Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông | Edu2Review

Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông

1 đánh giá
6.8
Trung bình
1 đánh giá

Chương trình

Dược sỹ

Khoa học - Kỹ thuật

Dược sỹ

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Khoa học - Kỹ thuật

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Hộ sinh

Hộ sinh

Hộ sinh

Ngành

Hộ sinh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm