự tìm việc làm, nâng cao dần và ổn định thu nhập. Đồng thời, người học có khả năng học tập lên bậc đào tạo cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đào tạo trình độ cao đẳng yêu cầu người học có năng lực thực hiện được công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động;

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề tài chính ngân hàng;

- Nắm được qui trình hoạt động trong ngân hàng, ngân hàng trung ương

- Giải thích được nội dung các công việc phân tích tín dụng và cho vay, các hoạt động tài chính trong ngân hàng.

- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá mức độ rủi ro tài chính, các hoạt động đầu tư tài chính.

- Nắm được các kiến thức của hoạt động bảo hiểm, thẩm định giá tài sản Doanh nghiệp...

Về kỹ năng

- Phân tích, khảo sát, nghiên cứu thị trường tài chính để hoạch định chiến lược kinh doanh;

- Có năng lực tổ chức điều hành công tác tài chính tổng hợp, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay của ngân hàng;

- Có khả năng kiểm tra sổ sách kế toán, hợp đồng kinh tế, đánh giá các báo cáo quyết toán của các đơn vị kinh doanh;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công tác quản lý tài chính;

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

- Có năng lực tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

Cơ hội nghề nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công tác, thẩm định dự án, đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

- Cán bộ tín dụng tại các ngân hàng thương mại; làm việc tại các tổ chức tài chính trung gian khác: các quĩ đầu tư thuộc các khu vực, các công ty tài chính, công ty chứng khoán, có thể làm công tác thuế tại cục thuế, chi cục thuế, xã phường...

- Công tác quản lý tài chính tại các công ty tài chính thuộc tổng công ty, phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch…

Nguồn: Trường Cao đẳng phương Đông Đà Nẵng

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

10
Xuất sắc
1 đánh giá
Phạm Quang Lợi
Phạm Quang Lợi

Điều Kiện Học Tập Và Làm Việc Tốt

Ưu điểm

Nhà trường có đội ngũ giáo viên tận tình, cán bộ nhân viên tận tâm, cơ hội tiếp xúc thực tế, thực hành ngay khi học nhiều. Sinh viên ra trường có việc làm ngay!

Điểm cần cải thiện

Cần bổ sung một số trang thiết bị.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn tìm một công việc ổn định, đúng với chuyên ngành mình học thì các bạn nên chọn học ở đây với nhiều ngành nghề như: Điều Dưỡng, Dược, Điện từ, CNTT, Kỹ Thuật Ô Tô, Du Lịch Lữ Hành

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.