Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

8.1
Tốt
13 đánh giá

Chương trình

6 khóa học

Giáo dục Đặc biệt

Xã hội - Nhân văn
3 năm

1.Thời gian đào tạo: 3 năm

2.Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

3.Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)

4.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục đặc biệt có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành thành thạo để tổ chức, chăm sóc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt ở độ tuổi mầm non và tiểu học theo yêu cầu của ngành giáo dục đặc biệt (giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập); có khả năng tư vấn, giúp đỡ phụ huynh, giáo viên ở các cấp học trong nuôi dạy và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học Giáo dục đặc biệt tại các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy các môn khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục đặc biệt. Ngoài ra, các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học lên ở các trình độ cao hơn trong các lĩnh vực thuộc khoa học Giáo dục.

5.Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Về kiến thức

Có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm phát triển tâm sinh lý trẻ có nhu cầu đặc biệt; nắm vững những nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt theo mục tiêu của giáo dục đặc biệt; có những kiến thức về can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trước tuổi học và hiểu biết sâu một trong các lĩnh vực đặc thù của ngành học (giáo dục trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khiếm thị, giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ…).

Về kỹ năng

Có khả năng thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường chuyên biệt và hòa nhập; có kỹ năng quan sát, phát hiện và chẩn đoán kịp thời những bất thường về tâm sinh lý, bệnh lý, thể lực của trẻ; có kỹ năng sử dụng các phương pháp giao tiếp đặc thù torng giáo dục đặc biệt; có kỹ năng nhận biết, tổ chức nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục đặc biệt; có kỹ năng quản lý, hỗ trợ các chương trình giáo dục hòa nhập tại các cơ sở giáo dục địa phương.

6.Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể áp dụng ngành học của mình vào các vị trí sau:

Giáo viên tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Giáo viên hỗ trợ học sinh khuyết tật học và hòa nhập tại các cơ sở giáo dục hòa nhập.

Chuyên viên giáo dục đặc biệt tại các Sở, Phòng Giáo dục – Đào tạo và Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Nghiên cứu viên của các Trung tâm nghiên cứu và cán bộ của các tổ chức phi chính phủ.

Gia sư tại nhà cho các bé có nhu cầu đặc biệt.

Nhân viên bán hàng, tư vấn về các sản phẩm trợ thính cho các cửa hàng.

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn
3 năm
Câu lạc bộ tiếng Anh

1.Thời gian đào tạo: 3 năm

2.Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

3.Đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

– Tổ hợp xét tuyển:

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

4.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Sƣ phạm tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có khả năng thích ứng cao, có năng lực thực hành nghề nghiệp đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của nhà giáo, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

5.Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ;

Có đủ kiến thức và kĩ năng dạy tốt tiếng Anh ở các bậc học phổ thông;

Rèn luyện và phát triển các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thuờng;

Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và đào tạo; có khả năng sử dụng ở mức độ cơ bản ít nhất một ngoại ngữ phụ: Nga, Hoa, Đức, Pháp, Hàn, Nhật...;

Có khả năng sử dụng máy tính và có kiến thức căn bản về tin học phục vụ cho chuyên ngành được đào tạo.

Kỹ năng:

Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lí thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;

Có năng lực sư phạm cao để đảm bảo yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá kết quả học môn Tiếng Anh ở bậc học phổ thông, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục;

Có kĩ năng tự đổi mới, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội;

Nắm bắt và vận dụng các kĩ năng xây dựng kế hoạch giảng dạy tiếng Anh, tổ chức các hoạt động dạy – học và quản lý lớp học tiếng Anh cũng như các kiến thức về nghiên cứu ngôn ngữ, phương pháp dạy học tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu;

Có kĩ năng khai thác, xử lí thông tin và phản biện bằng tiếng Anh;

Có kĩ năng biên – phiên dịch tiếng Anh, thuyết trình, viết báo cáo bằng tiếng Anh.

6.Cơ hội nghề nghiệp:

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh ở các bậc học phổ thông, hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, phiên dịch, các hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội cần tiếng Anh.

Giáo dục Mầm non

Xã hội - Nhân văn
3 năm
Kiểm tra đầu vào

1.Thời gian đào tạo: 3 năm

2.Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

3.Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)

4.Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện công tác giáo dục trẻ và có khả năng học ở trình độ cao hơn.

5.Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

Về kiến thức

Nắm vững hệ thống kiến thức giáo dục đại cương (tâm lý học, giáo dục học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội – nhân văn, ...) cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp.

Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới của lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.

Về kỹ năng

Có kỹ năng nghiên cứu và đánh giá sự phát triển của trẻ em.

Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá việc thực hiện các hoạt động giáo dục trẻ.

Có các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non.

Có kỹ năng phối hợp với các lực lượng giáo dục khác để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ.

Có kỹ năng vận dụng các thành tựu khoa học giáo dục mới vào thực tiễn giáo dục trẻ.

6.Cơ hội nghề nghiệp

Trở thành giáo viên mầm non trong các trường công lập, quốc tế, dân lập, tư thục, nhóm trẻ gia đình

Có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn
3 năm

1.Thời gian đào tạo: 3 năm.

2.Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ.

3.Đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

– Tổ hợp xét tuyển:

Khối H00: Văn – Hình họa – Trang trí

4.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực giáo dục và sáng tạo Mỹ thuật để giảng dạy Mỹ thuật ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung cấp và cao đẳng nghề, có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục Mỹ thuật, tổ chức và quản lý các hoạt động Mỹ thuật, cũng như nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

5.Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về Lịch sử Mỹ thuật Thế giới, Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam, Nghiên cứu Mỹ thuật cổ Việt Nam;

Có kiến thức cơ bản về Nguyên lí thị giác, Luật xa gần, Giải phẫu tạo hình, Điêu khắc;

Có phương pháp Nghiên cứu về chất liệu trong Mỹ thuật tạo hình;

Có kiến thức cơ bản về Tin học ứng dụng chuyên ngành Mỹ thuật.

Có kiến thức chuyên sâu về Hình họa, Trang trí, Bố cục trong Mỹ thuật tạo hình;

Trải nghiệm thực tế tại các vùng miền phục vụ cho nghiên cứu sáng tác;

Nắm vững phương pháp dạy học Mỹ thuật;

Khóa luận tốt nghiệp với các đề tài gắn liền với nghiên cứu thực tế về Mỹ thuật tạo hình và phương pháp dạy học Mỹ thuật.

Kỹ năng:

Kỹ năng tổ chức, quản lí và trực tiếp giảng dạy về chuyên ngành Mỹ thuật ở các trường THCS, THPT, các trường Trung cấp và các Trung tâm dạy nghề;

Nghiên cứu, thiết kế và sáng tạo tác phẩm Mỹ thuật;

Có kỹ năng khai thác thông tin liên quan đến chuyên ngành Mỹ thuật, sử dụng và cập nhật các phần mềm cơ bản hỗ trợ cho chuyên ngành.

6.Cơ hội nghề nghiệp:

Giáo viên giảng dạy bộ môn mỹ thuật ở các trường THCS, các trường Trung cấp và các Trung tâm dạy nghề;

Cán bộ tổ chức, quản lí các hoạt động về Mỹ thuật; Nhà thiết kế Mỹ thuật.

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn
3 năm
Kiểm tra đầu vào

1.Thời gian đào tạo: 3 năm.

2.Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ.

3.Đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

– Tổ hợp xét tuyển: Văn – Kiến thức âm nhạc – Thanh nhạc (Trường sẽ tổ chức thi năng khiếu).

4.Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo cử nhân Thanh nhạc có năng lực chuyên môn, đào tạo cho các khoa sư phạm của các trường văn hóa – nghệ thuật và môn âm nhạc tại các trường phổ thông.

5.Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Sinh viên cần nắm vững kiến thức chính của ngành qua các môn học chuyên ngành như Nhạc cụ Organ, Piano, Thanh nhạc chuyên ngành, Lý luận âm nhạc, Chỉ huy hợp xướng, Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Lịch sử âm nhạc thế giới, Múa, Hình thể, Kĩ thuật hát hợp xướng, Lịch sử âm nhạc Việt Nam, Hát dân ca, Nhập môn sáng tác, Lịch sử Opera, Phân tích tác phẩm, Hòa thanh, Ký xướng âm, Kỹ thuật diễn viên, Kỹ thuật hóa trang, Nghệ thuật nói trước công chúng, Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, Kiến thức Âm nhạc tổng hơp, Đọc tổng phổ hợp xướng, Phối hợp xướng, Thanh nhạc chuyên ngành nâng cao.

Kỹ năng:

Thực hành hát đơn và hát tập thể.

Hát các tác phẩm dân ca và romance, các tác phẩm truyền thống, trường ca và Aria nhỏ.

Độc tấu và phối khí trên đàn.

Phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp.

Phương pháp dàn dựng hợp xướng.

Ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các thiết bị hiện đại.

Biết giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp.

6.Cơ hội nghề nghiệp:

Phụ trách giảng dạy môn âm nhạc tại các trường học

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể nghiên cứu những ngành nghệ thuật chuyên sâu nhằm hoàn thiện chuyên môn và tiếp tục phát triển.

Sinh viên có thể học những môn chuyên sâu như chuyên ngành Thanh nhạc, lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Âm nhạc, chỉ huy, sáng tác…

Tiếng Anh

Tiếng Anh
3 năm
Kiểm tra đầu vào

1.Thời gian đào tạo: 4 năm.

2.Khối lượng kiến thức: 160 tín chỉ.

3.Đối tượng tuyển sinh:

Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

Không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

– Tổ hợp xét tuyển:

Khối D1: Toán – Văn – Anh.

4.Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có khả năng thích ứng cao, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

5.Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Có trình độ nghiệp vụ và kĩ năng nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ liên quan đến du lịch, khách sạn, nhà hàng, kinh doanh, kinh tế và xã hội, công tác biên – phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và nền kinh tế của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ.

Rèn luyện và phát triển các kĩ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) bằng tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thuờng;

Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và đào tạo; có khả năng sử dụng ở mức độ cơ bản ít nhất một ngoại ngữ phụ: Nga, Hoa, Đức, Pháp, Hàn, Nhật, ...

Có khả năng sử dụng máy tính và có kiến thức căn bản về tin học phục vụ cho chuyên ngành được đào tạo.

Kỹ năng:

Có kĩ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lí thuyết và thực tiễn của ngành đƣợc đào tạo trong những bối cảnh khác nhau.

Nắm bắt và vận dụng các kĩ năng xây dựng kế hoạch làm việc, tổ chức các hoạt động làm việc và quản lý cũng nhƣ các kiến thức về nghiên cứu ngôn ngữ để tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc các ứng dụng có liên quan.

Có kĩ năng làm việc nhóm, viết báo cáo, thảo luận, thuyết trình bằng tiếng Anh.

Có kĩ năng khai thác, xử lí thông tin và phản biện bằng tiếng Anh.

Có kĩ năng biên và phiên dịch tiếng Anh.

6.Cơ hội nghề nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty du lịch, thương mại hoặc các công ty đa quốc gia và có khả năng học ở các trình độ cao hơn. Ngoài ra, có thể làm phiên dịch tiếng Anh hoặc những công việc có sử dụng tiếng Anh trong các tổ chức, doanh nghiệp, công ty thương mại.

Đánh giá

13 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
WiFi
Thư viện

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.8
Cơ hội việc làm
9.2
Tiến bộ bản thân
7.3
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8
Giảng viên
8.8
Cơ sở vật chất
7.5
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
7.8
Cơ hội việc làm
9.2
Tiến bộ bản thân
7.3
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
9.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.8

Chi tiết từ học viên

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
 

Học Hay Lắm Luôn Á

Đã học khoá học: Mc sự kiện chuyên nghiệp tại đây.

Ưu điểm

ưu điểm ai mà nói cho hết giảng viên xịn xò tâm huyết

Điểm cần cải thiện

nhưng chưa có giáo án cụ thể xác định đúng hướng

Trải nghiệm và lời khuyên

trải qua nhận được rất nhiều mối quan hệ đẹp hay không đẹp không cần biết

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Sang  Truong
Sang Truong
 

Chất Lượng Giáo Dục

Đã học khoá học: Mầm Non tại đây.

Ưu điểm

SInh viên được kết hợp học đi đôi với hành. Giảng viên là những người tận tâm luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ các sinh viên khi gặp khó khăn. Sau khi ra trường, sinh viên nhanh chóng được nhận vào các cơ sở giáo dục

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất cần được đầu tư.

Trải nghiệm và lời khuyên

SInh viên với những kiến thức và kỹ năng của mình khi ra trường được các nhà trường trong hệ thống mầm non đánh giá cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Ân Nguyễn Thiên
Ân Nguyễn Thiên
 

Môi Trường Đào Tạo

Đã học khoá học: Sư phạm mầm non tại đây.

Ưu điểm

Có hệ liên thông, trường tạo điều kiện cho sinh viên thực tập 2 lần trước khi ra trường, trau dồi kiến thức nghiệp vụ

Điểm cần cải thiện

Trường ở khá xa, các ngành học còn hạn chế, đạo tạo qui củ ít cải tiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường đào tạo những môn tâm lý tốt, cần nâng cấp cơ sở vật chất cho các phòng ban và dụng cụ dạy và học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Trinh Phan Nguyễn Ái
Trinh Phan Nguyễn Ái
 

Cách Giảng Dạy Của Giảng Viên

Đã học khoá học: sư phạm văn tại đây.

Ưu điểm

CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
NHIỀU KIẾN THỨC VÀ CÁCH GIẢNG DẠY SÁNG TẠO
CÓ NHIỀU THẦY CÔ GIẢNG VIÊN LÂU NĂM, GIỎI


Điểm cần cải thiện

CSVC CỦA TRƯỜNG CHƯA ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỐT NHẤT
KHOẢNG CÁCH GIỮA CÀNG PHÒNG HỌC XA NHAU
TRÌNH ĐỘ GIẢNG VIÊN CHƯA ĐỒNG ĐỀU

Trải nghiệm và lời khuyên

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHÙ HỢP TẠO ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG CHO SINH VIÊN. GIẢNG VIÊN SÁNG TẠO TRONG CÁCH GIẢNG DẠY HÀNG NGÀY, HÀNG KHÓA, HÀNG NĂM TẠO CHO SINH VIÊN HỨNG THÚ HỌC TẬP CAO NHẤT.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm