Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định

   Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định
   Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định
   Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định
   Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam Định
   4 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   6 ngành

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
   3 năm
   Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành là đào tạo kỹ sư với kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công các công trình Dân dụng và Công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư có khả năng thiết kế, tổ chức, giám sát, kiểm soát và quản lý thi công và quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, bao gồm các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như nhà cao tầng, nhà thi đấu, sân vận động, tháp truyền hình, bể chứa,...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.
   • Thể hiện được cấu tạo chi tiết (gồm có vị trí, hình dáng, kích thước, tác dụng, tên gọi, chủng loại vật liệu) của các bộ phận điển hình thường gặp tại các công trình XDDD và CN.
   • Tính toán thiết kế, kiểm tra được (cấu kiện và kết cấu cơ bản) và thể hiện bản vẽ kết cấu CTXD theo quy định.
   • Lập biện pháp và kế hoạch tiến độ thi công theo quy định về bản vẽ thi công CTXD.
   • Lập dự toán, thanh quyết toán theo các quy định hiện hành về việc lập dự toán và thanh quyết toán CTXD.
   • Có kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng nghề nghiệp

   • Đọc và thể hiện được bản vẽ kỹ thuật của các bộ phận điển hình thường gặp của công trình DD và CN theo đúng quy định hiện hành (bao gồm: Móng đơn, móng băng, móng bè, móng cọc, tam cấp, hè rãnh, cột, tường, ô văng lanh tô, dầm, sàn, mái BTCT.
   • Đọc và thể hiện được bản vẽ kết cấu, thi công công trình DD và CN loại vừa và nhỏ.
   • Tính toán thiết kế và kiểm tra được các cấu kiện cơ bản và kết cấu đơn giản (móng đơn, móng băng, dầm, ô sàn, vì kèo phẳng).
   • Tính toán lập được biện pháp kỹ thuật và kế hoạch tiến độ thi công các bộ phận hoặc hạng mục của CTXD theo đúng quy định hiện hành. Trực tiếp thi công hoặc chỉ đạo thi công các bộ phận/phần việc hoặc hạng mục của CTXD.
   • Tính toán lập được dự toán và bản thanh quyết toán của một bộ phận/hạng mục hoặc một CTXD vừa và nhỏ theo quy định hiện hành.
   • Thực hiện được các thao tác cơ bản của nghề kỹ thuật xây dựng và nghề điện nước của CTXD.

   Kỹ năng mềm

   • Tự chủ trong công việc, biết phối hợp làm việc nhóm để giải quyết các tình huống, biết quản lý điều hành công việc được giao và có kỹ năng giao tiếp để giải quyết công việc.
   • Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Công ty tư vấn xây dựng với các việc như là vẽ thiết kế, tính dự toán, giám sát thi công, quản lý dự án, thí nghiệm viên phòng LAS,…
   • Công ty xây dựng với các việc như là tính khối lượng xây lắp, kỹ thuật viên,…
   • Tham gia Quản lý nhà nước về các hoạt động xây dựng cơ bản.
   • Quản lý khai thác sử dụng (bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa,...) các công trình xây dựng.

   Kỹ thuật xây dựng

   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   2.5 năm
   Công nghệ kỹ thuật xây dựng
   2.5 năm

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình cao đẳng ngành Kỹ thuật Xây dựng cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn thuộc các công việc nghề kỹ thuật xây dựng, tương ứng với trình độ nghề đào tạo;
   • Nêu được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng xây dựng vừa và đơn giản, trình bày được phương pháp đọc bản vẽ , tương ứng với trình độ nghề đào tạo.

   Về kỹ năng

   • Làm được các công việc thuộc nghề kỹ thuật xây dựng, tương ứng với trình độ nghề đào tạo;
   • Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được lỗi thông thường của bản vẽ kỹ thuật;
   • Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề xây dựng, tương ứng với trình độ nghề đào tạo;
   • Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công cho công trình xây dựng xây dựng vừa và đơn giản;
   • Sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công việc thực tế của nghề.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Tự tổ chức tổ, nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng, tương ứng với trình độ nghề đào tạo;
   • Tham gia thi tuyển tay nghề đi lao động hợp tác với nước ngoài;
   • Công nhân kỹ thuật xây dựng trong các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng;
   • Giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề kỹ thuật xây dựng.

   Quản lý xây dựng

   Quản lý xây dựng
   3 năm
   Quản lý xây dựng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân có năng lực phân tích, tổng hợp để quản lý công tác thi công trên công trường xây dựng; xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng theo nhiệm vụ đã đề ra. Ngoài ra, Kỹ sư quản lý xây dựng còn có thể tham gia vào công tác quản lý hành chính trong ngành Xây dựng ở các Sở, Phòng ban,...

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế – xã hội, về xây dựng dựng cơ bản; cập nhật được các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng trong việc thực hiện nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý xây dựng;
   • Trình bày được phương pháp lập Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật, lập dự án đầu tư. Lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình, dự toán xây dựng công trình; lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng; hồ sơ thanh, quyết toán công trình xây dựng; lập kế hoạch, tiến độ và tổ chức thi công xây dựng công trình;
   • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng;
   • Có kiến thức thực tế về tổ chức doanh nghiệp, về công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh xây dựng.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng nghề nghiệp

   • Tính toán nhu cầu vốn đầu tư của một dự án; tính khối lượng các công tác xây dựng để từ đó xác định giá trị dự toán xây dựng; xác định nhu cầu các nguồn lực về nhân công, vật liệu, máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho bãi phục vụ thi công; tính toán được các chi phí phát sinh;
   • Tính toán thời gian, đưa ra các biện pháp kỹ thuật và kế hoạch tiến độ thi công các bộ phận của hạng mục công trình xây dựng;
   • Thực hiện công việc thi công đúng kỹ thuật; kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đúng kỹ thuật;
   • Lập kế hoạch quản lý trong giai đoạn thực hiện dự án: quản lý chi phí, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng;
   • Lập hồ sơ dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu công trình xây dựng; lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh, quyết toán công trình xây dựng; thi công xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng;
   • Sử dụng được một số phần mềm tin học thông dụng trong tính toán, phân tích, quản lý dự án.

   Kỹ năng mềm

   • Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Truyền đạt, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện theo nhóm, theo từng công việc được giao. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc quản lý xây dựng trong doanh nghiệp;
   • Có khả năng kiểm tra, đánh giá công việc quản lý xây dựng do cá nhân và nhóm thực hiện. Rút kinh nghiệm kết quả thực hiện các công việc được giao;
   • Có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác. Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm;
   • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Đơn vị quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản: kỹ thuật viên về kỹ thuật quản lý dự án; các phòng kế hoạch, tài chính; Kỹ thuật viên các bộ phận xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng – đô thị.
   • Đơn vị thi công xây dựng: làm việc tại các phòng quản lý đấu thầu, phòng kế hoạch vật tư; giám sát, quản lý kỹ thuật; phụ trách các tổ, đội thi công. Kỹ thuật viên lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ mời thầu, dự thầu.
   • Đơn vị tư vấn quản lý xây dựng: kỹ thuật viên quản lý; giám sát tiến độ, chi phí, chất lượng công trình xây dựng.

   Chạm khắc đá

   Chạm khắc đá
   2.5 năm
   Chạm khắc đá
   2.5 năm

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân ngành Chạm khắc đá có khả năng làm việc độc lập tại các vị trí, có đạo đức tác phong công nghiệp, sức khoẻ, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và kỷ luật cao, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Hoàn thành tốt các công việc được giao,sắp xếp, tổ chức làm việc khoa học, có trách nhiệm công với việc, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc theo tiến độ, kiểm tra đánh giá công việc do nhóm,tổ, đội thực hiện.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trình bày được cấu tạo, tính chất cơ lý của đá, kỹ thuật an toàn, bảo hộ, vệ sinh lao động, cách tổ chức, quản lý sản xuất.
   • Vẽ, sao chép, thiết kế mẫu trang trí, sản phẩm thông thường nghề chạm khắc đá.
   • Tính toán được giá thành sản phẩm của nghề chạm khắc đá.

   Về kỹ năng

   • Phân loại, chọn đá thường dùng, sử dụng được các dụng cụ thủ công, các máy cầm tay, thiết bị, dây truyền gia công chạm khắc đá để pha phôi, gia công lấy nền, gia công nền thủng, gia công các họa tiết, chi tiết, mối ghép, lắp ráp và trang sức bề mặt sản phẩm.
   • Làm được các loại sản phẩm đá như bàn đá, ghế đá, chân tảng đá, cột đá, mộ đá, con giống, tượng đúng quy trình sản xuất, đảm bảo được chất lượng sản phẩm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề, trung tâm việc làm, thợ chạm khắc đá, kỹ thuật viên, công nhân trang trí nội ngoại thất, kỹ thuật viên bảo tồn và tu bổ các di tích cổ, quản lý một tổ, nhóm sản xuất; tự tổ chức kinh doanh hành nghề, tham gia lao động hợp tác với nước ngoài.

   Hàn

   Khoa học - Kỹ thuật
   2.5 năm
   Khoa học - Kỹ thuật
   2.5 năm

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình đào tạo ngành Công nghệ hàn trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên sự phát triển toàn diện, hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật cũng như kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành để đảm đương các công việc được giao.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức chuyên môn để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực của nghề Hàn.
   • Có khả năng ứng dụng kiến thức cơ sở ngành trong nghiên cứu và phân tích các sản phẩm đồng thời khai thác, sử dụng được các phương pháp, công cụ trong thiết kế và đánh giá các sản phẩm nghề Hàn.
   • Nắm bắt và triển khai được các công việc chuyên môn như: lựa chọn vật liệu, kết cấu, đồ gá, thiết bị hàn cơ bản và tiên tiến để chế tạo ra sản phẩm Hàn.
   • Ngoại ngữ: tiếng Anh cơ bản trình độ B.
   • Tin học: Tin học văn phòng trình độ B.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng nghề nghiệp

   • Có khả năng sử dụng và vận hành các sản phẩm và hệ thống máy móc cơ khí thuộc chuyên ngành công nghệ hàn và gia công áp lực.
   • Hàn được các mối hàn có kết cấu thông thường hoặc phức tạp được chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, quy trình hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn.
   • Sử dụng thành thạo các thiết bị hàn (thiết bị hàn hồ quang tay, công nghệ hàn cắt tiên tiến: MAG, MIG, TIG, PLASMA…) và các thiết bị cơ khí liên quan để chế tạo các liên kết , kết cấu hàn thông thường, phức tạp.
   • Tính toán được một số kết cấu hàn đơn giản : dầm và cột.
   • Đạt tay nghề bậc thợ hàn (3G đến 6G; 3F đến 4F) của các phương pháp hàn (hồ quang tay và hàn trong môi trường khí bảo vệ).

   Kỹ năng mềm

   • Có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường thực tế.
   • Có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm.
   • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, đàm phán , sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện hành.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Kỹ thuật viên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành sản xuất tại các công ty và tại các nhà máy kết cấu thép, nhà máy đóng tàu, công ty lắp ráp thiết bị kết cấu, công ty xây dựng dân dụng, xây dựng nhà máy điện.
   • Kỹ thuật viên chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ hàn trong các công ty hoạt động dịch vụ thương mại liên quan đến nghề Hàn.

   Kế toán

   Kế toán
   3 năm
   Kế toán
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;
   • Trình bày được hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán và hình thức kế toán;
   • Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;
   • Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực hành công việc kế toán;
   • Có kiến thức thực tế về tổ chức doanh nghiệp, về công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp cụ thể.

   Về kỹ năng

   Kỹ năng nghề nghiệp

   • Lập, kiểm tra, phân loại được chứng từ kế toán. Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
   • Mở sổ sách và ghi sổ kế toán; khóa sổ kế toán. Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
   • Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp. Cung cấp được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
   • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

   Kỹ năng mềm

   • Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Truyền đạt, phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện theo nhóm, theo từng phần hành kế toán. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc kế toán trong bộ máy kế toán;
   • Có khả năng kiểm tra, đánh giá công việc kế toán do cá nhân và nhóm thực hiện. Rút kinh nghiệm kết quả thực hiện các công việc kế toán, tài chính, thống kê cho nhóm;
   • Có khả năng tự học tập nâng cao kiến thức phục vụ công tác. Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm;
   • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Kế toán tại các hộ sản xuất kinh doanh, kế toán bán hàng, nhân viên kinh tế phân xưởng sản xuất - đội sản xuất xây dựng.
   • Kế toán viên tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.
   • Kế toán thuế tại các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp.
   • Kế toán viên tại các đơn vị, tổ chức kinh tế, chính trị xã hội.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Giới thiệu về trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

   Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định – Bộ Xây dựng, được thành lập từ tháng 3/2007 trên cơ sở hợp nhất trường Trung học Xây dựng số 2 và trường Đào tạo nghề Xây dựng và Thủ công mỹ nghệ.

   Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Bộ Xây dựng. Trường chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Nam Định, quản lý về chuyên môn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định.

   Phóng sự về trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

   Sứ mệnh

   Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đảm bảo chất lượng, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng và một số lĩnh vực liên quan, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định, khu vực đồng bằng Nam Sông Hồng và cả nước.

   Lớp học

   Lớp học

   Tầm nhìn

   Nhà trường đã và đang xây dựng để trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, đào tạo cử nhân cao đẳng, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, là địa chỉ tin cậy trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

   Cơ sở vật chất

   Tổng diện tích gần 10 ha gồm 03 cơ sở đào tạo:

   • Cơ sở chính tại Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định (trên 40.000 m2) được đầu tư mới hoàn toàn đã đưa vào sử dụng từ đầu năm 2008. Đây là khu vực đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.
   • Cơ sở 2 tại xã Nam Phong, Thành phố Nam Định (49.500 m2) khu vực đào tạo các nhóm nghề Xây dựng và nghề Mỹ nghệ.
   • Cơ sở 3 tại 116 Hàn Thuyên, Thành phố Nam Định (4.340 m2) khu vực hoạt động của trung tâm Thực nghiệm sản xuất và trung tâm Tư vấn Xây dựng. Thực hiện các dịch vụ đào tạo, kết hợp giữa học tập gắn liền với lao động sản xuất, phát triển tay nghề, việc làm và xuất khẩu lao động.

   Sân vận động

   Sân vận động

   Đội ngũ giáo viên

   Tổng số cán bộ, giảng viên, công nhân viên của trường hiện nay gần 200 người. Trong đó có trên 130 giảng viên có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân và giáo viên dạy nghề có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Chất lượng của đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao.

   Lễ Kết nạp Đảng viên

   Lễ Kết nạp Đảng viên

   Nguồn: Cao đẳng Xây dựng Nam Định

   Địa điểm