Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai | Edu2Review

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Sư phạm Toán học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Toán học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Lý học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Lý học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Sử học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Sử học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm tiếng Anh

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục thể chất

Năng khiếu

Giáo dục thể chất

Ngành

Năng khiếu

Giáo dục Mầm non

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Mầm non

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn

Mỹ thuật

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm