Trường Cao đẳng Thống kê | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Cao đẳng Thống kê

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

9 khóa học

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại
1 tháng

Hệ thống thông tin kinh tế

Hệ thống thông tin quản lý
1 tháng

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng
1 tháng

Thống kê

Thống kê
1 tháng

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm