Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

17 khóa học

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng
1 tháng

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện
1 tháng

Công tác xã hội

Công tác xã hội
1 tháng

Tiếng Anh

Tiếng Anh
1 tháng

Sư phạm Toán học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Vật lý

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Sinh học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Ngữ văn

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Lịch sử

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục tiểu học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Giáo dục mầm non

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Sư phạm Giáo dục thể chất

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm