Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ - Chuyên ngành Điều dưỡng | Edu2Review
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
🔥 Chỉ 100k/buổi ➡️ Gói Luyện nói + phát âm tiếng Anh với gia sư nước ngoài. ĐK ngay sl có hạn!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Điều dưỡng

   Chương trình

   Ngành

   Điều dưỡng

   Thời lượng

   1 tháng

   Thời gian đào tạo: 3 năm.

   Khối lượng kiến thức: 110 tín chỉ.

   Đối tượng tuyển sinh:

   Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Mục tiêu đào tạo:

   Người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng theo chuẩn năng lực ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng,bảo vệ Tổ quốc,

   Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng chân thành hợp tác với đồng nghiệp và có năng lực hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

   Kiến thức:

   - Kiến thức cơ bản về cấu tạo hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

   - Vận dụng được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, vào công tác chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe vào những tình huống cụ thể;

   - Trình bày được các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân;

   - Tổ chức điều hành,quản lý nhóm chăm sóc sức khỏe hiệu quả, hiểu rõ ý nghĩa phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

   Kỹ năng:

   Năng lực thực hành chăm sóc.

   Ra quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.

   Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của người bệnh, giađình và cộng đồng.

   Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và canthiệp điều dưỡng.

   Tạo sự an toàn, thoải mái và kín đáo cho người bệnh...