Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh | Edu2Review

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Giáo dục mầm non

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục mầm non

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục tiểu học

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục tiểu học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục toán học

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục toán học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục ngữ văn

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục ngữ văn

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục tiếng Anh

Ngành

Xã hội - Nhân văn
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm