Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

      0
      Chưa có đánh giá
      0 đánh giá

      Chương trình

      10 khóa học

      Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

      Điều dưỡng
      1 tháng
      Điều dưỡng
      1 tháng

      Y sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền

      Y học cổ truyền
      1 tháng
      Y học cổ truyền
      1 tháng

      Kỹ thuật Hình ảnh Y học

      Kỹ thuật hình ảnh y học
      1 tháng
      Kỹ thuật hình ảnh y học
      1 tháng

      Quản lý điều dưỡng

      Điều dưỡng
      1 tháng
      Điều dưỡng
      1 tháng

      Dược

      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng
      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 3 năm.

      Khối lượng kiến thức: 100 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Mục tiêu đào tạo:

      Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về Dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

      Kiến thức:

      - Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở;

      - Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức vững về chuyên ngành quản lý, cung ứng thuốc.

      - Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

      Kỹ năng:

      - Quản lý, cung ứng thuốc;

      - Đảm bảo chất lượng thuốc; chất lượng thí nghiệm

      - Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

      - Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

      - Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

      Cơ hội nghề nghiệp:

      Các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân từ tuyến tỉnh , thành phố đến cơ sở, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực y tế.

      Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng
      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng

      Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng

      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng
      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng

      Y sĩ

      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng
      Khoa học - Kỹ thuật
      1 tháng

      Điều dưỡng

      Điều dưỡng
      1 tháng
      Điều dưỡng
      1 tháng

      Thời gian đào tạo: 3 năm.

      Khối lượng kiến thức: 110 tín chỉ.

      Đối tượng tuyển sinh:

      Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Mục tiêu đào tạo:

      Người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng theo chuẩn năng lực ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng,bảo vệ Tổ quốc,

      Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng chân thành hợp tác với đồng nghiệp và có năng lực hội nhập quốc tế.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

      Kiến thức:

      - Kiến thức cơ bản về cấu tạo hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

      - Vận dụng được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, vào công tác chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe vào những tình huống cụ thể;

      - Trình bày được các quy định của luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân;

      - Tổ chức điều hành,quản lý nhóm chăm sóc sức khỏe hiệu quả, hiểu rõ ý nghĩa phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

      Kỹ năng:

      Năng lực thực hành chăm sóc.

      Ra quyết định chăm sóc phù hợp với nhu cầu của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.

      Xác định ưu tiên chăm sóc dựa trên nhu cầu của người bệnh, giađình và cộng đồng.

      Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và canthiệp điều dưỡng.

      Tạo sự an toàn, thoải mái và kín đáo cho người bệnh...

      Hộ sinh

      Hộ sinh
      1 tháng
      Hộ sinh
      1 tháng

      Đánh giá

      0 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giảng viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      HĐ ngoại khoá
      0.0
      Cơ hội việc làm
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Thủ tục hành chính
      0.0
      Quan tâm sinh viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Giới thiệu

      Địa điểm