Trường Cao Đẳng Thủy Sản | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

13 khóa học

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 tháng

Kỹ thuật chế biến món ăn

Kỹ thuật chế biến món ăn
1 tháng

Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng
1 tháng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
1 tháng

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm
1 tháng

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản
1 tháng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
1 tháng

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học
1 tháng

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn
1 tháng

Chăn nuôi - thú y

Chăn nuôi
1 tháng

Chế biến và bảo quản thủy sản

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Quản trị nhà hàng

Kinh tế - Quản lý
1 tháng

Kế toán

Kế toán
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm