Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan

6 đánh giá
0837306946
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan
4 hình
3 video
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan

Đánh giá

Viết đánh giá

7.6

tuyệt vời
Tổng 6 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
8.2
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.1
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.1

Học viên đánh giá

Chương trình

Tài chính doanh nghiệp

Cao đẳng Tài chính doanh nghiệp

Ngành

Cao đẳng Tài chính doanh nghiệp

Kế toán – kiểm toán

Cao đẳng Kế toán

Ngành

Cao đẳng Kế toán

Quản trị kinh doanh

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Ngành

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Thương mại điện tử

Cao đẳng Thương mại điện tử

Ngành

Cao đẳng Thương mại điện tử

Quản trị Marketing

Cao đẳng Marketing

Ngành

Cao đẳng Marketing

Quản trị du lịch

Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhân sự

Cao đẳng Quản trị nhân sự

Ngành

Cao đẳng Quản trị nhân sự

Kế toán hành chính sự nghiệp

Cao đẳng Kinh tế - Quản lý

Ngành

Cao đẳng Kinh tế - Quản lý

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Cao đẳng Kế toán doanh nghiệp

Kế toán ngân hàng

Cao đẳng Kế toán ngân hàng

Ngành

Cao đẳng Kế toán ngân hàng

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Ngành

Cao đẳng Quản trị kinh doanh

Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Cao đẳng Kinh tế - Quản lý

Ngành

Cao đẳng Kinh tế - Quản lý

Kinh doanh quốc tế

Cao đẳng Kinh tế - Quản lý

Ngành

Cao đẳng Kinh tế - Quản lý

Logistics

Cao đẳng Logistic

Ngành

Cao đẳng Logistic

Bảo hiểm

Cao đẳng Bảo hiểm

Ngành

Cao đẳng Bảo hiểm
 

Địa điểm