TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK - Chuyên ngành Quản lý văn hóa | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Quản lý văn hóa

Chương trình

Ngành

Quản lý văn hóa

Thời lượng

3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

  • Có kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình khung trình độ cao đẳng ngành Quản lý văn hoá do Bộ GD&ĐT ban hành: về Lý luận chính trị, về Nguyên lý CN Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội; đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức thuộc chuyên ngành.
  • Nắm nững kiến thức lịch sử, văn hoá, xã hội của Việt Nam và thế giới, góp phần giữ gìn và xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá văn nghệ của Việt Nam và hội nhập nền văn hoá của thế giới.
  • Nắm vững cơ sở lý luận về đường lối văn hoá-văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội – Nhân văn, phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
  • Có kiến thức thực tế tại các trung tâm văn hoá, nhà Bảo tàng, khu di tích, danh thắng tiêu biểu tại trung ương và địa phương.
  • Tin học trình độ B
  • Ngoại ngữ trình độ B

Kỹ năng:

  • Có kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động văn hoá – nghệ thuật.
  • Có khả năng thực hiện một số môn nghệ thuật: Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Múa.
  • Có kỹ năng làm việc độc lập theo nhóm.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Tham gia công tác tổ chức, quản lý hoạt động văn hoá tại các cơ sở có hoạt động văn hoá. Trực tiếp thực hiện các phong trào văn hoá tại các cơ sở.