Trường Cao đẳng Quảng Ngãi | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

10 khóa học

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
1 tháng

Công nghệ điện – điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử
1 tháng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Công tác xã hội

Công tác xã hội
1 tháng

Dược

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Điều dưỡng

Điều dưỡng
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Thư ký

Thư ký
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm