Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic | Edu2Review

Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

9 đánh giá
8.6
Rất tốt
9 đánh giá

Chương trình

Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Ngành

Quản trị kinh doanh

Lập trình ứng dụng di động

Lập trình máy tính

Lập trình ứng dụng di động

Ngành

Lập trình máy tính

CNTT - Ứng dụng phần mềm

Ứng dụng phần mềm

CNTT - Ứng dụng phần mềm

Ngành

Ứng dụng phần mềm

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Ngành

Kế toán doanh nghiệp

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng

Ngành

Quan hệ công chúng

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Ngành

Thương mại điện tử

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn du lịch

Ngành

Hướng dẫn viên du lịch

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý

Quản trị nhà hàng

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Thiết kế web

Thiết kế trang Web

Thiết kế web

Ngành

Thiết kế trang Web
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
9.3
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
8.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
9.0
Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
9.3
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
8.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
9.0

Giới thiệu

Địa điểm