Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Giáo dục mầm non

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục tiểu học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục toán học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục ngữ văn

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục âm nhạc

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm