You need to enable JavaScript to run this app.

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan

6 đánh giá
0837306946
Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan
  • Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan
  • Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan
  • Trường Cao đẳng Tài chính - Hải Quan

Đánh giá

Viết đánh giá

7.6

tuyệt vời
Tổng 6 đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
7.8
HĐ ngoại khoá
7.7
Cơ hội việc làm
8.2
Tiến bộ bản thân
8.3
Thủ tục hành chính
8.1
Quan tâm sinh viên
8.4
Hài lòng về học phí
8.1
Sẵn sàng giới thiệu
8.1

Học viên đánh giá