Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

5 khóa học

Dược

Khoa học - Kỹ thuật
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 117 tín chỉ (không kể phần nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở;
 • Kiến thức chuyên môn cơ bản về dược và kiến thức chuyên ngành;
 • Các chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

Về kỹ năng

 • Quản lý, cung ứng thuốc;
 • Đảm bảo chất lượng thuốc, chất lượng thí nghiệm;
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
 • Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
 • Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y – Dược.

Y sĩ

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Vật lý trị liệu

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Điều dưỡng

Điều dưỡng
3 năm

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức: 46 học phần (160 đơn vị học trình) chưa kể phần giáo dục thể chất và giáo dục an ninh quốc phòng.

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Người điều dưỡng ở trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:

 • Phối hợp với các nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh;
 • Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách;
 • Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành;
 • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hoá;
 • Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục;
 • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sỹ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý;
 • Phối hợp và tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung;
 • Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn;
 • Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn;
 • Tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác;
 • Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh;
 • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe;
 • Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học;
 • Có kiến thức cơ bản về tin học và ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc như điêu dưỡng viên tại các cơ sở y tế thuộc các tuyến và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, quản lý thuộc ngành Y – Dược.

Hộ sinh

Hộ sinh
1 tháng

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm