Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Ngành

Khoa học thư viện

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Ngành

Quản lý văn hóa

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Ngành

Thanh nhạc

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Ngành

Xã hội - Nhân văn
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm