Trường Cao đẳng Thống kê | Edu2Review

Trường Cao đẳng Thống kê

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Ngành

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Hệ thống thông tin kinh tế

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin kinh tế

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Thống kê

Thống kê

Thống kê

Ngành

Thống kê

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kinh tế - Quản lý

Kế toán hành chính sự nghiệp

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm