Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi Trường miền Trung | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi Trường miền Trung

   Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi Trường miền Trung
   Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi Trường miền Trung
   2 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   6 ngành

   Công nghệ kỹ thuật môi trường

   Công nghệ kỹ thuật môi trường
   3 năm
   Công nghệ kỹ thuật môi trường
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật môi trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng khảo sát đánh giá hiện trạng, thiết kế, tư vấn kỹ thuật và công nghệ, thi công, giám sát xây dựng, và vận hành các hệ thống xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường trên nhiều lĩnh vực, đối tượng; có khả năng tác nghiệp trong công tác quản lý môi trường, sản xuất sạch hơn, công nghiệp sinh thái, v.v đáp ứng được với sự phát triển của ngành môi trường và nhu cầu của xã hội.

   Chương trình khung giáo dục đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ đại học trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng đảm đương được công tác của một kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật môi trường trong bảo vệ và xử lý môi trường của tất cả các cơ sở sản xuất nông công nghiệp, đồng thời các kỹ sư kỹ thuật môi trường có thể đáp ứng được với sự phát của ngành và xã hội.

   Chuẩn đầu ra

   Phẩm chất

   • Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường là người có phẩm chất đạo đức và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Kiến thức

   • Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, đáp ứng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường của công nghiệp và xã hội.

   Kỹ năng

   • Sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ môi trường có khả năng thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận hành các công trình xử lý chất thải: khí, lỏng, rắn, các công trình cấp nước sạch khí sạch cho sản xuất và dân dụng, có khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng Công nghệ môi trường trong sản xuất và đời sống dân dụng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm trách công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, trang trại… làm việc tại các Viện, trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc giảng dạy ngành khoa học môi trường tại các cơ sở đào tạo.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm
   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

   Mục tiêu đào tạo:

   Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất chính trị đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội quản trị kinh doanh tài chính và kế toán; có năng lực nghiên cứu tổ chức và giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đơn vị hành chính sự nghiệp các công ty kiểm toán ngân hàng hoặc các đơn vị khác thuộc mọi thành phần kinh tế.

   Chuẩn đầu ra sinh viên:

   Kiến thức:

   Sinh viên được trang bị các kiến thức về chuẩn mực kế toán chế độ tài chính – kế toán do nhà nước ban hành kiến thức về các nghiệp vụ chuyên môn như kế toán tài chính kế toán quản trị phân tích báo cáo tài chính kiểm toán đảm bảo sinh viên có khả năng xử lý độc lập các nghiệp vụ chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.

   Kỹ năng:

   • Có khả năng thực hiện tất cả các phần hành kế toán tài chính: kế toán vật tư kế toán công nợ kế toán ngân hàng kế toán tiền lương kế toán tài sản cố định kế toán giá thành kế toán tổng hợp.
   • Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán để xử lý các công việc kế toán.
   • Có khả năng thực hiện các công việc kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ kiểm toán nhà nước.
   • Có khả năng phân tích tình hình tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính.
   • Có khả năng dự toán phân tích đánh giá và ra các quyết định kinh doanh.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Nhân viên kế toán ở tất cả các khâu trong phòng kế toán ở các doanh nghiệp các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác.
   • Kế toán tổng hợp ở các doanh nghiệp các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác.
   • Có khả năng đảm nhận kế toán trưởng hoặc chuyển đổi làm các công việc khác trong doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Nhân viên kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán nội bộ.
   • Nhân viên tài chính trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
   • Nhân viên kế toán quản trị trong các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

   Quản lý đất đai

   Quản lý đất đai
   3 năm
   Quản lý đất đai
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

   Chuẩn đầu ra sinh viên

   Về kiến thức

   • Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính; cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác quản lý đất đai.
   • Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.
   • Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.
   • Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

   Về kỹ năng

   • Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai.
   • Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao; lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao.
   • Đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý đất đai.
   • Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai.
   • Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế.
   • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai.

   Về thái độ

   • Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

   Cơ hội việc làm

   Đây là ngành có nhu cầu việc làm khá cao hiện nay. Kỹ sư ngành quản lý đất đai có thể làm việc trong mạng lưới địa chính từ trung ương đến địa phương, các Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, các Trung tâm kỹ thuật địa chính, Trung tâm lưu trữ, Trung tâm tư vấn pháp luật đất đai, Trung tâm nghiên cứu đất, Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, các Ban Quản lý đô thị hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Trường Đại học, Cao đẳng, THCN có ngành đào tạo liên quan. Ngoài ra, bạn còn có thể làm ở Trung tâm kinh doanh địa ốc, các Công ty kinh doanh bất động sản, Công ty môi giới bất động sản, Ban quản lý các dự án có liên quan đến sử dụng đất...

   Công nghệ kỹ thuật trắc địa

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

   Chuẩn đầu ra sinh viên

   Về kiến thức

   • Trình bày được những nội dung cơ bản về phương pháp và quy trình thành lập các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề; cách xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao phục vụ cho công tác đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ.
   • Nêu được nguyên lý và các phương pháp đo bằng các thiết bị công nghệ mới khi thành lập bản đồ.
   • Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập và quản lý hồ sơ địa chính; chỉnh lý các biến động về đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở.

   Về kỹ năng

   • Thao tác thành thạo, an toàn các thiết bị, máy móc đo đạc.
   • Thực hiện được công tác đo vẽ và tổ chức đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, kiểm tra đánh giá chất lượng đo vẽ bản đồ.
   • Đo đạc, khảo sát thiết kế được các công trình đơn giản; theo dõi, xử lý số liệu về đo đạc trong xây dựng các công trình.
   • Sử dụng được các loại ảnh hàng không vào công tác đo vẽ bản đồ.
   • Sử dụng được các phần mềm tin học chuyên ngành để số hóa bản đồ.

   Về thái độ

   • Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đo đạc lập bản đồ địa chính, trích lục hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng, sổ đỏ) cho ngừoi dân;
   • Đo đạc lập bản đồ hiện trạng phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp..;
   • Đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế và thi công các công trình xây dựng;
   • Làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; Các doanh nghiệp, trung tâm dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.
   • Làm việc trong các doanh nghiệp/ cơ quan liên quan đến lĩnh vực Trắc địa ảnh – Viễn thám.
   • Có khả năng học lên sau Đại học.

   Khai thác mỏ

   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh

   • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

   Chuẩn đầu ra

   Về kiến thức

   • Đọc được một số bản vẽ cơ khí, bản vẽ kỹ thuật khai thác; thiết kế được một số hộ chiếu khai thác đơn giản.
   • Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại máy và thiết bị mỏ thông dụng.
   • Trình bày được các kiến thức cơ bản về địa chất mỏ, địa chất thủy văn, địa chất công trình, trắc địa mỏ; khoan nổ mìn, phương pháp khai thác hầm lò, phương pháp khai thác lộ thiên, phương pháp thông gió trong khu vực mỏ và các kiến thức về kỹ thuật an toàn và môi trường mỏ.
   • Mô tả được quy trình và trình bày được kỹ thuật cơ bản ở từng công đoạn trong công nghệ khai thác hầm lò và khai thác lộ thiên.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng phán đoán được sự biến đổi của địa tầng, địa chất trong mỏ; có thể xử lý được một số tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện khai thác mỏ.
   • Lập và tổ chức thi công được một số hộ chiếu khai thác đơn giản đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế và các yêu cầu khác có liên quan đến an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường.
   • Thực hiện được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong khai thác mỏ và vận hành được một số máy, thiết bị mỏ, trang thiết bị thông dụng như máy khoan hạng nhẹ và trung bình, giá thuỷ lực di động; thực hiện được các công việc phụ trợ trong khai thác hầm lò hoặc khai thác lộ thiên theo đúng quy trình sản xuất và đúng yêu cầu tại nơi làm việc.
   • Thực hiện được kỹ thuật nạp nổ mìn cho một vụ nổ; điều khiển được vụ nổ; thi công được các loại vì chống và vỏ chống; xác định được hàm lượng khí độc, khí cháy nổ trong mỏ hầm lò.
   • Có khả năng tổ chức sản xuất và khai thác hiệu quả mỏ hầm lò hoặc mỏ lộ thiên theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường.

   Về thái độ

   • Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao tại nơi làm việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên
   • Kỹ sư khai thác hầm lò
   • Kỹ sư xây dựng mỏ
   • Kỹ sư tuyển khoáng
   • Kỹ sư máy và thiết bị mỏ
   • Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp mỏ và dầu khí
   • Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp mỏ và dầu khí
   • Kỹ sư khoan – khai thác dầu khí
   • Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp mỏ

    Khí tượng

    Khí tượng và khí hậu học
    3 năm
    Khí tượng và khí hậu học
    3 năm

    Thời gian đào tạo: 3 năm.

    Đối tượng tuyển sinh

    • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
    • Có đủ sức khỏe để học tập theo hiện hành.

    Mục tiêu đào tạo

    Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Khí tượng học có kiến thức và kĩ năng thực hành nghề nghiệp đủ khả năng đảm nhận công tác trong các lĩnh vực điều tra, quản lí mạng lưới, nghiên cứu và dự báo thời tiết, khí hậu, khí tượng nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng.

    Chuẩn đầu ra

    • Sinh viên được cung cấp và trang bị kiến thức, kỹ năng như:
    • Kĩ năng thực hiện được các bài toán dự báo thời tiết, dự báo khí hậu, quan trắc số liệu các yếu tố khí tượng, quản lí và kiểm soát số liệu trong điều tra cơ bản.
    • Làm việc độc lập và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm
    • Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề về Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
    • Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis, mô hình dự báo khí tượng …) phục vụ cho công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, quản lý dự báo, đo đạc.

    Cơ hội nghề nghiệp

    Sinh viên ngành Khí tượng học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực tham gia làm việc ở các lĩnh vực hoặc các đơn vị sau:

    Viện nghiên cứu Khí tượng, thủy văn, môi trường

    • Các Trạm Khí tượng thuộc Đài khí tượng, thủy văn khu vực (9 đài khu vực)
    • Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn các đài tỉnh (64 tỉnh)
    • Trung tâm quản lý biển và hải đảo
    • Trung tâm khí tượng các sân bay trong cả nước
    • Các Trạm Khí tượng, thủy văn và Hải văn thuộc Bộ tài nguyên và môi trường, các trạm dùng riêng..
    • Trung tâm khí tượng, thủy văn biển.
    • Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
    • Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học công nghệ…các tỉnh/thành phố trong cả nước.

    Đánh giá

    0 đánh giá

      Viết đánh giá

    Mức độ hài lòng

    Giảng viên
    0.0
    Cơ sở vật chất
    0.0
    Môi trường HT
    0.0
    HĐ ngoại khoá
    0.0
    Cơ hội việc làm
    0.0
    Tiến bộ bản thân
    0.0
    Thủ tục hành chính
    0.0
    Quan tâm sinh viên
    0.0
    Hài lòng về học phí
    0.0
    Sẵn sàng giới thiệu
    0.0
    Giảng viên
    0.0
    Cơ sở vật chất
    0.0
    Môi trường HT
    0.0
    HĐ ngoại khoá
    0.0
    Cơ hội việc làm
    0.0
    Tiến bộ bản thân
    0.0
    Thủ tục hành chính
    0.0
    Quan tâm sinh viên
    0.0
    Hài lòng về học phí
    0.0
    Sẵn sàng giới thiệu
    0.0

    Chi tiết từ học viên

    Giới thiệu

    Khái quát về trường

    Cách đây hơn một nửa thế kỷ, Lớp công nhân Đo đạc đầu tiên được thành lập theo Quyết định số 115 QĐ/TC ngày 05/09/1968 của Bộ Nông trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đóng trên địa bàn huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (nay là Thành phố Hà Nội).

    Đến cuối năm 1969, để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ mới,từ lớp học ban đầu đó đã được nâng cấp thành thành trường Trung cấp Đo đạc - Bản đồ và chuyển về địa điểm mới là xã Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá(nay là phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

    Trong suốt quá trình đó, nhà trường đã được đổi tên một số lần cho phù hợp với tên của cơ quan chủ quản và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao như: Trường Trung học Đo đạc - Bản đồ và Quản lý ruộng đất, trường Trung học Quản lý ruộng đất, trường Trung họcĐịa chính Trung ương II, trường Trung học Tài nguyên và Môi trường Trung ương…

    Năm 2008, trường Trung học Tài nguyên và Môi trường Trung ương được nâng cấp thành trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung theo Quyết định số 4164/QĐ- BGD&ĐT ngày 28/07/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đây được xem là một bước phát triển mới, một dấu mốc quan trọng và ghi nhận những kết quả sau 40 năm xây dựng nhà trường.

    Gần 10 năm Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đi vào hoạt động, cùng với rất nhiều thuận lợi là những khó khăn, thách thức như: Nhu cầu về trình độ đào tạo trong xã hội, vị trí địa lý, thị hiếu người học vv… Tập thể nhà trường vẫn luôn luôn đoàn kết, thống nhất để giữ vững sự ổn định của nhà trường.

    Năm 2018, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa đã được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Đây tiếp tục là một bước phát triển mới, một dấu mốc rất quan trọng đối với Phân hiệu; mở ra một tương lai và triển vọng tốt đẹp, góp phần vào công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao (đại học và trên đại học) cho ngành tài nguyên và môi trường, cũng như cho xã hội .

    Qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ lớp Công nhân Đo đạc đầu tiên đến Trường Trung cấp Đo đạc - Bản đồ trước đây, nay là Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, là cả một chặng đường dài đi qua nửa thế kỷ. Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả hết sức to lớn trong công tác đào tạo cán bộ cho ngành Quản lý ruộng đất, Quản lý đất đai, Trắc địa bản đồ, Nông hóa thổ nhưỡng, Địa chính và nay là Tài nguyên và Môi trường.

    Riêng trong giai đoạn 1998 - 2005, nhà trường đã đào tạo Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quản lý đất đai cho hàng nghìn cán bộ Địa chính cấp xã lúc bấy giờ tại 30 tỉnh thành trong cả nước, từ Hà Giang đến CầnThơ. Đặc biệt ở một số tỉnh có tới 80 - 90% đội ngũ cán bộ Địa chính cấp xã được nhà trường đào tạo như Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Quảng Bình,….

    Những kết quả đó là niềm tự hào, là mốc son, là bằng chứng được ghi nhận trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

    Nói một cách khiêm tốn và giản dị rằng: Trường “Bỉm Sơn” là cái nôi đào tạo cán bộ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp cho ngành Quản lý ruộng đất hay Địa chính, tập trung chủ yếu ở cấp xã và cấp huyện, cũng như đoàn, đội đo đạc trên phạm vi toàn quốc.

    Trong hơn 50 năm qua, dù có những lúc thăng trầm, lúc thuận lợi, lúc khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo, giảng viên và người lao động của nhà trường đều đoàn kết, thống nhất vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do cấp trên giao cho.

    Hơn 50 năm qua; Đảng, Nhà nước, địa phương, Tổng cục, Bộ chủ quản đã ghi nhận và vinh danh nhiều kết quả mà nhà trường đạt được. Cụ thể là nhà trường đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và rất nhiều bằng khen, cờ thi đua của lãnh đạo các cấp. Nhiều cá nhân và đơn vị trực thuộc nhà trường cũng đã được tặng thưởng Huân chương, bằng khen.

    Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi Trường miền Trung

    Đội ngũ giảng viên

    Hiện nay với đội ngũ giảng viên gần 70 người (trong tổng số 93 người của toàn Phân hiệu), đã cơ bản có trình độ thạc sỹ, 01 giảng viên đã có trình độ tiến sỹ và nhiều giảng viên đang làm tiến sỹ ở trong và ngoài nước.

    Cơ sở vật chất

    1. Tổng diện tích đất của Phân hiệu là: 45.781,6m2 (4,6 ha)

    2. Diện tích nhà làm việc: 9.017 m2

    3. Diện tích các công trình xây dựng khác: 5.893 m2

    4. Khu giảng đường:

    + Tổng số phòng học: 20 phòng học

    + Tổng diện tích xây dựng: 2.037m2

    5. Ký túc xá sinh viên:

    + Tổng số phòng: 60 phòng

    + Diện tích: 3.216 m2

    6. Diện tích thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập và các công trình phụ trợ khác: : 2.700m2

    7. Tổng giá trị các phòng công nghệ, phòng thí nghiệm, thư viện phục vụ công tác thực hành, thực tâp là:

    a. Khoa Đại cương:

    + Phòng học ngoại ngữ 1: 675.722.850 VNĐ

    + Phòng học ngoại ngữ 2: 366.264.462 VNĐ

    + Phòng máy tính: 661.664.760 VNĐ

    b. Khoa Môi trường:

    + Phòng thí nghiệm môi trường: 6.266.971.281 VNĐ

    + 01 Phòng máy tính: 654.623.505 VNĐ

    c. Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý:

    + Phòng máy tính: 341.047.278 VNĐ

    + Phòng máy quang cơ: 1.290.768.315 VNĐ

    + Phòng máy toàn đạc điện tử: 3.805.413.505 VNĐ

    + Phòng đo ảnh: 1.149.280.000 VNĐ

    d. Khoa Quản lý đất đai:

    Phòng máy tính: 453.570.530 VNĐ

    e. Thư viện điện tử: 3.897.322.437 VNĐ

    Phạm Quốc Trình (tổng hợp)

    Nguồn: Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi Trường miền Trung

    Địa điểm