Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình | Edu2Review

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Ngành

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Ngành

Khoa học thư viện

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Công tác xã hội

Ngành

Công tác xã hội

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Toán học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Vật lý

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Vật lý

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Sinh học

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Sinh học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Ngữ văn

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Ngữ văn

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Lịch sử

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Lịch sử

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tiếng Anh

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục tiểu học

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục tiểu học

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục mầm non

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục mầm non

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Giáo dục thể chất

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Giáo dục thể chất

Ngành

Xã hội - Nhân văn
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm