Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái | Edu2Review

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa

Ngành

Quản lý văn hóa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Ngành

Thanh nhạc

Hội họa

Hội họa

Hội họa

Ngành

Hội họa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm