Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

3 khóa học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Theo các Quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh đào tạo chính quy có thể chọn đối tượng ngoài tỉnh.

Mục tiêu đào tạo

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
 • Có khả năng tư duy lập trình tốt;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại điện tử và xây dựng ứng dụng Web với các kỹ năng về đồ họa đa phương tiện;
 • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

 • Đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, về CNTT như đã nêu trong hồ sơ mở mã ngành;
 • Người học được trang bị các kỹ năng làm việc trên máy tính, quản lý phòng máy, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhỏ và vừa;
 • Trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ngành Tin học ứng dụng: có thể được tuyển dụng làm nhân viên văn phòng, quản lý phòng máy, thiết bị tin học, nhân viên bán hàng điện tử, tin học, viễn thông, chăm sóc khách hàng,…

Tiếng Anh

Tiếng Anh
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh: Theo các Quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh đào tạo chính quy có thể chọn đối tượng ngoài tỉnh.

Mục tiêu đào tạo

Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về thông dịch và biên dịch (Anh – Việt và Việt – Anh), kiến thức về lĩnh vực kinh thương, và kiến thức về văn hóa về văn hóa công sở. Khi ra trường, sinh viên có thể làm việc trong môi trường đa văn hóa với các vai trò sau: thông dịch viên, biên dịch viên, thư ký cao cấp, tiếp tân khách sạn hoặc công ty, hướng dẫn viên du lịch hoặc làm việc tại các công ty dịch vụ – thương mại.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

 • Đạt yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, về ngôn ngữ như đã nêu trong hồ sơ mở mã ngành.
 • Người học được trang bị các kiến thức, kỹ năng để được tuyển dụng làm nhân viên các ngành nghề cần sử dụng ngoại ngữ trong giao dịch, dịch thuật;
 • Trình độ ngoại ngữ: theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên ngành Tiếng Anh: có thể được tuyển dụng làm nhân viên giao dịch, dịch thuật như hướng dẫn du lịch, tiếp tân, bán hàng, chăm sóc khách hàng, dịch thuật tài liệu,…

Thư viện

Thư viện
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm