Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ

   Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ
   Trường Cao đẳng Thủy Lợi Bắc Bộ
   2 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   11 ngành

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   1 tháng

   Tài chính ngân hàng

   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng
   Tài chính - Ngân hàng
   1 tháng

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   Công nghệ thông tin
   1 tháng

   Điện công nghiệp

   Điện công nghiệp
   1 tháng
   Điện công nghiệp
   1 tháng

   Quản lý đất đai

   Quản lý đất đai
   1 tháng
   Quản lý đất đai
   1 tháng

   Điện dân dụng

   Điện dân dụng
   1 tháng
   Điện dân dụng
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Công nghệ kỹ thuật trắc địa

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   Kế toán
   1 tháng

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thành lập năm 1902, đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ kỹ thuật trắc địa, Quản lý đất đai, Kế toán

   Thông tin chung về trường Cao đẳng Thuỷ lợi Bắc Bộ

   Ngày 23/1/2008 Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quyết định số 413/QĐ-BGDĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ trên cơ sở trường Trung học Thủy lợi I.Ngày 4/2/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT quyết định bổ nhiệm ông Trần Công Duyên- Hiệu trưởng trường Trung học Thủy lợi I làm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, các ông Nguyễn Bá Tuyn, Vũ Văn Đoan, Phạm Phê – Phó Hiệu trưởng trường Trung học Thủy lợi I làm Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

   Hinh ảnh của trường

   Hinh ảnh của trường

   Ngày 14/2/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT ban hành quyết định số 485/QĐ-BNN-TCCB qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ.

   Thế là từ trường Cao đẳng Công chính, chia tách ra thành trường trung cấp Thủy lợi năm 1956, sau 52 năm lại trở lại thành trường Cao đẳng chuyên ngành Thủy lợi, là một chuyên ngành đào tạo của trường cao đẳng Công chính trước đây.

   Tầm nhìn và sứ mệnh

   Tầm nhìn

   Phấn đấu trở thành trường Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ đa ngành - nghề, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất có chất lượng cao. Tạo dựng được thương hiệu của trường và có quan hệ rộng rãi đa phương, đa dạng đủ sức cạnh tranh, hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới và chủ động hội nhập.

   Sứ mệnh

   Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện (nghiên cứu) ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực các lĩnh vực Thủy lợi làm trọng điểm.

   Các phòng ban, khoa đào tạo

   Phòng ban

   • Phòng Đào tạo KH & HTQT

   • Phòng Tổ Chức Hành Chính

   • Phòng Quản trị thiết bị

   • Phòng Tài Chính Kế Toán

   • Phòng Công tác Sinh viên

   • Phòng Khảo Thí và KĐCL

   Khoa, trung tâm

   • Khoa Khoa học cơ bản

   • Khoa Kỹ thuật cơ sở & ĐHĐC

   • Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước

   • Khoa công trình

   • Bộ môn chính trị - pháp luật

   • Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

   • Trung tâm đào tạo và chuyển giao KT - CNTL

   Nguồn: Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

   Địa điểm