Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic

8.4
Tốt
9 đánh giá

Chương trình

11 khóa học

Quản trị kinh doanh - Marketing và Sale

Quản trị kinh doanh
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình nhằm đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm với xã hội. Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, về quản trị kinh doanh hiện đại, những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; và có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức và phát triển tư duy sáng tạo

Khôi lượng kiến thức

 • Lập và triển khai việc nghiên cứu marketing của doanh nghiệp.
 • Thực hiện chiến dịch quảng cáo sản phẩm cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tổ chức sự kiện và thiết lập mối quan hệ với công chúng.
 • Kỹ năng chào hàng, thuyết trình về sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng tiêu dùng.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức:

Cử nhân Quản trị Kinh doanh được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế và xã hội; các kiến thức chuyên sâu, hiện đại về quản trị doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh trong môi trường hội nhập quốc tế như kiến thức về quản tri ̣chiến lược, quản trị sản xuất, quản tri ̣nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị chất lượng, thương mại điện tử; các kiến thức về quá trình tổ chức, phối kết hợp các nguồn lực để đáp ứng tốt nhất nhu cầu biến đổi và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể và biến đổi.

Kỹ năng:

 • Các kỹ năng chuyên môn như: kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh trong quản trị.
 • Các kỹ năng thực hành nghề nghiệp như: thiết lập cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, triển khai các dự án kinh doanh, quản trị hoạt động các bộ phận chức năng.
 • Các kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin.
 • Các kỹ năng hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả làm việc và phát huy tối đa năng lực cá nhân như: kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian và tự đào tạo, kỹ năng phản biện.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Nhân viên phát triển thị trường khách hàng online và khách hàng trực tiếp.
 • Nhân viên phụ trách kênh và mạng lưới phân phối sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Nhân viên bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
 • Nhân viên quảng cáo, tổ chức sự kiện và quan hệ công chúng (PR).
 • Nhân viên nghiên cứu và khảo sát thị trường.

Lập trình ứng dụng di động

Lập trình máy tính
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

 • Thiết kế hình ảnh với Photoshop.
 • Lập trình Java cơ bản.
 • Lập trình Android cơ bản đến nâng cao.
 • Lập trình ứng dụng native trên nền tảng Android, xây dựng các ứng dụng trên smart phone, tablet sử dụng Android.
 • Lập trình ứng dụng cross platform, xây dựng các ứng dụng đa nền tảng trên mobile, phát triển một lần nhưng có thể đồng thời triển khai trên các nền tảng khác nhau như iOS, Android, Window Phone,…
 • Lập trình Game Unity đa nền tảng, phát triển game một lần nhưng có thể đồng thời xuất ra các game trên các nền tảng khác nhau như iOS, Android, Window Phone,…
 • Quản trị dự án CNTT (Agile).
 • Marketing trên mobile.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên lập trình ứng dụng native trên nền tảng Android.
 • Chuyên viên lập trình ứng dụng cross platform cho các nền tảng Android, Window Phone, IOS sử dụng công nghệ PhoneGap.
 • Chuyên viên lập trình game trên các nền tảng Android, Window Phone, IOS sử dụng Unity.
 • Chuyên viên kiểm thử và triển khai ứng dụng Android.
 • Chuyên viên quảng cáo trên mobile.
 • Quản trị dự án công nghệ thông tin theo phương pháp Agile.

CNTT - Ứng dụng phần mềm

Ứng dụng phần mềm
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin (CNTT) có kiến thức cơ bản và nâng cao về lĩnh vực Công nghệ thông tin, có kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ và môi trường công việc, đáp ứng nhu cầu nhân lực CNTT ngày càng cao trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

Khối lượng kiến thức:

 • Lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao, từ window form đến web form
 • Kiểm thử phần mềm từ cơ bản đến nâng cao
 • Mạng máy tính cơ bản
 • Triển khai các phần mềm mã nguồn mở, phần mềm hướng dịch vụ Software as a Service, điện toán đám mây, marketting trên Internet
 • Quản trị dự án công nghệ thông tin
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức:

 • Có kiến thức nền tốt ở các môn cơ bản và cơ sở ngành để có thể tự nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới phục vụ công việc thực tế cũng như khả năng học tập nâng cao và chuyên sâu giai đoạn sau đại học.
 • Có kiến thức chuyên ngành về triển khai hệ thống dựa trên các mô tả, thiết kế theo các hướng phổ biến hiện đại (hướng đối tượng, module hoá hệ thống). Có khả năng phân tích, đề xuất các giải pháp mang tính tối ưu cho hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế.
 • Có thể thiết lập, khai thác vận hành, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, an toàn dữ liệu trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp.
 • Có kiến thức về đảm bảo chất lượng và xây dựng phần mềm theo qui trình.
 • Có kiến thức về lập trình (lập trình ứng dụng, lập trình web…).
 • Có kiến thức phân tích thiết kế và quản lý dự án.

Kỹ năng:

 • Tham gia vào các công đoạn trong qui trình phát triển phần mềm:
 • Đọc hiểu các tài liệu thiết kế.
 • Tham gia vào giai đoạn lập trình với các ngôn ngữ hiện đại.
 • Kiểm thử phần mềm.
 • Triển khai phần mềm.
 • Thiết kế hệ thông thông tin và quản trị hệ cơ sở dữ liệu.
 • Thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, nâng cấp, bảo mật hệ thống máy tính và mạng.
 • Làm việc nhóm, giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt khéo léo.
 • Trình bày trước đám đông, kỹ năng thuyết phục người khác.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Lập trình viên Java làm việc tại các công ty phần mềm
 • Làm việc trong các dự án thiết kế và phát triển các phần mềm ứng dụng doanh nghiệp bằng Java
 • Làm việc trong các dự án thiết kế và phát triển ứng dụng web bằng Java
 • Chuyên viên IT của doanh nghiệp
 • Quản trị dự án CNTT
 • Quản trị Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp
 • Chuyên viên kiểm thử phần mềm.

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất chính trị đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội quản trị kinh doanh tài chính và kế toán; có năng lực nghiên cứu tổ chức và giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực kế toán. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đơn vị hành chính sự nghiệp các công ty kiểm toán ngân hàng hoặc các đơn vị khác thuộc mọi thành phần kinh tế.

Khối lượng kiến thức:

 • Hạch toán kế toán các nghiệp vụ, giao dịch phát sinh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.
 • Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.
 • Kiến thức liên quan đến tài chính doanh nghiệp và Thuế.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức:

 • Sinh viên được trang bị các kiến thức về chuẩn mực kế toán chế độ tài chính – kế toán do nhà nước ban hành kiến thức về các nghiệp vụ chuyên môn như kế toán tài chính kế toán quản trị phân tích báo cáo tài chính kiểm toán đảm bảo sinh viên có khả năng xử lý độc lập các nghiệp vụ chuyên môn sau khi tốt nghiệp ra trường.

Kỹ năng:

 • Có khả năng thực hiện tất cả các phần hành kế toán tài chính: kế toán vật tư kế toán công nợ kế toán ngân hàng kế toán tiền lương kế toán tài sản cố định kế toán giá thành kế toán tổng hợp.
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán để xử lý các công việc kế toán.
 • Có khả năng thực hiện các công việc kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ kiểm toán nhà nước.
 • Có khả năng phân tích tình hình tài chính phục vụ cho các quyết định tài chính.
 • Có khả năng dự toán phân tích đánh giá và ra các quyết định kinh doanh.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Nhân viên kế toán các phần trong doanh nghiệp như: lương, tài sản cố định, vật tư, thanh toán, thuế, các khoản công nợ.
 • Nhân viên kế toán – văn phòng.
 • Chuyên viên Phân tích báo cáo tài chính.
 • Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp.

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

 • Kiến thức tổng hợp về Marketing và Truyền thông
 • Nghiệp vụ và thực hành: Tổ chức sự kiện, xây dựng và quản trị các chiến dịch truyền thông, truyền thông nội bộ, truyền thông đa phương tiện, truyền thông tích hợp, kỹ năng viết báo, quản trị nguồn lực và quản trị khủng hoảng trong truyền thông
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, kỹ năng tổ chức sự kiện, ứng dụng công nghệ thông tin vào lập kế hoạch và quản trị các chiến dịch PR, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu về quan hệ công chúng
 • Dự án: Sinh viên có thời gian thực tập tại các công ty, tổ chức chuyên về PR và tổ chức sự kiện để trải nghiệm nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức nghề nghiệp:

 • Trình bày được các khái niệm cơ bản trong quan hệ công chúng; xác định được các hoạt động truyền thông của doanh nghiệp; tầm quan trọng và các bước xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông cho doanh nghiệp.
 • Trình bày được quy trình thực hiện chiến dịch quan hệ công chúng; nắm được nội dung và yêu cầu các bước thực hiện chiến dịch truyền thông.
 • Giải thích được phương pháp xây dựng chiến lược truyền thông marketing tích hợp; mô tả được các công cụ truyền thông marketing tích hợp.
 • Khái quát được các giai đoạn hình thành và phát triển của khủng hoảng truyền thông.
 • Mô tả được vị trí và vai trò của truyền thông nội bộ trong hoạt động của tổ chức; nắm được các vấn đề của truyền thông nội bộ trong công ty đa quốc gia; diễn giải được các công cụ truyền thông nội bộ.
 • Nắm được các thuật ngữ chuyên ngành quan hệ công chúng trong tiếng Anh; có vốn từ vựng cơ bản để giao tiếp trong công việc và đời thường;
 • Trình bày được quy trình tổ chức một sự kiện; nắm được trình tự và nội dung công việc trong tổ chức sự kiện;
 • Nắm được các nguyên tắc đạo đức trong hoạt động kinh doanh và quan hệ công chúng.
 • Giải thích được các ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên mạng Internet; nhận diện được được các rủi ro và nắm được các nguyên tắc bảo mật khi tham gia mạng Internet.
 • Giải thích được những đặc điểm cơ bản của các vùng văn hoá Việt Nam; Mô tả được đặc điểm của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam; hiểu biết cơ bản về quá trình phát triển lịch sử văn hóa Việt Nam.
 • Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong tiếng Việt; trình bày được khái niệm và ý nghĩa các loại văn bản; xác định được hình thức, nội dung và quy trình soạn thảo văn bản.
 • Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê, trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp sử dụng trong thống kê;
 • Nắm được các kiến thức bổ trợ như: Phương pháp thuyết trình, nghi thức giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng, các nguyên tắc cơ bản trong kế toán, thuật ngữ trong marketing và thương hiệu.

Kỹ năng nghề nghiệp:

 • Thực hiện thành thạo một số công việc trong tổ chức sự kiện (lập kế hoạch tổ chức, vận động tài trợ, làm việc với nhà cung cấp, lập danh sách và gửi thư mời, đón tiếp khách mời, khai mạc sự kiện, phục vụ tại sự kiện, bế mạc sự kiện, đánh giá kết quả sau sự kiện,…).
 • Vận dụng được các công cụ truyền thông đa phương tiện trong công việc Quan hệ công chúng.
 • Soạn được bản thảo chiến dịch quan hệ công chúng bao gồm đầy đủ các bước và yêu cầu của từng bước.
 • Vận dụng được một số ứng dụng, dịch vụ truyền thông trên Internet (email, mạng xã hội, diễn đàn mạng, v.v…) cho các chiến dịch quan hệ công chúng, sự kiện.
 • Sử dụng được Anh văn trong việc đọc tài liệu, tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản; đối thoại được với đồng nghiệp là người nước ngoài.
 • Vận dụng thành thạo một số phương thức truyền thông nội bộ (email, bản tin định kỳ-newsletter, bảng thông tin, họp bộ phận, dã ngoại, v.v…).
 • Lập được bảng mô tả và bảng tiêu chuẩn công việc cho các vị trí làm việc nghề quan hệ công chúng.
 • Soạn thảo được các loại văn bản đảm bảo các quy định về hình thức và nội dung văn bản.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên PR & Marketing.
 • Chuyên viên Chăm sóc khách hàng.
 • Chuyên viên truyền thông đối ngoại và đối nội.
 • Chuyên viên tổ chức sự kiện.
 • Chuyên viên phân tích và tư vấn Truyền thông (PR).
 • Chuyên viên nghiên cứu thị trường (Market Research Agency).
 • Chuyên viên phát triển và quản trị thương hiệu.

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

 • Kiến thức tổng hợp về Công nghệ thông tin, marketing và truyền thông.
 • Cách xây dựng và triển khai một kế hoạch Marketing Online.
 • Các công cụ Marketing online cơ bản nhất: Website, SEO website, Mạng xã hội, Email marketing…
 • Sử dụng thành thạo các công cụ để chỉnh sửa hình ảnh hoặc thiết kế lên website từ mã nguồn mở để chủ động nội dung.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, kỹ năng tổ chức sự kiện, ứng dụng công nghệ thông tin vào lập kế hoạch và quản trị các chiến dịch Marketing Online, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu về thương mại.
 • Dự án: Sinh viên có thời gian thực tập tại các công ty, tổ chức chuyên về quảng cáo – Advertising agency và Công ty truyền thông – Media agency để trải nghiệm nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức:

 • Phân biệt được các kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh doanh thương mại truyền thống và kinh doanh trên mạng.
 • Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại.
 • Xác định và vận dụng được các phương thức, mô hình giao dịch điện tử, khai báo hải quan điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh.
 • Phân biệt được các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu trong xây dựng website thương mại. Vận dụng các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin.

Kỹ năng:

 • Thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, giao nhận, vận tải và bảo hiểm hàng hóa.
 • Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng.
 • Phân biệt được các rủi ro, tổn thất và các điều kiện bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Lập được chứng từ, hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, cũng như các chứng từ khiếu nại công ty bảo hiểm bồi thường khi hàng hóa bị tổn thất.
 • Thực hiện tổ chức kinh doanh trên mạng Internet, sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử.
 • Thiết kế, khai thác, sử dụng, bảo trì Website thương mại phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp hàng hoá trong nước và trên thế giới; tìm kiếm, phân tích thông tin thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp với người mua trong nước và trên thế giới.
 • Vận dụng kiến thức văn hóa kinh doanh vào kỹ năng tiếp thị và quản trị tiếp thị trên Internet.
 • Đọc và soạn thảo được các văn bản kinh doanh (báo giá, chào hàng, hợp đồng, thư tín thương mại) bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng hợp tác trong tác nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Sau khi tốt nghiệp, với ưu điểm vượt trội về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và ngoại ngữ, sinh viên tự tin thực hiện tốt công việc tại các vị trí sau.
 • Chuyên viên PR & Marketing online.
 • Chuyên viên Chăm sóc khách hàng.
 • Chuyên viên thiết kế và quản trị website.
 • Chuyên viên tổng hợp và phân tích dữ liệu online.

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Khối lượng kiến thức:

 • Kiến thức tổng hợp về địa lý, lịch sử văn hóa, đặc điểm, giá trị của các tài nguyên du lịch.
 • Nghiệp vụ và thực hành:nghiệp vụ lữ hành,quản trị kinh doanh lữ hành, thiết kế và điều hành Tour, nghiệp vụ thanh toán, kế toán, và thực hành quản trị lữ hành,…
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, kỹ năng tổ chức sự kiện, ứng dụng công nghệ vào quản trị du lịch, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu về du lịch lữ hành.
 • Dự án: Sinh viên có thời gian thực tập tại các công ty du lịch, thực hiện dự án kinh doanh và dự án tốt nghiệp theo nhóm.

Chuẩn đâu ra:

Về kiến thức

 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan ngành du lịch và nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.
 • Phân tích được các quy trình nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng như nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.
 • Phân tích được các hoạt động quản trị cơ bản trong khách sạn, nhà hàng ở các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống.
 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng.
 • Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống.
 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.
 • Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Về thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng mực khi làm việc và phục vụ khách hàng, trung thành với cơ sở, tỷ mỷ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các khách sạn, nhà hàng.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Hướng dẫn viên du lịch toàn tuyến/chuyên nghiệp (tour guides)
 • Nhân viên chăm sóc khách hàng tại các công ty du lịch lữ hành
 • Nhân viên điều hành tour du lịch
 • Nhân viên tổ chức các sự kiện du lịch quy mô vừa và nhỏ.

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

 • Kiến thức tổng hợp về địa lý, lịch sử văn hóa, đặc điểm, giá trị của các tài nguyên du lịch.
 • Nghiệp vụ và thực hành: hướng dẫn du lịch, thiết kế và điều hành Tour, nghiệp vụ thanh toán, kế toán, và thực hành hướng dẫn du lịch.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ.
 • Dự án: Sinh viên có thời gian thực tập tại các công ty du lịch, thực hiện dự án kinh doanh và dự án tốt nghiệp theo nhóm.

Lưu ý: Kinh phí tour điểm đến trong nước, điểm đến nước ngoài và tour xuyên Việt do sinh viên tự chi trả.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Hướng dẫn viên du lịch toàn tuyến/chuyên nghiệp (tour guides).
 • Hướng dẫn viên tại điểm tham quan (on site guides).
 • Hướng dẫn viên địa phương/ thành phố (city guides).
 • Nhân viên các công ty du lịch lữ hành.
 • Nhân viên tổ chức các sự kiện.

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

 • Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

 • Đồ họa cơ bản: Thiết kế hình ảnh với Photoshop, minh họa với Illustrator.
 • Chế bản điện tử với InDesign, Autocad 2D, 3D, in ấn.
 • Các kỹ năng tư duy mỹ thuật cơ bản (Luật xa gần, bố cục, màu sắc, nghệ thuật chữ, thiết kế bao bì,…).
 • Thiết kế đồ họa động và hoạt hình (Flash, 3Ds Studio Max).
 • Các kỹ năng nghề: Kỹ thuật in ấn, nhiếp ảnh, làm phim.
 • Xử lý hậu kỳ với âm thanh, video với các phần mềm mới nhất như Adobe Premier, After Effect….
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Chuẩn đâu ra:

 • Tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau.
 • Kỹ năng tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế ; Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng hiệu quả các phần mềm thiết kế chuyên ngành (Photoshop, Illustrator, AutoCAD, SolidWorks, Rhinoceros).
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
 • Có khả năng phân tích xu hướng thẩm mỹ, tìm kiếm và phát triển ý tưởng mới trong thiết kế đồ họa.
 • Có khả năng sáng tác, hoàn thiện dự án đồ họa có tính thẩm mỹ và ứng dụng.
 • Có khả năng phân tích dự án đồ họa từ đó hoạch định quy trình thực hiện hiệu quả.
 • Có kỹ năng tự cập nhật kiến thức để làm việc trong môi trường thiết kế chuyên nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới.
 • Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế 2D, 3D làm công cụ thể hiện và trình bày ý tưởng.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D, 3D.
 • Chuyên viên thiết kế dàn trang, chế bản điện tử, thiết kế in ấn, biên tập ảnh số.
 • Chuyên viên thiết kế giao diện cho Website.
 • Chuyên viên thiết kế quảng cáo, marketing.
 • Chuyên viên xử lý ảnh làm việc tại các studio.
 • Phụ trách mỹ thuật tại các doanh nghiệp.

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

 • Kiến thức tổng hợp về văn hóa các nước, ẩm thực, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí
 • Nghiệp vụ và thực hành: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ bar, nghiệp vụ thanh toán, kế toán, quản trị nhà hàng và quản lý cơ vật chất trong nhà hàng
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, kỹ năng tổ chức sự kiện, ứng dụng công nghệ vào quản trị du lịch, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu về du lịch
 • Dự án: Sinh viên có thời gian thực tập tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hệ thống các cửa hàng cung cấp dịch vụ ăn uống, thực hiện dự án kinh doanh và dự án tốt nghiệp theo nhóm.

Chuẩn đầu ra:

Về kiến thức

 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan ngành du lịch và nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.
 • Phân tích được các quy trình nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng như nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.
 • Phân tích được các hoạt động quản trị cơ bản trong khách sạn, nhà hàng ở các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng.

Về kỹ năng

 • Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống.
 • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng.
 • Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống.
 • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.
 • Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Về thái độ

 • Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng mực khi làm việc và phục vụ khách hàng, trung thành với cơ sở, tỷ mỷ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các khách sạn, nhà hàng.

Cơ hội nghể nghiệp:

 • Nhân viên phục vụ ẩm thực, bàn, bar tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng
 • Nhân viên pha chế thức uống tại các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống
 • Tham gia công tác quản lý, điều hành tại các bộ phận phục vụ ăn uống trong khách sạn, khu du lịch, khu giải trí, nghỉ dưỡng, nhà hàng.

Thiết kế web

Thiết kế trang Web
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Đối tượng tuyển sinh:

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
 • Sinh viên hệ chính quy các trường Cao đẳng, Đại học.
 • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Trung cấp và đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo:

 • Thiết kế giao diện website với Photoshop, Illustrator.
 • Thiết kế đa truyền thông với Flash.
 • Cắt giao diện,Thiết kế Web tĩnh trên nền tảng HTML5, CSS/ Js.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Lập trình, xây dựng Website động bằng ngôn ngữ PHP.
 • Tối ưu hóa mã nguồn PHP.
 • Tối ưu hóa giao diện trên PC, điện thoại và máy tính bảng.
 • SEO website, quảng bá và marketting online.
 • Bảo trì hệ thống website.
 • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức:

 • Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web.
 • Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web.
 • Am hiểu về các công cụ để phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu.
 • Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email.
 • Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng.
 • Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web.
 • Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web.
 • Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..).
 • Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email.
 • Có khả năng vận hành công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu.
 • Có thể phát triển ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web.
 • Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống web.
 • Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Chuyên viên Phát triển/Lập trình Website.
 • Chuyên viên Quản trị Website và Thương mại điện tử.
 • Chuyên viên Thiết kế Website.
 • Kỹ thuật viên Đồ họa máy tính.
 • Chuyên viên quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đánh giá

9 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
9.3
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
8.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
9.0
Giảng viên
8.3
Cơ sở vật chất
9.0
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
9.3
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
7.7
Thủ tục hành chính
8.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
8.3
Sẵn sàng giới thiệu
9.0

Chi tiết từ học viên

hanh hanh
hanh hanh
 

Fpt Ngôi Truờng Học Và Làm Việc Tuyệt Vời

Đã học khoá học: Kinh doanh quốc tế tại đây.

Ưu điểm

Cơ sở vật chất thuộc dạng Top các trơờng ĐH ở SG. Vì học phí cũng khá cao. Giảng viên giảng dạy tốt và phong cách hiện đại. gần gũi. rất hợp với sinh viên nên khiến sinh viên rất dễ dàng tiếp thu.

Điểm cần cải thiện

các hooạt động ngooại khóa ở trường còn khá ít và không đa dạng. không có tính học thuật và nâng cao kỹ năng mềm nhiều. 2 cơ sơ ở khá xa nhau

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tại FPT làm ở FPT là có thật mọi người nhé. các bạn sẽ được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng thực hành nhiều hơn. và cơ hội được làm việc tại trường là điều mà nhiều sinh viên ao ước. và tấm bằng FPT luôn được các công ty Công nghệ đánh giá cao. 4.5 năm ở trờờng là lúc bản thân mình được phát huy và phát triển cao nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
oe oa
oe oa
 

Rất Là Tốt

Đã học khoá học: nghiên cứu tại đây.

Ưu điểm

đội ngũ giáo viên tốt - chất lượng học tập tốt - lớp học đoàng kết, thân thiện.

Điểm cần cải thiện

không hề có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Giúp em tích luỹ thêm được nhiều kiến thức bổ ích, tạo cho em một môi trường học tập lành mạnh, được cọ sát với các bạn không chỉ trong mà còn ngoài trường lớp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Minh Thành
Minh Thành
 

Dễ Tìm Việc Làm

Đã học khoá học: Công nghệ tại đây.

Ưu điểm

Trường có liên kết với công ty sinh viên ra trường dể có việc làm, tập chung đào tạo chuyên môn

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi mắc

Trải nghiệm và lời khuyên

Trong quá trình học được trao dồi kiến thức thực tế nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn
 

Cơ Hội Việc Làm

Đã học khoá học: Thiết kế đồ họa tại đây.

Ưu điểm

Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại

Điểm cần cải thiện

Cơ sở hơi nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Chương trình đào tạo khá ổn, sau khi học xong có thể làm việc tại FPT shop

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm