Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

7.0
Khá
1 đánh giá

Chương trình

14 khóa học

Quản lý xây dựng công trình nông thôn

Phát triển nông thôn
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

 • Vận dụng kiến thức về lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý cấp giấy phép xây dựng, quản lý địa chính, quản lý hạ tầng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới vào việc quản lý xây dựng công trình nông thôn tại các địa phương;
 • Áp dụng kiến thức về kỹ thuật xây dựng: Kỹ thuật thi công, tổ chức thi công công trình xây dựng vào việc quản lý thi công công trình thực tế;
 • Vận dụng kiến thức về định giá xây dựng, dự toán xây dựng và thanh toán, quyết toán công trình để tác nghiệp các vấn đề thực tế liên quan.
 • Đọc các bản vẽ thiết kế, thi công cho công trình xây dựng nông thôn (xây dựng trụ sở, trường học, chợ, trạm y tế, đường giao thông, hệ thống thủy lợi...);
 • Lập dự toán công trình, hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành cho công trình xây dựng nông thôn;
 • Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng chỉ phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (lập thuyết minh);
 • Tổ chức quản lý giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương;
 • Quản lý địa chính ở các nội dung: mốc địa giới; bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc, bản đồ; hướng dẫn các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất;
 • Tổ chức quản lý quá trình lập và thực hiện quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới;
 • Hướng dẫn và quản lý về cấp giấy phép xây dựng: quy trình và hồ sơ xin cấp, đổi giấy phép xây dựng; Quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm các hoạt động xây dựng trong thẩm quyền của địa phương;
 • Sử dụng được tin học ứng dụng trong công tác chuyên môn: Phần mềm quản lý địa chính; phần mềm dự toán, Autocad.

Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong:

 • Các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định (công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường);
 • Các doanh nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Các doanh nghiệp xây lắp;
 • Các Ban quản lý dự án của địa phương và đơn vị chủ đầu tư

Xây dựng công trình hạ tần nông thôn

Phát triển nông thôn
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Yêu cầu về kiến thức

Kiến thức chung:

 • Trình bày được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước;
 • Vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành;
 • Đạt trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc A2 (theo quy định trình độ của Bộ Giáo dục & Đào tạo)
 • Đạt trình độ tin học: B (theo quy định trình độ của Bộ GD &ĐT);
 • Đạt chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức cơ sở ngành

Vận dụng kiến thức cơ sở ngành như: Cơ học công trình, Cơ học đất, Vật liệu xây dựng, Kết cấu bê tông cốt thép, Vẽ xây dựng, Địa chất công trình và thủy văn, Trắc địa, Thủy văn trong quá trình tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

Kiến thức chuyên ngành

Vận dụng kiến thức chuyên ngành: Quy hoạch đô thị và phát triển nông thôn, Thiết kế đường, Chuẩn bị kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xây dựng, Công trình thu - Máy bơm - Trạm bơm, Công trình trong hệ thống thủy nông, Mạng lưới cấp thoát nước, Kỹ thuật thi công công trình hạ tầng nông thôn, Tổ chức thi công công trình hạ tầng nông thôn, Dự toán … để giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình hạ tầng nông thôn.

Áp dụng các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và thông tư hướng dẫn cho xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trong thực tế; + Vận dụng được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình hạ tầng nông thôn.

Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn;
 • Lập được biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công và tổ chức triển khai thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn;
 • Kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn;
 • Lập được dự toán, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn;
 • Sử dụng được máy trắc đạc và các dụng cụ khác để kiểm tra các công việc được giao;
 • Hướng dẫn và kiểm tra công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công trường xây dựng;
 • Sử dụng tốt các phần mềm tin học ứng dụng (AutoCad, Nova, Dự toán G8, GIS) trong công tác chuyên môn.

Kỹ năng mềm

 • Sử dụng tốt các phần mềm tin học như Word, Excell, Powerpoint;
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
 • Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông dụng; vận dụng vốn từ vựng anh văn chuyên ngành trong quá trình công tác.

Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đảm nhận được các vị trí:

 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát của các ban quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng nông thôn;
 • Cán bộ kỹ thuật trong các đơn vị thi công xây lắp các công trình về xây dựng, giao thông, thủy lợi;
 • Cán bộ quản lý chuyên môn về hạ tầng kỹ thuật nông thôn thuộc các cơ quan quản lý nhà nước các cấp (xã, thị trấn, huyện, khu d n cư tập trung).

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thiết kế công nghiệp
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Cơ học cơ sở, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Vật liệu xây dựng, Hình hoạ-Vẽ kỹ thuật, Địa chất công trình, Cơ học đất, Trắc địa trong quá trình tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành: Cấu tạo kiến trúc, Kết cấu thép, Kết cấu Bê tông cốt thép, Nền móng, Máy xây dựng, Kỹ thuật thi công, Dự toán, Tổ chức quản lý công trình xây dựng, Kinh tế xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp;
 • Áp dụng các tiêu chuẩn cho công trình xây dựng trong thực tế;
 • Vận dụng được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong xây dựng.

Kỹ năng

 • Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế, thi công cho công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp;
 • Lập được biện pháp kĩ thuật thi công và tiến độ thi công các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV;
 • Tổ chức triển khai thi công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp cấp III, cấp IV;
 • Kiểm tra, nghiệm thu quá trình thi công các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV;
 • Sử dụng được máy trắc đạc và các dụng cụ khác để kiểm tra các công việc được giao;
 • Đo bóc khối lượng các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV;
 • Lập được dự toán các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV;
 • Lập hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công trường xây dựng;
 • Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng (AutoCad, Dự toán máy, Project) trong các công việc được giao;
 • Thiết kế được các cấu kiện chịu lực cơ bản của kết cấu bê tông cốt thép.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản;
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel);
 • Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng; vận dụng vốn từ vựng Anh văn chuyên ngành trong quá trình công tác.

Về vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại:

 • Các doanh nghiệp xây dựng;
 • Các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo;
 • Các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

Quản trị kinh doanh
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức ngành gồm: Kinh tế vi mô, Marketing căn bản, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, Quản trị văn phòng ... trong quá trình tiếp thu kiến thức chuyên sâu của ngành.
 • Kiến thức chuyên ngành Vận dụng các kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm: Marketing trong xây dựng, Quản trị dự án trong doanh nghiệp xây dựng, Quản trị chuỗi cung ứng vật tư trong doanh nghiệp xây dựng, Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng, Quản lý dịch vụ nhà chung cư, Hạch toán sản xuất – kinh doanh trong xây dựng, Tổ chức xây dựng, Kinh doanh bất động sản, ... để tác nghiệp các vấn đề thực tế liên quan tại các doanh nghiệp xây dựng.

Kỹ năng

 • Tổ chức quản lý cung ứng vật tư trong doanh nghiệp xây dựng.
 • Hạch toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận trong doanh nghiệp xây dựng.
 • Tham gia công tác tổ chức tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nhân lực trong các doanh nghiệp xây dựng
 • Quản trị tài sản, nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.
 • Thu thập, nghiên cứu thông tin thị trường, triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong doanh nghiệp xây dựng.
 • Tham gia quản lý và tổ chức thực hiện dự án kinh doanh - đầu tư bất động sản.
 • Tham gia quản lý dịch vụ nhà chung cư.
 • Soạn thảo được văn bản chuyên ngành, lưu trữ hồ sơ tài liệu.
 • Ứng dụng tin học trong việc dự báo tình hình dự trữ vật tư, hàng hóa; lựa chọn dự án đầu tư; lập kế hoạch và quản lý dự án.
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, soạn thảo văn bản và làm việc theo nhóm;
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel);
 • Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng, biết vận dụng vốn từ vựng chuyên ngành trong quá trình công tác. .

Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý nhà chung cư và các doanh nghiệp khác phù hợp với chuyên môn đào tạo ở các vị trí như:

 • Chuyên viên phòng vật tư, phòng nhân sự, phòng kế hoạch, phòng kinh doanh.
 • Tham gia quản lý dịch vụ nhà chung cư.
 • Tham gia tổ chức sản xuất, điều hành trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Hoá học đại cương, Hoá lý - Hoá keo, Vật liệu xây dựng, Vật liệu Polyme, Cơ học cơ sở, Sức bền vật liệu,Vẽ kỹ thuật... trong quá trình tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành: Hoá Silicat, Thiết bị nhiệt, Máy sản xuất Vật liệu Xây dựng, Vật liệu cách nhiệt, Công nghệ chất kết dính, Công nghệ bê tông, Dự toán, Thi công, Hoạch toán và thanh quyết toán, thi công để giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng;
 • Nắm được quy trình thực hiện thí nghiệm Vật liệu xây dựng;
 • Vận dụng được các nguyên lí vận hành thiết bị sản xuất Vật liệu Xây dựng.
 • Thể hiện được bản vẽ chi tiết cấu kiện xây dựng theo tiêu chuẩn; - Vận dụng được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong xây dựng và sản xuất Vật liệu xây dựng.

Kỹ năng

 • Đọc được các bản vẽ cấu kiện Vật liệu xây dựng;
 • Triển khai được các bước thiết kế mặt bằng, tổ chức và quản lí quá trình công nghệ sản xuất;
 • Tính toán cấp phối vật liệu, dự trù kinh phí vật liệu cho đơn vị sản phẩm;
 • Tư vấn về sử dụng vật liệu xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình;
 • Lập dự toán công trình xây dựng cấp III, IV; - Lập hồ sơ hoàn công, thanh toán, quyết toán công trình xây dựng cấp III, IV;
 • Quản lí khai thác sản xuất Vật liệu xây dựng, đảm bảo tuân thủ các qui trình, quy định của pháp luật về sản xuất Vật liệu xây dựng;
 • Có khả năng thực hiện các bài thí nghiệm cơ bản về Vật liệu xây dựng.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản;
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel) và phần mềm tin học ứng dụng (Autocad);
 • Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng; vận dụng vốn từ vựng Anh văn chuyên ngành trong quá trình công tác.

Vị trí làm việc của sinh viên sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

 • Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu bê tông tươi, bê tông đúc sẵn;
 • Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế xây dựng, các phòng LAS, VILAS chuyên ngành xây dựng, các phòng kiểm định chất lượng xây dựng;
 • Làm việc tại các công trường xây dựng; - Làm việc tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến ngành Vật liệu Xây dựng;
 • Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề Vật liệu Xây dựng.

Kỹ thuật trắc địa công trình

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức ngành gồm: Kinh tế vi mô, Marketing căn bản, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị tài chính, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng, Quản trị văn phòng ... trong quá trình tiếp thu kiến thức chuyên sâu của ngành.
 • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm: Marketing trong xây dựng, Quản trị dự án trong doanh nghiệp xây dựng, Quản trị chuỗi cung ứng vật tư trong doanh nghiệp xây dựng, Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng, Quản lý dịch vụ nhà chung cư, Hạch toán sản xuất – kinh doanh trong xây dựng, Tổ chức xây dựng, Kinh doanh bất động sản, ... để tác nghiệp các vấn đề thực tế liên quan tại các doanh nghiệp xây dựng.

Kỹ năng

 • Tổ chức quản lý cung ứng vật tư trong doanh nghiệp xây dựng.
 • Hạch toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận trong doanh nghiệp xây dựng.
 • Tham gia công tác tổ chức tuyển dụng, sử dụng và đào tạo nhân lực trong các doanh nghiệp xây dựng - Quản trị tài sản, nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.
 • Thu thập, nghiên cứu thông tin thị trường, triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong doanh nghiệp xây dựng.
 • Tham gia quản lý và tổ chức thực hiện dự án kinh doanh - đầu tư bất động sản.
 • Tham gia quản lý dịch vụ nhà chung cư.
 • Soạn thảo được văn bản chuyên ngành, lưu trữ hồ sơ tài liệu.
 • Ứng dụng tin học trong việc dự báo tình hình dự trữ vật tư, hàng hóa; lựa chọn dự án đầu tư; lập kế hoạch và quản lý dự án.
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, soạn thảo văn bản và làm việc theo nhóm;
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel);
 • Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng, biết vận dụng vốn từ vựng chuyên ngành trong quá trình công tác.

Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý nhà chung cư và các doanh nghiệp khác phù hợp với chuyên môn đào tạo ở các vị trí như:

 • Chuyên viên phòng vật tư, phòng nhân sự, phòng kế hoạch, phòng kinh doanh.
 • Tham gia quản lý dịch vụ nhà chung cư.
 • Tham gia tổ chức sản xuất, điều hành trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Kỹ thuật xây dựng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức cơ sở ngành như: Cơ học công trình, Cơ học đất, Vật liệu xây dựng, Kết cấu bê tông cốt thép, Vẽ xây dựng, Địa chất công trình và thủy văn, Trắc địa, Thủy văn trong quá trình tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành: Quy hoạch đô thị và phát triển nông thôn, Thiết kế đường, Quy hoạch giao thông đô thị, Chuẩn bị kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xây dựng, Mạng lưới cấp thoát nước, Công trình đô thị và công trình ngầm, Kỹ thuật thi công công trình KTHTĐT, Tổ chức thi công công trình KTHTĐT, Dự toán công trình KTHTĐT … để giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 • Áp dụng các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và thông tư hướng dẫn cho xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trong thực tế;
 • Vận dụng được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Kỹ năng

 • Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế, thi công của các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
 • Lập được biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công và tổ chức triển khai thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị cấp IV;
 • Kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị cấp IV;
 • Lập được dự toán, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toáncác công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị cấp IV;
 • Hướng dẫn và kiểm tra công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong công trường xây dựng;
 • Tính toán, thiết kế chi tiết các công trình về đường và chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng cho khu vực nông thôn hoặc các cụm công trình, khu công nghiệp, khu đô thị vừa và nhỏ;
 • Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng (AutoCad, Nova, Dự toán G8) trong công tác chuyên môn.
 • Sử dụng tốt các phần mềm tin học như Word, Excell, Powerpoint;
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, giao tiếp, thuyết trình, làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
 • Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông dụng; vận dụng vốn từ vựng anh văn chuyên ngành trong quá trình công tác.

Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại:

 • Cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát của các ban quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng cho đô thị cấp IV;
 • Cán bộ lập dự toán và hồ sơ thanh toán, quyết toán...trong các công ty tư vấn, công ty cổ phần đầu tư xây dựng vừa và nhỏ về giao thông và hạ tầng kỹ thuật;
 • Cán bộ kỹ thuật trong các đơn vị thi công xây lắp các công trình về giao thông, hạ tầng kỹ thuật;
 • Cán bộ quản lý chuyên môn về hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc các cơ quan quản lý nhà nước các cấp (phường, thị trấn, quận, huyện, khu đô thị vừa và nhỏ).

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức:

 • Có kiến thức về kinh tế, tài chính - ngân hàng, bao gồm: Kinh tế học vi mô; Marketing căn bản; Quản trị học; Nguyên lý kế toán; Tài chính học; Tiền tệ - Ngân hàng; Nguyên lý thống kê; Pháp luật kinh tế...
 • Có kiến thức về Tài chính công, Ngân hàng thương mại, Tài chính quốc tế;
 • Có kiến thức về hoạt động tài chính trong doanh nghiệp như: Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Định giá doanh nghiệp;
 • Có kiến thức về đầu tư tài chính như: Phân tích và đầu tư chứng khoán, Đầu tư tài chính, quản lý tài chính cá nhân;
 • Có kiến thức về Thuế Nhà nước, Kế toán tài chính, Kiểm toán và Pháp luật Nhà nước liên quan.

Kỹ năng:

 • Thực hiện được các công việc: Tham gia lập kế hoạch tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, thực hiện một số phần hành kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Thực hiện được nghiệp vụ định giá bất động sản, định giá doanh nghiệp vừa và nhỏ hỗ trợ cho công tác mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp.
 • Thực hiện được các hoạt động đầu tư như: Đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán,…
 • Thực hiện được các nghiệp vụ huy động vốn quản lý và sử dụng vốn; Tổ chức hệ thống kiểm soát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp
 • Thiết lập hồ sơ tín dụng, tư vấn- chăm sóc khách hàng;
 • Có kỹ năng thu yết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Có kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel), phần mềm tin học ứng trong công tác chuyên môn;
 • Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng, sử dụng vốn từ vựng chuyên ngành trong quá trình công tác.

Vị trí là việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

 • Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại các vị trí như: Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên định giá 3 tài sản, nhân viên kinh doanh bảo hiểm, nhân viên kinh doanh chứng khoán, nhân viên kế toán, chuyên viên tài chính, ...
 • Các ngân hàng thương mại ở các vị trí như: Giao dịch viên, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên tác nghiệp tín dụng,..
 • Đơn vị hành chính sự nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước ở các vị trí: Chuyên viên tại các phòng tài chính, sở tài chính, phòng kế hoạch tài chính của các Sở, Ngành cấp Tỉnh.

Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Phân tích tài chính DN, Kế toán tài chính, Tài trợ dự án, Nghiệp vụ NHTM, Kế toán NHTM, Quản trị Vốn và Tài sản NHTM, Định giá tài sản, Kinh doanh chứng khoán tiền tệ…để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ ngân hàng thương mại.
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Phân tích tài chính DN, Kế toán tài chính, Tài trợ dự án, Nghiệp vụ NHTM, Kế toán NHTM, Quản trị Vốn và Tài sản NHTM, Định giá tài sản, Kinh doanh chứng khoán tiền tệ… để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ ngân hàng thương mại.

Kỹ năng

 • Thực hiện được các công việc: Tham gia lập kế hoạch tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, thực hiện các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Thực hiện được các nghiệp vụ huy động vốn.
 • Thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình cấp tín dụng như: thẩm định phân tích đánh giá tín dụng, hoàn thiện hồ sơ tín dụng, hỗ trợ tín dụng,...
 • Tư vấn- chăm sóc khách hàng - Thực hiện được các phần hành kế toán ngân hàng
 • Thực hiện được các dịch vụ khác của ngân hàng thương mại như: Kinh doanh ngoại tệ, giao dịch chứng khoán,…
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel);
 • Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng; vận dụng vốn từ vựng Anh văn chuyên ngành trong quá trình công tác.

Về vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc trong:

 • Các ngân hàng thương mại ở các vị trí như: Giao dịch viên, Nhân viên kế toán, Nhân viên quan hệ khách hàng, Nhân viên tác nghiệp tín dụng,...
 • Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; Đơn vị hành chính sự nghiệp; Cơ quan quản lý nhà nước ở các vị trí: cán bộ nghiệp vụ tài chính, kế toán…

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi mô, Quản trị học, Tài chính tín dụng, Marketing căn bản, Thống kê, Hạch toán kế toán ... trong quá trình tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.
 • Vận dụng kiến thức chuyên ngành: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản trị văn phòng, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, văn hóa và đạo đức trong kinh doanh, thuế,... để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Kỹ năng

 • Thiết lập và quản trị được các kế hoạch kinh doanh các cấp;
 • Thực hiện vai trò của nhà quản trị cấp cơ sở hoặc cấp trung gian trong việc tổ chức lãnh đạo và điều hành các hoạt động trong doanh nghiệp.
 • Ra quyết định kinh doanh, lập các báo cáo quản trị doanh nghiệp
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản;
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel);
 • Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng; vận dụng vốn từ vựng Anh văn chuyên ngành trong quá trình công tác.

Về vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên công tác tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong các vị trí: - Quản trị mua, bán hàng hóa - Quản trị sản xuất - Quản trị văn phòng - Quản trị nguồn nhân lực

Kinh tế xây dựng

Quản lý xây dựng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

 • Vận dụng kiến thức cơ sở ngành: Kinh tế vi mô, Quản trị học, Cơ học công trình, Vật liệu xây dựng, Hình hoạ - vẽ kỹ thuật, Máy xây dựng trong quá trình tiếp thu kiến thức chuyên ngành.
 • Vận dụng kiến thức về dự án đầu tư xây dựng, lập và phân tích dự án đầu tư Xây dựng, quản lý dự án Xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến lập, phân tích và quản lý các dự án đầu tư xây dựng;
 • Vận dụng kiến thức về lập định mức, đơn giá, dự toán công trình; nghiệp vụ đấu thầu, hợp đồng và thanh toán để tác nghiệp các vấn đề thực tế liên quan;
 • Áp dụng kiến thức về Kỹ thuật Xây dựng: Kỹ thuật thi công, Tổ chức quản lý công trình xây dựng, Cấu tạo kiến trúc, Kết cấu Bê tông cốt thép, Kết cấu thép vào việc điều hành thi công công trình thực tế.

Kỹ năng

 • Đọc được các bản vẽ thiết kế, thi công cho công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp;
 • Đo bóc được tiên lượng và lập dự toán công trình cho công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp;
 • Lập được hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp;
 • Lập và phân tích được các dự án đầu tư xây dựng nhóm C gồm các bước trong thuyết minh dự án như: lập các phương án tài chính, đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội và an toàn tài chính cho dự án;
 • Quản lý được một số nội dung trong quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhóm C như: Quản lý chi phí trong các giai đoạn của dự án, quản lý khối lượng, tiến độ, hợp đồng xây dựng;
 • Lập được hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng trong giai đoạn thi công xây dựng công trình;
 • Lập được biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công các công trình dân dụng và công nghiệp cấp IV;
 • Sử dụng được tin học ứng dụng trong công tác chuyên môn: Phần mềm dự toán, Autocad và Project.
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, soạn thảo văn bản và làm việc theo nhóm;
 • Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel)
 • Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng, biết vận dụng vốn từ vựng chuyên ngành trong quá trình công tác.

Vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong:

 • Các doanh nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng như: tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu;
 • Các doanh nghiệp xây lắp tại các phòng chuyên môn và các tổ đội thi công;
 • Các Ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo;
 • Các doanh nghiệp khác phù hợp với chuyên môn đào tạo như: ngân hàng (cán bộ thẩm định dự án xây dựng), kiểm toán (phối hợp tham gia kiểm toán xây dựng);
 • Các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định.

Kế toán xây dựng

Kế toán
3 năm

Kế toán xây dựng: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

Có kiến thức bổ trợ về vẽ xây dựng, tiên lượng xây dựng, thanh quyết toán công trình xây dựng để bóc tách được khối lượng xây dựng từ đó kiểm soát chi phí, khối lượng xây dựng.

Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kế toán nói chung bao gồm: Kiến thức về thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp, để làm công tác kế toán, tài chính. - Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán xây dựng: Kế toán tài chính doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư, kế toán quản trị doanh nghiệp xây dựng, tổ chức hạch toán kế toán, phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng.

Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm:

 • Công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp và các doanh nghiệp khác, với các vị trí: kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán tiền lương, kế toán vật tư, kế toán chi phí, giá thành, kế toán xác định kết quả kinh doanh...;
 • Nhân viên tài chính: lập kế hoạch sử dụng và huy động vốn, nhân viên phân tích tài chính, thuộc các phòng tài vụ, phòng tài chính kế toán trong các doanh nghiệp.
 • Nhân viên thực hiện các dịch vụ về thuế: tư vấn, kê khai, quyết toán thuế, nộp hoàn thuế; nhân viên tư vấn kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ về thuế, kế toán tài chính.

Cấp thoát nước

Cấp thoát nước
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Mục tiêu đào tạo

 • Vận dụng các kiến thức chuyên ngành: Công trình thu – Máy bơm – Trạm bơm, Mạng lưới cấp nước, Mạng lưới thoát nước, Xử lý nước cấp, Xử lý nước thải, K thuật thi công, Tổ chức quản lý Xây dựng công trình Cấp thoát nước, Dự toán, Thanh quyết toán công trình cho việc thực hiện công tác xây dựng công trình cấp thoát nước quy mô vừa và nhỏ. Vận dụng kiến thức Cấp thoát nước trong nhà cho xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

 • Áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành cho công tác xây dựng công trình cấp nước, thoát nước; Nắm vững và vận dụng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công công trình cấp nước, thoát nước.
 • Đọc và hiểu các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công mạng lưới cấp nước, thoát nước, bể chứa nước, bể xử lý nước thải trong công trình xây dựng dân dụng; mạng lưới cấp nước, thoát nước ngoài nhà, các công trình xử lý nước cấp, xử lý nước thải cho đô thị loại IV;
 • Lập biện pháp, tiến độ thi công và triển khai thi công mạng lưới cấp nước, thoát nước, bể chứa nước, bể xử lý nước thải trong công trình xây dựng dân dụng cấp III; mạng lưới cấp thoát nước ngoài nhà, các công trình xử lý nước cấp, xử lý nước thải cho đô thị loại IV;
 • Kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục c ng trình trong quá trình thi công mạng lưới cấp thoát nước, bể chứa nước, bể xử lý nước thải trong công trình xây dựng dân dụng cấp III; mạng lưới cấp thoát nước ngoài nhà, các công trình xử lý nước cấp, xử lý nước thải cho đô thị loại IV;
 • Lập được dự toán mạng lưới cấp thoát nước, bể chứa nước, bể xử lý nước thải trong công trình xây dựng dân dụng cấp III; mạng lưới và công trình cấp thoát nước cho đô thị loại IV;
 • Lập được hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng mạng lưới cấp thoát nước, bể chứa nước, bể xử lý nước thải trong công trình xây dựng dân dụng cấp III; mạng lưới và công trình cấp thoát nước cho đô thị loại IV;
 • Tính toán, thiết kế mạng lưới cấp thoát nước, bể chứa nước, bể xử lý nước thải cho công trình xây dựng dân dụng cấp III; tính toán, thiết kế mạng lưới cấp thoát nước ngoài nhà cho đô thị loại V;
 • Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng (AutoCad, Dự toán máy) trong công tác chuyên môn;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại:

Các doanh nghiệp xây dựng, công ty m i trường đô thị , công ty xây dựng & tư vấn xây dựng công trình cấp, thoát nước;

Các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo;

Các bộ phận quản lý chuyên m n thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định

Kế toán

Kế toán
3 năm

Thời gian đào tạo

Mục tiêu đào tạo

Yêu cầu về kiến thức

 • Vận dụng kiến thức cơ sở về kế toán để học các môn chuyên ngành: các phương pháp kế toán (Phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá, tổng hợp cân đối kế toán); các hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp.
 • Hiểu kiến thức chung về kinh tế để vận dụng vào việc học các môn chuyên ngành, như: các phương thức sản xuất, quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa...; kiến thức về tài chính- tiền tệ, kinh tế vi mô ....
 • Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kế toán bao gồm: kế toán tài chính, kế toán quản trị, tổ chức hạch toán kế toán, kiểm toán, kiến thức về thuế, tài chính doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh tế;

Yêu cầu về kỹ năng

 • Làm được các phần hành của công tác kế toán bao gồm: 18 Lập, kiểm tra chứng từ kế toán; định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh; ghi các nghiệp vụ vào sổ sách kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo các hình thức kế toán; lập báo cáo kế toán tài chính theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán quy định và cung cấp báo cáo cho các bộ phận có liên quan; lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán đúng quy định;
 • Làm được thanh toán thương mại trong nước và quốc tế theo quy định;
 • Vận dụng luật kế toán, luật thuế và các văn bản luật khác liên quan đến công tác kế toán, tài chính; - Tổ chức được công tác kế toán ở đơn vị; - Sử dụng được phần mềm kế toán (Misa), tin học ứng dụng trong công tác chuyên môn;
 • Phân tích các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp;
 • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản và làm việc theo nhóm;
 • Sử dụng phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel); - Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng và ngoại ngữ chuyên ngành trong quá trình công tác.

Vị trí làm việc

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm công tác kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp (xây lắp, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ…) và các đơn vị hành chính sự nghiệp, các ban quản lý dự án, với các vị trí kế toán viên, cán bộ tài chính

Đánh giá

1 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Hiền Đặng
Hiền Đặng
 

Ngôi Trường Mới

Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

Ưu điểm

Học phí rẻ. Giảng viên có chuyên môn cao. Sinh viên hòa đồng, thân thiện và tích cực.

Điểm cần cải thiện

Nhà vệ sinh khá dơ. Bãi giữ xe khá chật. Cần cải thiện các trang thiết bị giảng dạy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa từ nhiều câu lạc bộ của trường. Sinh viên có cơ hội thực hành hơn là học lý thuyết.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm