Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Tìm trường
Hoặc tra cứu

Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

8 khóa học

Giáo dục Mầm non

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục Tiểu học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục Thể chất

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Toán học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Vật lý

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Sinh học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Ngữ văn

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn
1 tháng
Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm