Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM - Chuyên ngành Tiếng Anh | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Tiếng Anh

Chương trình

Ngành

Tiếng Anh

Thời lượng

3 năm

1.Thời gian đào tạo: 4 năm.

2.Khối lượng kiến thức: 160 tín chỉ.

3.Đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

– Tổ hợp xét tuyển:

Khối D1: Toán – Văn – Anh.

4.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có khả năng thích ứng cao, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

5.Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Có trình độ nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ liên quan đến du lịch, khách sạn, nhà hàng, kinh doanh, kinh tế và xã hội, công tác biên – phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nền kinh tế của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ.

Rèn luyện và phát triển các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thuờng;

Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và đào tạo; có khả năng sử dụng ở mức độ cơ bản ít nhất một ngoại ngữ phụ: Nga, Hoa, Đức, Pháp, Hàn, Nhật, ...

Có khả năng sử dụng máy tính và có kiến thức căn bản về tin học phục vụ cho chuyên ngành được đào tạo.

Kỹ năng:

Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lí thuyết và thực tiễn của ngành đƣợc đào tạo trong những bối cảnh khác nhau.

Nắm bắt và vận dụng các kĩ năng xây dựng kế hoạch làm việc, tổ chức các hoạt động làm việc và quản lý cũng nhƣ các kiến thức về nghiên cứu ngôn ngữ để tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc các ứng dụng có liên quan.

Có kĩ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Có kĩ năng khai thác, xử lí thông tin và phản biện bằng tiếng Anh.

Có kĩ năng biên và phiên dịch tiếng Anh.

6.Cơ hội nghề nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty du lịch, thương mại hoặc các công ty đa quốc gia và có khả năng học ở các trình độ cao hơn. Ngoài ra, có thể làm phiên dịch tiếng Anh hoặc những công việc có sử dụng tiếng Anh trong các tổ chức, doanh nghiệp, công ty thương mại.