Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan | Edu2Review

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan

4 đánh giá
7.7
Khá
4 đánh giá

Chương trình

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

Ngành

Tài chính doanh nghiệp

Kế toán – kiểm toán

Kế toán

Kế toán – kiểm toán

Ngành

Kế toán

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngành

Thương mại điện tử

Quản trị Marketing

Marketing

Quản trị Marketing

Ngành

Marketing

Quản trị du lịch

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị du lịch

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự

Ngành

Quản trị nhân sự

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kinh tế - Quản lý

Kế toán hành chính sự nghiệp

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng

Ngành

Kế toán ngân hàng

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị Nhà hàng – Khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế - Quản lý

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Logistics

Logistic

Logistics

Ngành

Logistic

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Ngành

Bảo hiểm
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
8.2
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.1
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.1
Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
8.2
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.1
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.1

Giới thiệu

Địa điểm