Trường cao đẳng Văn Lang Hà Nội | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường cao đẳng Văn Lang Hà Nội

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

16 khóa học

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ kỹ thuật nhiệt
1 tháng

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ kỹ thuật máy tính
1 tháng

Thời gian đào tạo: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

- Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

- Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

- Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

- Phân tích được hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp;

- Phân tích, đánh giá và đ­ưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống tính và thiết bị ngoại vi;

- Phân tích, đánh giá được hiện trạng hệ thống máy tính, lập kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính và mạng máy tính;

- Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

Về kỹ năng

- Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

- Lắp ráp, cài đặt, cấu hình hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

- Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

- Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

- Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng máy tính;

- Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN;

- Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ;

- Kèm cặp và hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.

Cơ hội nghề nghiệp

- Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

- Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

- Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;

- Tự mở doanh nghiệp.

Nguồn: Trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
1 tháng

Phiên dịch tiếng Anh thương mại

Phiên dịch tiếng Anh thương mại
1 tháng

Quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng máy tính
1 tháng

Thời gian đào tạo: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Tính kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc khi thực hiện với thời gian dài và khó như:Lắp ráp, cài đặt, quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống máy tính.

- Tính cẩn thận, chính xác trong các công việc cần có độ an toàn như: Lắp ráp, cài đặt, tháo lắp các thiết bị cuả hệ thống mạng, chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố hư hỏng của các thiết bị của hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi của máy tính.

- Tính cộng đồng khi làm việc trong một tổ/ nhóm kỹ thuật để hoàn thành công việc được giao.

- Tính khách quan, trung thực khi kiểm tra chất lượng các thiết bị của hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

- Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng.

Về kỹ năng

- Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.

- Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

- Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

- Đảm bảo an toàn các hệ thống mạng.

- Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin.

- Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý website.

- Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố.

- Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn.

- Biết tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp; một tổ kỹ thuật; một cửa hàng lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

Nguồn: Trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp
1 tháng

Thời gian đào tạo: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo

Sau khi đào tạo tại Trường cao đẳng Văn Lang Hà Nội đảm bảo sinh viên hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán; Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề; Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán; vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn; xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

- Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán

- Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

- Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

- Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp

Về kỹ năng

- Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

- Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị

- Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

- Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả

Cơ hội nghề nghiệp

Làm các công việc kế toán trong doanh nghiệp, công ty có nhu cầu hoặc làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến kế toán

Nguồn: Trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội

Điện tử công nghiệp

Điện tử công nghiệp
1 tháng

Văn thư hành chính

Văn thư hành chính
1 tháng

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực chuyên môn cao và kỹ năng, thái độ nghề nghiệp đúng đắn. Nắm vững quy định của nhà nước về lĩnh vực hành chính quản trị văn phòng và văn thư, lưu trữ nhằm tham mưu cho lãnh đạo tổ chức tổ chức, sắp xếp, điều hành hoạt động hành chính văn phòng và văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.

- Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ hành chính văn phòng như: soạn thảo văn bản hành chính, thư tín, hợp đồng thương mại; Quản lý hồ sơ công văn; Thu thập, xử lý thông tin phục vụ hoạt động quản lý; Sắp xếp lịch làm việc và tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo cơ quan; Tổ chức các hội nghị, hội thảo và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị,…

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

- Nắm vững và vận dụng thành thạo các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ chương,chính sách của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Am hiểu hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, quy định của nhà nước trong lĩnh vực hành chính, văn phòng và văn thư, lưu trữ.

- Hiểu và nắm vững được vị trí, vai trò của văn phòng và công tác hành chính văn phòng đối với hoạt động của cơ quan/tổ chức.

- Nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực hành chính – văn phòng: kiến thức về tổ chức và điều hành hoạt động văn phòng, quản trị nhân lực văn phòng, quản trị hệ thống thông tin văn phòng và kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật trong lĩnh vực hành chính và quản trị văn phòng.

- Hiểu và nắm vững được vị trí, vai trò của công tác văn thư đối với hoạt động của cơ quan/tổ chức.Vận dụng thành thạo các nghiệp vụ văn thư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức.

- Hiểu và nắm được vị trí, vai trò của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đối với đời sống xã hội và đối với các cơ quan, tổ chức.

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nhằm phục mục tiêu tin học hóa công tác hành chính, quản trị văn phòng.

Về kỹ năng

- Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: phát hiện những tồn tại, hạn chế trong hoạt động hành chính – văn phòng và văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức, đưa ra những giải pháp và tham mưu cho lãnh đạo giả quyết những tồn tại, hạn chế.

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn: Soạn thảo văn bản, thư tín, hợp đồng; Quản lý hồ sơ, công văn giấy tờ; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Sắp xếp lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác cho lãnh đạo; Thu thập, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý của lãnh đạo,…

- Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng hiện đại và các chương trình phầm mềm ứng dụng trong công tác văn thư, lưu trữ và công tác hành chính văn phòng. Đặc biệt, sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng (Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint) theo chuẩn quốc tế Microsoft Office Specialist.

- Kỹ năng tổ chức làm việc nhóm hiệu quả và giải quyết vấn đề, công việc độc lập.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành hành chính – quản trị văn phòng có thể làm việc tại văn phòng/phòng hành chính của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp với các vị trí cụ thể như:

- Thư ký/Trợ lý hành chính tổng hợp

- Nhân viên hành chính – tổ chức/Hành chính – nhân sự

- Quản trị viên hành chính – văn phòng

- Cán bộ,chuyên viên văn thư, lưu trữ

- Nhân viên lễ tân hành chính, lễ tân văn phòng

Nguồn: Trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội

Hướng dẫn du lịch

Hướng dẫn viên du lịch
1 tháng

Điện công nghiệp

Điện công nghiệp
1 tháng

Điện tử dân dụng

Điện dân dụng
1 tháng

Cắt gọt kim loại

Cắt gọt kim loại
1 tháng

Quản trị lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1 tháng

- Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thời gian học 3 năm.
- Học sinh đã tốt nghiệp trung cấp có nhu cầu học liên thông lên Cao đẳng, thời gian học 1.5 năm.

Mục tiêu đào tạo

Cam kết với cộng đồng về cung cấp nguồn nhân lực quản trị đạt chất lượng cao với kỹ năng nghiệp vụ được đào tạo bài bản và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường đa văn hóa.

Chương trình học Quản trị Khách sạn của nhà trường được thiết kế phù hợp dành cho mọi đối tượng có nhu cầu từ học sinh đến người đi làm.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại những nơi có cung cấp dịch vụ ăn, uống như nhà hàng, khách sạn, công ty cung cấp suất ăn,…Những công việc có thể đảm trách như phục vụ nhà hàng, quản lý nhà hàng, phụ trách nhân sự, dịch vụ khách hàng, kinh doanh, tài chính kế toán, quản lý tồn kho, quản lý chuỗi cung ứng.

– Phụ trách nhân sự (Human Resources)
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, tính lương, xây dựng chính sách nhân sự,…cho các khách sạn, nhà hàng, spa, casino…

– Lưu trú (Lodging Management)
Sinh viên học ngành này cũng có thể tìm việc trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú như khách sạn, khu nghĩ dưỡng,…và đảm trách công việc như lễ tân, phục vụ buồng phòng, marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý ngân sách, kinh doanh, quản lý cơ sở vật chất,…

– Các sòng bạc (Casino Management)
công việc tại các casino bao gồm kinh doanh, dịch vụ khách hàng, quản lý tài sản, nhân sự, kế toán,…

– Du lịch, lữ hành (Travel and Tourism Management)
có thể tìm việc tại các công ty du lịch, công ty lữ hành, du thuyền với các công việc như bán tour, thiết kế tour, điều hành tour, marketing, kế toán, nhân sự, chăm sóc khách hàng,…

Nguồn: Trường Cao đẳng Văn Lang Hà Nội

Công tác xã hội

Công tác xã hội
1 tháng

Quản trị nhà hàng

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Điện dân dụng

Điện dân dụng
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm