Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Giáo dục mầm non

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

 • Có hiểu biết, vận dụng được một số nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh KHXH nhân văn vào thực tiễn.
 • Khai thác, vận dụng phù hợp những kiến thức cơ sở ngành như: tâm lý học đại cương, giáo dục học đại cương, giải phẫu sinh lý trẻ, phát triển thể chất, tâm lý – giáo dục trẻ mầm non theo chuyên ngành đào tạo.
 • Phân tích, vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục mầm non: phát triển ngôn ngữ, giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe, vệ sinh chăm sóc trẻ, phòng bệnh và bảo đảm an toàn cho trẻ vào hoạt động nghề nghiệp.
 • Phân tích được cấu trúc và nội dung của chương trình giáo dục trẻ mầm non ở các độ tuổi.
 • Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và cách đánh giá các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non
 • Đánh giá được về cách tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục ở các lứa tuổi trẻ MN khác nhau.
 • Có kiến thức ngoại ngữ tương đương trình độ A
 • Có kiến thức tin học tương đương trình độ A

Kỹ năng:

 • Lập kế hoạch các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ MN phù hợp với mục tiêu, nhu cầu, khả năng của trẻ và thực tế của địa phương.
 • Áp dụng một số kỹ năng chuyên biệt của ngành mầm non: vệ sinh chăm sóc trẻ, hát, múa, đọc thơ, làm đồ chơi, đồ dùng dạy học.... vào công việc chuyên môn.
 • Thiết kế, tổ chức môi trường giáo dục, các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng tích hợp theo chủ đề và phát huy tính tích cực của trẻ một cách khoa học.
 • Phân tích, đánh giá được hiệu quả công việc của bản thân, đồng nghiệp, điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ.
 • Quan sát, phát hiện, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong nhóm lớp và có biện pháp điều chỉnh phù hợp.
 • Áp dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ có hiệu quả.
 • Biết cách giao tiếp và ứng xử sư phạm phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác với đồng nghiệp.

Thái độ:

 • Có ý thức trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự trọng nghề nghiệp cao và tác phong nhanh nhẹn tháo vát, xử lý tốt các tình huống sư phạm.
 • Có lòng yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy say mê với công việc vì sự phát triển của trẻ.
 • Có ý thức rèn luyện bản thân hoàn thiện mình theo chuẩn của người giáo viên mầm non, mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường

 • Giáo viên tại các loại hình trường lớp mầm non khác nhau.
 • Cán bộ quản lý ở trường mầm non, các phòng, Sở giáo dục.
 • Chuyên viên các phòng, sở giáo dục đào tạo.

Giáo dục tiểu học

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

Kiến thức chung:

Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành:

Hiểu biết và vận dụng được hệ thống kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo về giáo dục Tiểu học để dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc Tiểu học.

Hiểu biết về các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học các môn học ở trường Tiểu học.

Kỹ năng

 • Xây dựng được kế hoạch dạy học theo chương trình môn học, lập hồ sơ giảng dạy và giáo dục.
 • Thiết kế được bài giảng: Xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của bài học, dự kiến các phương pháp và đồ dùng dạy học sẽ sử dụng, biết phân bố thời gian lên lớp và tổ chức hoạt động phù hợp với từng môn học và trình độ của học sinh.
 • Tổ chức hợp lý các hoạt động trên lớp và ngoài giờ lên lớp đối với từng môn học.
 • Giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lí, có hiệu quả và mang tính giáo dục.
 • Làm được đồ dùng dạy học đơn giản, sử dụng các đồ dùng vào dạy học các môn học ở Tiểu học một cách hiệu quả.
 • Có kỹ năng kiểm tra đánh giá kết quả dạy học các môn học ở trường Tiểu học.
 • Thể hiện được khả năng giao tiếp sư phạm

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy các môn học ở trường Tiểu học; làm công tác chuyên môn ở các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục.

Sư phạm Toán học

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Chuẩn đầu ra

Kiến thức:

Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội – nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phân tích và vận dụng được những kiến thức cơ bản về toán cao cấp, toán sơ cấp, toán ứng dụng vào các hoạt động nghề nghiệp.

Xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và cách đánh giá các hoạt động dạy - học ở THCS.

Thể hiện được khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.

Áp dụng được công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu chuyên ngành

Kỹ năng:

Chính xác hệ thống kiến thức cơ bản để đánh giá trong thực hành giải toán ở THCS.

Xây dựng kế hoạch dạy – học phù hợp với mục tiêu đào tạo ở THCS

Tổ chức và đánh giá được các hoạt động dạy - học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lý, có hiệu quả và mang tính giáo dục.

Sử dụng được các phương tiện và thiết bị dạy học.

Thái độ:

 • Hình thành thói quen học suốt đời.
 • Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực trong công việc.
 • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn;
 • Có ý thức học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu gắn việc dạy – học toán với thực tiễn xã hội.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Giảng dạy bộ môn toán và các môn học có liên quan ở trường THCS.

 • Có khả năng đảm nhiệm công tác chuyên môn ở các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục.
 • Có khả năng làm việc ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, …

Sư phạm Vật lý

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Chuẩn đầu ra

Kiến thức

 • Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về khoa học xã hội, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh. Thu thập tình hình thời sự, chính trị, đặc điểm văn hóa địa phương để vận dụng vào giảng dạy.
 • Tổng hợp được hệ thống kiến thức cơ bản về: Cơ học, Nhiệt học, điện học, Quang học, Cơ lượng tử
 • Vận dụng các kiến thức đã học để tiến hành các thí nghiệm vật lý và lập kế hoạch, tổ chức dạy học bộ môn Vật lý ở trường THCS.
 • Tin học và ngoại ngữ: trình độ A.

Kỹ năng

 • Chính xác hệ thống kiến thức chuyên môn về vật lý để vận dụng vào thực tiễn.
 • Lập kế hoạch dạy - học và tổ chức dạy học cho từng bài, chương trong chương trình dạy học Vật lý ở trường THCS và thực hành chính xác thí nghiệm Vật lý.
 • Thể hiện năng lực tự học, tự nghiên cứu để học tập suốt đời, năng lực làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ…
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục tham quan, ngoại khoá phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh và điều kiện thực tế của địa phương.
 • Giải quyết các tình huống sư phạm hợp lí, hiệu quả mang tính giáo dục.

Thái độ

 • Thể hiện ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của người công dân.
 • Thể hiện lý tưởng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong mẫu mực, thái độ phục vụ với tinh thần trách nhiệm, cởi mở, cầu thị.
 • Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy môn Vật lý ở trường THCS; làm công tác chuyên môn ở các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục.

Có khả năng đảm nhận nhiệm vụ của người công chức, tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội,...

Sư phạm Sinh học

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNG

Chuẩn đầu ra

Kiến thức

 • Hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức về khoa học xã hội, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh. Thu thập tình hình thời sự, chính trị, đặc điểm văn hóa địa phương để vận dụng vào giảng dạy.
 • Tổng hợp được hệ thống kiến thức cơ bản về: Hình thái, phân loại, giải phẫu, sinh lí, sinh thái, di truyền.
 • Vận dụng các kiến thức đã học để tiến hành các thí nghiệm sinh học và lập kế hoạch, tổ chức dạy học bộ môn Sinh học ở trường THCS.
 • Tin học trình độ A.
 • Ngoại ngữ trình độ A.

Kỹ năng

 • Chính xác hệ thống kiến thức về sinh học để vận dụng vào thực tiễn.
 • Lập kế hoạch dạy - học và tổ chức dạy học cho từng bài, chương trong chương trình dạy học Sinh học ở trường THCS và thực hành chính xác thí nghiệm Sinh học.
 • Thể hiện năng lực tự học, tự nghiên cứu để học tập suốt đời, năng lực làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng tin học, ngoại ngữ…
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục tham quan, ngoại khoá phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh và điều kiện thực tế của địa phương.
 • Giải quyết các tình huống sư phạm hợp lí, hiệu quả mang tính giáo dục.

Thái độ

 • Thể hiện ý thức chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của người công dân.
 • Thể hiện lý tưởng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỉ luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong mẫu mực, thái độ phục vụ với tinh thần trách nhiệm, cởi mở, cầu thị.
 • Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

 • Giảng dạy môn Sinh học ở trường THCS; làm công tác chuyên môn ở các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục.

 • Có khả năng đảm nhận nhiệm vụ của người công chức, tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội,...

Sư phạm Ngữ văn

Xã hội - Nhân văn
3 năm

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức :

 • Có hiểu biết và vận dụng được những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xã hội và nhân văn vào thực tiễn công tác.
 • Vận dụng và phân tích được những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, Việt ngữ học, văn học, nghiệp vụ ngữ văn theo chuyên ngành đào tạo.
 • Phân tích, vận dụng được những kiến thức lý luận về PPDH bộ môn, hình thức tổ chức dạy và học; các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện PPDH, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn Ngữ văn , đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục ở THCS.
 • Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý trong ngành giáo dục, trong nhà trường hiện nay.
 • Có trình độ A tiếng Anh (Trung)
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

Về kỹ năng:

 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh (Trung) để đọc, dịch tiếng Anh (Trung) trong học tập, công tác và nghiên cứu.
 • Sử dụng tốt một số phần mềm phục vụ dạy học như: Powerpoint, Violet… biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet phục vụ cho công tác dạy học và nghiên cúu.
 • Vận dụng các phương pháp dạy học đặc thù môn Ngữ văn, các phương pháp theo hướng tích cực hóa người học.
 • Biết khai thác sử dụng, tự làm các PTDH đơn giản để hỗ trợ hoạt động dạy học.
 • Biết lập kế hoạch, tổ chức dạy học môn Ngữ văn và các môn có liên quan được đào tạo ở trường THCS.
 • Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu giáo dục.
 • Vận dụng hệ thống kiến thức cơ bản để chính xác hoá được kiến thức chuyên môn trong quá trình dạy học Ngữ văn.
 • Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý - giáo dục, những vấn đề cơ bản của quá trình dạy học vào hoạt động dạy học và giáo dục.
 • Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý.
 • Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm.

Thái độ:

 • Có thái độ yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.
 • Có ý thức học tập nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, tìm tòi nghiên cứu để không ngừng tiến bộ.
 • Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin về đổi mới phương pháp dạy học.
 • Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

Vị trí, khả năng công tác

Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn và các môn có liên quan (môn 2) ở các trường THCS và làm công tác chuyên môn, công tác quản lí ở các cơ sở giáo dục và các cơ quan khác.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm