Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch

   Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch
   Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch
   Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch
   Trường Cao Đẳng Thương mại và Du lịch
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình

   5 khóa học

   Phiên dịch tiếng Anh thương mại

   Phiên dịch tiếng Anh thương mại
   3 năm
   Phiên dịch tiếng Anh thương mại
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp PTTH và tương đương
   • Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, sức khỏe để có thể làm việc hiệu quả trong các công ty và tổ chức doanh nghiệp. Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại sau khi tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu và sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế.

   Phẩm chất

   • Phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân

   • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

   Năng lực chung

   • Năng lực tự học
   • Năng lực giao tiếp
   • Năng lực tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề
   • Năng lực hợp tác
   • Năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin

   Năng lực chuyên môn

   • Năng lực ngôn ngữ, học ngôn ngữ và hiểu nội dung khung chương trình ngôn ngữ
   • Năng lực khởi nghiệp và học tập suốt đời

   Năng lực nghề nghiệp

   • Sử dụng thành thạo bốn kĩ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn trong môi trường làm việc.
   • Có khả năng biên, phiên dịch và có các kĩ năng xử lí công việc văn phòng tại các cơ sở kinh doanh.
   • Có các kĩ năng quan trọng của người lao động thế kỉ 21 như kĩ năng trình bày vấn đề, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng hợp tác và khả năng tư duy sáng tạo.
   • Sử dụng thành thạo bốn kĩ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn trong môi trường làm việc.
   • Có khả năng biên, phiên dịch và có các kĩ năng xử lí công việc văn phòng tại các cơ sở kinh doanh.
   • Có các kĩ năng quan trọng của người lao động thế kỉ 21 như kĩ năng trình bày vấn đề, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng hợp tác và khả năng tư duy sáng tạo.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm trong các công ty và tổ chức doanh nghiệp. Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại sau khi tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu và sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế.

   Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc hiệu quả trong các công ty nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập khu vực và quốc tế.

   Kỹ thuật chế biến món ăn

   Kỹ thuật chế biến món ăn
   3 năm
   Kỹ thuật chế biến món ăn
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp PTTH và tương đương
   • Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.

   Chuẩn đầu ra:

   Kiến thức:

   • Nắm vững vàng những kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm, về hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, dinh dưỡng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm ...
   • Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thực phẩm, các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩm
   • Thông thạo các kiến thức bổ trợ của ngành thực phẩm: vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, marketting, bao bi, phụ gia thực phẩm...
   • Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vực chuyên ngành mà người học sẽ làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm
   • Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

   Kỹ năng:

   • Vận hành thành thạo các trang thiết bị phức tạp trên dây chuyền sản xuất, chế biến thực phẩm;
   • Có kinh nghiệm và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng phương pháp cảm quan;
   • Chỉ đạo tốt các công đoạn chế biến thực phẩm;
   • Thực hiện thành thạo được các phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan);
   • Bảo dưỡng được các trang thiết bị chế biến thực phẩm theo qui trình sửa chữa trung tu toàn bộ dây chuyền sản xuất;
   • Có khả năng kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác;
   • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

   Chính trị, đạo đức:

   • Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng và kinh tế của Đảng, về Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật
   • Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử
   • Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

   Thể chất, quốc phòng:

   • Rèn luyện thân thể bảo đảm sức khoẻ học tập và công tác khi ra trường, phù hợp với lao động nghề nghiệp
   • Có kiến thức và kỹ năng về quân sự phổ thông để thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

   Cơ hội việc làm:

   • Sau khi tốt nghiệp người học có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm của các cơ sở sản xuất ngành chế biến thực phẩm trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác
   • Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, trưởng ca, đốc công, cán bộ thiết kế công nghệ sản xuất, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền, công nghệ chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm
   • Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất nghề chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ

   Kinh doanh thương mại

   Kinh doanh thương mại
   3 năm
   Kinh doanh thương mại
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp PTTH và tương đương
   • Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh thương mại được xây dựng nhằm giúp sinh viên lĩnh hội được nền tảng kiến thức sâu rộng để có đủ năng lực điều hành/quản trị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Sinh viên sẽ có được khả năng tổng hợp các kiến thức về quản trị kinh doanh thương mại để vận hành hiệu quả các doanh nghiệp thương mại trong môi trường toàn cầu hóa. Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân Kinh doanh thương mại, sinh viên đạt được:

   • Bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết các chuẩn mực đạo đức kinh doanh; có trách nhiệm đối với xã hội;
   • Thể lực và tinh thần mạnh mẽ để hoạt động tốt trong môi trường làm việc áp lực;
   • Hiểu biết và có khả năng vận dụng các kiến thức đã tiếp thu vào việc đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về thương mại/kinh doanh;
   • Hình thành và phát triển những kỹ năng lãnh đạo, quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh trong các công ty nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng;
   • Phát triển được kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành, và có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc liên tục thay đổi.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Hiểu biết những nguyên lý kinh tế để phân tích và giải thích các vấn đề kinh tế tầm vĩ mô và vi mô.
   • Có kiến thức cơ bản về thống kê, phân tích định tính và định lượng trong lĩnh vực kinh doanh/thương mại;
   • Có kiến thức cơ bản về quản trị và vận hành các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; hiểu biết về hành vi tổ chức và quản trị sự thay đổi;
   • Có kiến thức cơ bản về luật thương mại, kế toán, tài chính và marketing làm nền tảng cho việc quản trị các doanh nghiệp thương mại.
   • Có kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong công ty/doanh nghiệp thương mại như hoạch định, tổ chức, quản trị nhân sự, quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, quản trị kế toán – tài chính, xây dựng chuỗi cung ứng, thương mại điện tử;
   • Hiểu biết về kỹ thuật/nghiệp vụ như nghiệp vụ ngoại thương, kỹ thuật đàm phán, mua bán; dự trữ, xúc tiến thương mại, chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp thương mại.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng cứng

   • Phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề trong điều kiện thiếu thông tin và/hoặc trong điều kiện rủi ro/không chắc chắn;
   • Phân tích và tổng hợp vấn đề và ra quyết định kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại;
   • Vận dụng kỹ năng định lượng/toán học trong nghiên cứu, khám phá và giải quyết các vấn đề kinh tế/kinh doanh.
   • Phân tích, xây dựng, triển khai thực hiện và kiểm soát các chiến lược, chính sách kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại;
   • Điều hành và/hoặc phối hợp các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp thương mại bao gồm nhân sự, tài chính, marketing, cung ứng;
   • Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, nghiên cứu thị trường và đề xuất các chính sách marketing trong doanh nghiệp thương mại;
   • Xây dựng và thực thi các chính sách thương mại như đàm phán, mua bán, dự trữ, chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp thương mại;
   • Vận dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp thương mại và phát triển thương mại điện tử.

   Kỹ năng mềm

   • Kỹ năng làm việc nhóm: xây dựng, lãnh đạo, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm;
   • Kỹ năng giao tiếp: hình thành chiến lược giao tiếp, tổ chức giao tiếp, sử dụng các phương tiện giao tiếp hiệu quả, và biết phương pháp thuyết trình và thu hút trong giao tiếp.
   • Kỹ năng tư duy hệ thống: lập luận vấn đề logic, có hệ thống, hiểu vấn đề ở phạm vi toàn cục, biết sự tương tác giữa các vấn đề và sắp xếp được các vấn đề theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết/xử lý.
   • Tố chất và kỹ năng cá nhân: suy xét, tư duy sáng tạo; nghiên cứu, khám phá kiến thức và kỹ năng mới; đề xuất sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; có tính kiên trì và linh hoạt trong công việc; nhận biết kiến thức, kỹ năng và thái độ của người khác; tự học, học suốt đời và làm việc độc lập; làm việc có kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý, biết cách quản lý thời gian, và có kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình.
   • Kỹ năng ngoại ngữ và tin học: giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và một số phần mềm xử lý dữ liệu thống kê; sử dụng thành thạo internet trong giao tiếp và thu thập thông tin.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Nhân viên/trưởng phòng kinh doanh trong các công ty sản xuất, kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu.
   • Quản lý và giám sát bán hàng trong các doanh nghiệp.
   • Quản trị viên/tổng quản trị các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp thương mại, siêu thị.
   • Chuyên viên sở công thương, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, trung tâm xúc tiến thương mại.
   • Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở giáo dục Cao đẳng, Đại học, Trung học chuyên nghiệp, và các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc như tham gia nghiên cứu về lĩnh vực thương mại/kinh doanh.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng

   Quản trị khách sạn

   Quản trị khách sạn
   3 năm
   Quản trị khách sạn
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh:

   • Tốt nghiệp PTTH và tương đương
   • Tốt nghiệp THCS và tương đương, có bổ sung văn hóa THPT theo quyết định của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo ban hành.

   Khối lượng kiến thức:

   • Kiến thức tổng hợp về địa lý, lịch sử văn hóa, đặc điểm, giá trị của các tài nguyên du lịch.
   • Nghiệp vụ và thực hành:nghiệp vụ lữ hành,quản trị kinh doanh lữ hành, thiết kế và điều hành Tour, nghiệp vụ thanh toán, kế toán, và thực hành quản trị lữ hành,…
   • Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, ứng xử với khách du lịch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, kỹ năng tổ chức sự kiện, ứng dụng công nghệ vào quản trị du lịch, tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành chuyên sâu về du lịch lữ hành.
   • Dự án: Sinh viên có thời gian thực tập tại các công ty du lịch, thực hiện dự án kinh doanh và dự án tốt nghiệp theo nhóm.

   Chuẩn đâu ra:

   Về kiến thức

   • Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổng quan ngành du lịch và nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.
   • Phân tích được các quy trình nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng như nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng.
   • Phân tích được các hoạt động quản trị cơ bản trong khách sạn, nhà hàng ở các bộ phận trong khách sạn, nhà hàng.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được quy trình nghiệp vụ tại bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, phục vụ ăn uống.
   • Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bộ phận nghiệp vụ trong khách sạn, nhà hàng.
   • Xử lý được các tình huống cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ lễ tân, buồng và phục vụ ăn uống.
   • Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.
   • Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

   Về thái độ

   • Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, có thái độ đúng mực khi làm việc và phục vụ khách hàng, trung thành với cơ sở, tỷ mỷ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các khách sạn, nhà hàng.

   Cơ hội nghề nghiệp:

   • Hướng dẫn viên du lịch toàn tuyến/chuyên nghiệp (tour guides)
   • Nhân viên chăm sóc khách hàng tại các công ty du lịch lữ hành
   • Nhân viên điều hành tour du lịch
   • Nhân viên tổ chức các sự kiện du lịch quy mô vừa và nhỏ.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường

   Được thành lập ngày 11/06/1962 với tên gọi ban đầu là trường Trung cấp Thương nghiệp miền núi. Nhà trường có chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên cho ngành Thương mại - Dịch vụ miền núi cả nước và một số cán bộ người Căm-Pu-Chia.

   Năm 1978, theo chủ trương phân vùng đào tạo của Bộ Thương nghiệp, trường được đổi tên thành trường Trung học thương nghiệp Bắc Thái, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhân viên cho ngành ở khu vực 9 tỉnh (nay là 11 tỉnh) miền núi phía Bắc.

   Đến năm 1990, để phân biệt giữa trường thuộc các Bộ, ngành Trung ương với các trường thuộc địa phương theo chủ trương của Nhà nước, một lần nữa Trường được đổi tên thành Trường trung học Thương mại TW4 và từ năm 2000 được trở lại tuyển sinh và đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

   52 năm xây dựng và trưởng thành của trường

   52 năm xây dựng và trưởng thành của trường

   Do sự phát triển toàn diện của Trường, được sự đồng ý của Thủ tướng chính phủ, ngày 27/3/2006 Bộ trưởng Bộ giáo dục - Đào tạo đã ra Quyết định số 1534/QĐ-BGDĐT nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch.​​​​​​

   Trải qua 52 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo hàng vạn cán bộ, nhân viên đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, phục vụ và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ngành trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Nhiều người trưởng thành đã, đang giữ các chức vụ chủ chốt ở các đơn vị và địa phương.

   Đội ngũ giảng viên

   Hiện nay, Nhà Trường có 150 cán bộ giảng viên. Trong đó, gần 60% giảng viên cơ hữu có trình độ Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, đào tạo tất cả các chuyên ngành, nghề có trong lĩnh vực Thương Mại và Du Lịch (xem các nghành nghề đào tạo). Quy mô đào tạo năm học 2008 - 2009 hơn 4600 HSSV và sẽ có khoảng 6000 HSSV trong thời gian tới.

   Sự tận tình trong cách giảng dạy của giáo viên trường

   Sự tận tình trong cách giảng dạy của giáo viên trường

   Cơ sở vật chất

   Trụ sở của Trường tại số 478 - Đường Thống Nhất (đoạn Quốc lộ 3 cũ) thuộc trung tâm thành Phố Thái Nguyên có diện tích 4 ha với gần 300m mặt tiền sát đường giao thông thuận tiện, hơn 20.277m2 xây dựng bao gồm: 1 nhà hiệu bộ cao tầng có 22 phòng làm việc, hội họp, khu giảng đường 35 phòng học lý thuyết đủ tiêu chuẩn,7 phòng máy vi tính với hơn 300 máy nối mạng Internet, 2 phòng học ngoại ngữ chuyên dùng với 40 cabin, 8 phòng thực hành 1 xưởng trường, 1 thư viện, 1 hội trường lớn, nhà thể thao đa năng, 3 ký túc xá 5 tầng với giá bao cấp (hiện tại 80.000 đòng/ tháng) có các phòng ở tiện nghi, vệ sinh khép kín, cùng vườn hoa cây cảnh tạo ra môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp và môi trường giáo dục lành mạnh.

   Hình ảnh lớp học

   Hình ảnh lớp học

   Phạm Quốc Trình (tổng hợp)

   Nguồn: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

   Địa điểm