Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Phương Đông - Quảng Nam

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

11 khóa học

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học văn phòng
1 tháng

Dược

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Giáo dục thể chất

Năng khiếu
1 tháng

Điều dưỡng

Điều dưỡng
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm