Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ | Edu2Review

Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tài chính ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp

Ngành

Điện công nghiệp

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Điện dân dụng

Ngành

Điện dân dụng

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Khoa học - Kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm