Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Ninh

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

8 khóa học

Công tác xã hội

Công tác xã hội
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Sư phạm Toán học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Ngữ văn

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Tiểu học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Mầm non

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm