Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội | Edu2Review

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

Ngành

Công nghệ sinh học

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác xã hội

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Công nghệ và kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ và kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Ngành

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Giáo dục Tiểu học

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Tiểu học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục mầm non

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục mầm non

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục thể chất

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục thể chất

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Toán học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Toán học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tin

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tin

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Vật lý

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Vật lý

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Sinh học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Sinh học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Ngữ văn

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Ngữ văn

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Lịch sử

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Lịch sử

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm tiếng Anh

Ngành

Xã hội - Nhân văn
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm