Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình | Edu2Review

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Điều dưỡng

Điều dưỡng
1 tháng

Điều dưỡng

Trình độ

Điều dưỡng

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Dược

Khoa học - Kỹ thuật
1 tháng

Dược

Trình độ

Khoa học - Kỹ thuật

Thời lượng

1 tháng

Chương trình

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm