Trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Y Tế Bạch Mai

3 đánh giá
6.9
Trung bình
3 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật hình ảnh y học

Ngành

Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.7
Giảng viên
7.7
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.0
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
7.7
Tiến bộ bản thân
8.0
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
7.7
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
7.7

Giới thiệu

Địa điểm