Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Nha Trang

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Khoa học thư viện

Ngành

Khoa học thư viện

Thư ký văn phòng

Thư ký văn phòng

Thư ký văn phòng

Ngành

Thư ký văn phòng

Quản lí văn hoá

Quản lý văn hóa

Quản lí văn hoá

Ngành

Quản lý văn hóa

Diễn viên múa

Diễn viên múa

Diễn viên múa

Ngành

Diễn viên múa

Việt Nam học

Việt Nam học

Việt Nam học

Ngành

Việt Nam học

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Ngành

Thanh nhạc

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Mỹ thuật

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn

Sư phạm Âm nhạc

Ngành

Xã hội - Nhân văn

Hội họa

Hội họa

Hội họa

Ngành

Hội họa

Đồ họa

Đồ họa

Đồ họa

Ngành

Đồ họa
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm