Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

2 khóa học

Giáo dục Thể chất

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng tuyển sinh

 • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.
 • Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân giáo dục thể chất có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, yêu nghề, mến trò và vận dụng tốt những tri thức cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên thể chất trình độ Đại học. Có khả năng giảng dạy, huấn luyện các môn thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường phổ thông cáccấp. Có khả năng nghiên cứu khoa học và học ở bậc học cao hơn.

Chuẩn đầu ra

Phẩm chất

 • Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân
 • Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

Năng lực chung

 • Năng lực tự học
 • Năng lực giao tiếp
 • Năng lực hợp tác
 • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Năng lực chuyên môn

 • Năng lực vận dụng kiến thức
 • Năng lực nghiên cứu khoa học

Năng lực nghề nghiệp

 • Năng lực hiểu người học
 • Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học
 • Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục
 • Năng lực đánh giá

Cơ hội nghề nghiệp

Trở thành giáo viên giảng dạy, huấn luyện các môn thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường phổ thông các cấp. Có khả năng nghiên cứu khoa học và học ở bậc học cao hơn.

Giáo dục mầm non

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Đối tượng tuyển sinh

 • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.
 • Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân giáo dục thể chất có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, yêu nghề, mến trò và vận dụng tốt những tri thức cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên thể chất trình độ Đại học. Có khả năng giảng dạy, huấn luyện các môn thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường phổ thông cáccấp. Có khả năng nghiên cứu khoa học và học ở bậc học cao hơn.

Chuẩn đầu ra

Phẩm chất

 • Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân
 • Phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp

Năng lực chung

 • Năng lực tự học
 • Năng lực giao tiếp
 • Năng lực hợp tác
 • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Năng lực chuyên môn

 • Năng lực vận dụng kiến thức
 • Năng lực nghiên cứu khoa học

Năng lực nghề nghiệp

 • Năng lực hiểu người học
 • Năng lực phát triển chương trình; nghiên cứu, thiết kế và thực hành hoạt động dạy học
 • Năng lực hiểu môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục
 • Năng lực đánh giá

Cơ hội nghề nghiệp

Trở thành giáo viên giảng dạy, huấn luyện các môn thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường phổ thông các cấp. Có khả năng nghiên cứu khoa học và học ở bậc học cao hơn.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm