Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kiên Giang | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kiên Giang

7.0
Khá
1 đánh giá

Chương trình

2 khóa học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Thùy Hải
Thùy Hải
 

Trường Có Nhiệm Vụ Đào Tạo Bồi Dưỡng Giáo Viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy ở các cấp. Từ năm 1975 đến nay, trường đã đào tạo hơn 18 nghìn giáo viên. Trường đang không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở trường..............

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm