Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM | Edu2Review

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

13 đánh giá
8.2
Tốt
13 đánh giá

Chương trình

Giáo dục Đặc biệt

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Đặc biệt

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Tiếng Anh

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Mầm non

Xã hội - Nhân văn

Giáo dục Mầm non

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.8
Cơ hội việc làm
9.3
Tiến bộ bản thân
7.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.8
Cơ hội việc làm
9.3
Tiến bộ bản thân
7.3
Thủ tục hành chính
8.3
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8

Giới thiệu

Địa điểm