Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh

   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh
   Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   8 ngành

   Công tác xã hội

   Công tác xã hội
   1 tháng
   Công tác xã hội
   1 tháng

   Tiếng Anh

   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng
   Ngôn ngữ Anh
   1 tháng

   Sư phạm Toán học

   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng
   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng

   Sư phạm Ngữ văn

   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng
   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng

   Sư phạm Tiểu học

   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng
   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng

   Sư phạm Tiếng Anh

   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng
   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng

   Sư phạm Mầm non

   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng
   Xã hội - Nhân văn
   1 tháng

   Tin học ứng dụng

   Tin học ứng dụng
   1 tháng
   Tin học ứng dụng
   1 tháng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Địa điểm